Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 NA SE HLAMILWE?

Sešireletšaphišo sa Tšhošwane ya Sahara ya Mmala wa Silifera

Sešireletšaphišo sa Tšhošwane ya Sahara ya Mmala wa Silifera

TŠHOŠWANE ya Sahara ya mmala wa silifera (Cataglyphis bombycina) ke e nngwe ya diphoofotšwana tšeo di tsebjago tša nageng tšeo di kgonago go kgotlelela phišo. Ge letšatši le fišago kudu mosegareng wa sekgalela kua Sahara le gapeletša diphoofotšwana tšeo di jago tšhošwane ye go nyaka moriti, tšhošwane ye e tšea maeto a makopana go tloga moleteng wa yona e yo nyaka dijo, tšeo di akaretšago dikhunkhwane tšeo di bolailwego ke phišo e tseneletšego.

[50] μm

Ela hloko: Tšhošwane ye ya mmala wa silifera e na le sešireletšaphišo seo se bopšago ke boya bja moswananoši bjoo bo lego bokagodimong bja mmele wa yona le ka mathoko le bokatlase bjo bo se nago boya. Boya, bjo bjo bo dirago gore tšhošwane ye e phadime bjalo ka silifera, ge bo ripilwe ka bogare bo etša ditšhupu tše dinyenyane tšeo di lego ka sebopego sa khutlotharo. Ka mathoko a boya bjo go na le dintotoma tše dinyenyane, mola ka fase ga bjona go le boreledi. Tsela yeo boya bjo bo bopegilego ka yona e thuša ka ditsela tše pedi. Ya pele, e thuša gore mahlasedi ao a sa bonagalego a letšatši a se tsene boyeng. Ya bobedi, e thuša gore tšhošwane ye e kgone go ntšha phišo yeo e tsenego mmeleng wa yona. Ka lehlakoreng le lengwe, karolo yeo e se nago boya ya ka tlase ya tšhošwane e hlametšwe go thuša gore mahlasedi ao a sa bonagalego a phišo ao a tšwago mo fase a se tsene mmeleng wa yona. *

[10] μm

Sešireletšaphišo sa tšhošwane ya Sahara ya mmala wa silifera se thuša khunkhwane ye gore mmele wa yona o dule o le thempheretšheng yeo e ka kgonago go e kgotlelela, e lego ya ka tlase ga 53,6°C. Ka baka la go kgahlwa ke sephedi seo se senyenyane, banyakišiši ba dira dišireletši tša moswananoši tša go laola phišo, e lego tšeo di tla fokotšago phišo go sa dirišwe difene le didirišwa tše dingwe.

O nagana eng? Na sešireletšaphišo sa tšhošwane ya Sahara ya mmala wa silifera se bile gona ka go itiragalela? Goba na se hlamilwe?

^ par. 4 Gape, tšhošwane ye mmeleng wa yona e na le diprotheine tšeo di kgethegilego tšeo di sa tološwego gabonolo ke phišo e tseneletšego. E na le maoto a matelele ao a e phagamišetšago godimo santeng yeo e fišago, e bile a dira gore e kgone go kitima ka lebelo. Le gona, e na le bokgoni bja go tseba tsela, bjo bo e thušago go hwetša tsela ya go fihla ka pela moleteng wa yona.