Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Phafoga!  |  No. 3 2016

 TABA YA LETLAKALA LA KA NTLE

Go Fenya Mapheko a Poledišano—Go Bona Seo se Diregago

Go Fenya Mapheko a Poledišano—Go Bona Seo se Diregago

Gantši go bolelwa gore ga go na mošomo o thata go swana le wa bofetoledi.”—“The Cambridge Encyclopedia of Language.”

PELE go ka thongwa go fetolelwa, dikgatišo tša Dihlatse tša Jehofa di rulaganywa ka šedi, gwa dirwa dinyakišišo ke moka tša ngwalwa. Mogatong wo, Lefapha la Bongwadi leo le lego ntlongkgolo ya tšona yeo e lego New York le hlahloba sengwalwa go bona ge e ba se nepagetše le gore go dirišitšwe leleme leo le lego nakong. *

Ka morago, Lefapha la Bongwadi le romela sengwalwa dihlopheng tše makgolo tša bafetoledi lefaseng ka bophara—bao ba bantši ba bona ba dulago le go šoma moo leleme leo ba le fetolelago le bolelwago gona. Bafetoledi ba bantši ba fetolela ka segagabo bona. Ba swanetše go kwešiša gabotse taba yeo e ngwadilwego ka Seisemane gotee le leleme leo ba le fetolelago.

Ge e le gabotse bafetoledi ba šoma bjang?

Geraint, yo e lego mofetoledi yo a dulago Brithania, o hlalosa ka gore: “Ke šoma le sehlopha sa bafetoledi, ka gona, tirišano ke selo sa bohlokwa. Ka moka ga rena re nea ditšhišinyo bakeng sa go rarolla dikarolo tše thata bofetoleding. Ge re dira bjalo, ga re šetše mantšu feela eupša re šetša dihlopha tša mantšu. Re naganišiša gabotse ka seo mantšu ao a se bolelago le morero wa ona, re dutše re ikgopotša gore sehlogo seo se ngwaletšwe bomang.”

Morero wa gago bjalo ka mofetoledi ke ofe?

“Morero wa rena ke gore mmadi a kwe eka sengwalwa se be se dutše se ngwadilwe ka segagabo. Sengwalwa ga se a swanela go  kwagala gore se fetoletšwe. Gore re fihlelele seo, re leka go diriša polelo yeo e tlwaelegilego. Ka tsela yeo re tla tanya šedi ya mmadi gomme o tla tšwela pele a bala bjalo ka ge eka o ja dijo tše bose.”

Mehola ya go dula moo leleme leo le bolelwago ke efe?

“Go dula le batho bao ba bolelago leleme go re thuša go fetolela ka tsela yeo ba tla e kwešišago. Mo Wales, moo batho ba bantši ba bolelago Sewelsh, re kwa leleme leo ka mehla. Gape re kgona go botšiša batho ba tikologong ka mantšu le dipolelwana go bona ge e ba di kwagala ka tsela ya tlhago, di kwešišega e bile di ipiletša. Se se re thuša go fetišetša kgopolo ya maleba ya Seisemane.”

Mošomo wa lena o rulaganywa bjang?

“Sehlopha se newa modiro. Yo mongwe le yo mongwe sehlopheng o thoma pele ka go bala Seisemane go kwa moelelo wa taba le go lemoga kagego ya yona le gore e ngwaletšwe bomang. Ge re bala re ipotšiša gore: ‘Sehlogo se se bolela ka eng le gona morero wa sona ke ofe? Ke letetše go ithuta’ng go sona?’ Mogato wo o dira gore re nagane ka dilo tše di fapafapanego tšeo di re thušago ge re fetolela.

“Ka morago, ditho tša sehlopha di abelana dikgopolo, tša ithuta go yo mongwe le yo mongwe sehlopheng. Re ipotšiša gore: Na re kgodišegile gore re kwešiša taba? Re ka fetiša bjang kgopolo yeo e fetišwago ke Seisemane? Morero wa rena ke gore babadi ba taba yeo e fetoletšwego ba arabele ka tsela yeo mongwadi wa Seisemane a letetšego gore babadi ba gagwe ba arabele ka yona.”

Ditho tša sehlopha di šoma bjang gotee?

“Morero wa rena ke gore mmadi a kwešiše seo a se balago di sa tloga fase. Ka gona, ka makga a mmalwa re balela godimo serapa se sengwe le se sengwe seo se fetoletšwego.

“Mofetoledi o tlanya serapa ka leleme leo re le fetolelago, mola rena ba bangwe re lebeletše dikirining tša khomphutha. Re hlahloba taba go bona ge e ba kgopolo e se ya tshelwa goba e tlaleleditšwe. Gape re šetša gore taba e kwagala ka mokgwa wa tlhago, mongwalelo o nepagetše le gore go dirišitšwe popopolelo ya maleba. Ke moka yo mongwe sehlopheng o balela serapa seo godimo. Ge e ba a gakanega ge a bala re ipotšiša lebaka la seo. Ge sehlogo ka moka se fetoletšwe, yo mongwe sehlopheng o se balela godimo mola ba ba bangwe ba  swaya tšeo di ka nyakago go lokišwa.”

Go kwagala e le mošomo o mogolo kudu!

“Go bjalo! E bile ge letšatši le sobela re ba re lapile. Ke moka re hlahloba taba yeo gape mesong ka menagano yeo e hlaphogetšwego. Ka morago ga dibeke tše mmalwa, Lefapha la Bongwadi le romela dipeakanyo tša mafelelo tša Seisemane tšeo re swanetšego go di lokiša. Ke moka re bala sengwalwa sa rena gape ka dikgopolo tše difsa gomme ra se kaonefatša.”

Le diriša didirišwa dife tša khomphutha?

“Dikhomphutha di ka se tšeele bafetoledi legato. Eupša Dihlatse tša Jehofa di itlhametše didirišwa tša bofetoledi tšeo di thušago go nolofatša mošomo wa rena. Sedirišwa se sengwe ke mohuta wa pukuntšu yeo re tsenyago mantšu goba dipolelwana tšeo re di dirišago gantši. Sedirišwa se sengwe se re thuša go nyakišiša dilo ka moka tšeo di šetšego di fetoletšwe ke sehlopha sa rena le go bona ditharollo tša nakong e fetilego tša bofetoledi bja rena.”

O ikwa bjang ka mošomo wa gago?

“Re lebelela mošomo wa rena e le mpho e yago setšhabeng. Ka gona re nyaka go dira mošomo woo ka bokgwari bjo bogolo e le gore batho ba holege. Re thabišwa kudu ke gore dihlogo tša dimakasine tša rena goba tša Wepesaeteng ya rena di ka  kgoma dipelo tša babadi le go ba thuša go kaonefatša maphelo a bona.”

Mehola ya sa Ruri

Lefaseng ka moka, batho ba dimilione ba holwa ke go bala dikgatišo tša Dihlatse tša Jehofa ka segagabo bona. Tsebišo e holago yeo e lego dikgatišong le dibidiong tša rena gotee le Wepesaeteng ya rena ya jw.org, e theilwe Beibeleng. Ge e le gabotse, Modimo, yoo leina la gagwe e lego Jehofa, o re botša ka pukung yeo e kgethwa gore o nyaka gore molaetša wa gagwe o botšwe batho ba “ditšhaba tšohle, meloko yohle, maleme ohle.”Kutollo 14:6. *