TLHOHLO

  • Mošomo wa tatago o nyaka gore lapa leno le huduge.

  • Mogwera wa gago wa paale o hudugela kgole.

  • Mogolo’ago o tloga gae ka baka la lenyalo.

O ka swaragana bjang le diphetogo tše bjalo?

Mohlare woo o kobegago gabonolo ge moya o tšutla o ka no se robje ke ledimo. O ka ithuta go swana le mohlare woo ka go kobakobega le maemo le ge o sa kgone go a fetoša. Pele re ahlaahla kamoo o ka dirago seo, ela hloko dilo tše mmalwa tšeo o swanetšego go di tseba ka diphetogo.

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Diphetogo di dula di le gona. Beibele e a rereša ge e bolela ka batho, e re: “Nako le ditiragalo tšeo di sa letelwago di ba wela ka moka.” (Mmoledi 9:11) Nengneng bophelong, o tlo lemoga gore mantšu ao a a rereša. Ke therešo gore ga se ditiragalo ka moka tšeo di sa letelwago e bago tše mpe. Le gona diphetogo tše dingwe di ka bonagala e le tše mpe mathomong eupša tša feleletša e le tše holago. Lega go le bjalo, batho ba bantši ba thabela go dira dilo tšeo ba di tlwaetšego, mola ba thatafalelwa ke go swaragana le diphetogo, go sa šetšwe gore ke tše dibotse goba tše mpe.

Diphetogo di ka gateletša kudu bafsa bao ba lego mahlalagading. Ka baka la’ng? Lesogana leo le bitšwago Alex * le hlalosa gore: “O šetše o ena le diphetogo tša ka gare, ka baka leo, diphetogo tša ka ntle di dira gore boemo bo mpefale le go feta.”

Lebaka le lengwe ke gore: Ge batho ba bagolo ba lebeletšana le diphetogo, ba kgona go gopola dilo tšeo di ba diragaletšego go bona gore nakong e fetilego ba ile ba swaragana bjang le maemo a swanago. Eupša bafsa ga se ba lebeletšana le diphetogo tše dintši bophelong tšeo ba ka ithutago go tšona.

O ka ithuta go lebeletšana le maemo. Go fetofetoga le maemo ke bokgoni bja go lebeletšana le diphetogo. Motho yo a fetofetogago le maemo ga a kgone feela go kgotlelela maemo a mafsa, eupša gape o kgona go bona boemo bjo e ka bago tšhitišo gore a ka ithuta eng go bjona. Bafsa bao ba fetofetogago le maemo ba ka no se be kotsing ya go diriša dihlaretagi goba ya go nwa bjala ge ba ikwa ba imetšwe.

 SEO O KA SE DIRAGO

Amogela boemo. Ga go pelaelo gore o be o ka rata go laola bophelo bja gago ka mo go feletšego, eupša seo ga se kgonege. Bagwera ba tlo huduga goba ba tsena lenyalong; bana beno ba tlo gola gomme ba tloga ka gae; maemo a ka gapeletša lapa leno go huduga gomme wa tlogela bagwera le dilo ka moka tšeo o di tlwaetšego. Go kaone go amogela boemo go e na le go dumelela dikgopolo tše fošagetšego di go imela.Molao wa motheo wa Beibele: Mmoledi 7:10.

Eba le ponelopele. Go tshwenyega ka dilo tša nakong e fetilego go swana le go otlela tseleng ya lephefo o lebeletše goba o tsepeletše dikoloi tša ka morago seiponeng. Go fela o lebelela seipone go bohlokwa, eupša o swanetše go dula o lebeletše pele. Se se swana le ge o lebeletšane le diphetogo. Leka go ba le ponelopele. (Diema 4:25) Ka mohlala, ke eng seo o nyakago go se fihlelela kgweding e tlago, goba dikgweding tše tshela tše tlago?

Eba le pono e botse. Kgarebe yeo e bitšwago Laura e bolela gore: “Go fetofetoga le maemo go akaretša tsela yeo o lebelelago dilo ka yona. Eba le pono e botse ka maemo ao o lego go ona.” Na o ka kgona go bona selo setee se sebotse maemong ao o lebanego le ona?Molao wa motheo wa Beibele: Mmoledi 6:9.

Kgarebe yeo e bitšwago Victoria e gopola nakong ya ge e sa le mahlalagading ge bagwera ba yona ka moka ba be ba huduga. O re: “Ke ile ka ikwa ke jewa ke bodutu gomme ka duma eka dilo di ka be di se tša fetoga. Eupša ge ke lebelela morago, ke lemoga gore ke thomile go gola ka yona nako yeo. Ke ile ka lemoga gore go gola go nyaka diphetogo. Ke ile ka thoma go lemoga ka yona nako yeo gore nka ba le bagwera ba bafsa.”Molao wa motheo wa Beibele: Diema 27:10.

Go tshwenyega ka dilo tša nakong e fetilego go swana le go otlela tseleng ya lephefo o lebeletše goba o tsepeletše dikoloi tša ka morago seiponeng

Direla ba bangwe dilo. Beibele e re: “Le se ke la kgahlegela ditaba tša lena feela, eupša le kgahlegele le tša ba bangwe.” (Bafilipi 2:4) Gore o kgone go swaragana le ditlhohlo tša gago, o swanetše go thuša ba bangwe ka tša bona. Anna yo a nago le mengwaga e 17 o re: “Ke thomile go lemoga ge ke le gare ke gola gore, ke ikwa ke kgotsofetše ge ke thuša motho yo mongwe yo a lego boemong bja go swana le bja ka goba bja go bo feta!”

^ par. 11 Maina a mangwe a fetotšwe sehlogong se.