Ge go tliwa tabeng ya ditswalano tša batho, na Beibele ke ya mathomo yeo o tla nyakago thušo go yona, goba na mohlomongwe ke ya mafelelo? Ela hloko kamoo bohlale bja yona bja kgale bo tswalanago le nyakišišo ya morago bjale.

India

Go ya ka nyakišišo ya 2014, diperesente tše 61 tša bafsa bao ba nago le mengwaga e 18 go ya go e 25 ba dumela gore thobalano ya pele ga lenyalo “ga e sa le taba e tshwenyago kudu India.” Ngaka yeo e dulago Mumbai e boditše Hindustan Times gore go ya ka tsela yeo e bonago dilo, “go thoma ga bafsa go ratana ga go bolele gore ba nagana ka lenyalo. Go sa šetšwe gore ke go ikutswa bošego bjo tee, go no ratana le motho le ge e le ofe goba go dula le motho ba se ba nyalana, ga go ba tlame gore ba nyalane.”

SEO GO KA NAGANWAGO KA SONA: Na go gobala maikwelong le malwetši ao a fetelago ka thobalano di bakwa ke thobalano ya pele ga lenyalo goba ya ka morago ga lenyalo?— 1 Bakorinthe 6:18.

Denmark

Go thwe ge o dula o ngangišana le ditho tša lapa, o ipea kotsing e kgolo kudu ya go hwa o le mengwageng ya magareng. Banyakišiši ba Yunibesithing ya Copenhagen ba tšere mengwaga ya ka godimo ga e 11 ba dira nyakišišo ka batho bao e nyakilego go ba ba 10 000 ba mengwaga ya go thoma ka e 35 go ya go e 50, gomme ba hweditše gore bao ba bego ba dula ba ngangišana le batho bao ba ba ratago ba ka hwa kapela go feta bao ba bego ba eba le dingangišano ka sewelo. Mongwadi wa nyakišišo yeo o re go kgona go laola dipelaelo le go rarolla diphapano “go ka lebelelwa e le ditsela tše bohlokwa tša go fokotša mahu a ka pela.”

BEIBELE E RE: “Mang le mang yo a ikhomolelago o bohlalehlale, gomme motho wa temogo o na le moya o fodilego.”Diema 17:27.

United States

Go ya ka nyakišišo ya morago bjale ya banyalani bao ba sa tšwago go nyalana ba 564 ba Louisiana—baratani bao ba aroganago le go boelana ge ba sa le lefereyong—go na le kgonagalo e kgolo ya gore ge ba nyalane ba tle ba arogane ka nakwana lebakeng la mengwaga e mehlano ya mathomo. Le gona ba dula ba elwa gaešita le go se kgotsofale lenyalong la bona.

BEIBELE E RE: “Se Modimo a se tlemagantšego jokong [lenyalong] go se be le motho yo a se aroganyago.”—Mateo 19:6.