Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 PHIHLELO

Ke Amogetše Therešo ya Beibele ke se na Matsogo

Ke Amogetše Therešo ya Beibele ke se na Matsogo

Ge batho ba ikwa ba sa šireletšega, ba rata go itshwarelela ka se sengwe. Nna ga ke kgone go dira seo ka gobane ga ke na diatla goba matsogo. Ke be ke na le mengwaga e šupa ge ke be ke kgaolwa matsogo gore bophelo bja ka bo šireletšwe.

Ge ke belegwa ka 1960, mma o be a na le mengwaga e 17. Tate o re tlogetše pele nka belegwa. Nna le mma re ile ra dula le rakgolo le makgolo kua Burg, e lego torotswana ya moo go bego go bitšwa German Democratic Republic, goba Jeremane Bohlabela. Batho ba bantši, go akaretša le lapa lešo, e be e le bailaModimo. Taba ya gore Modimo o gona e be e sa bolele selo go rena.

Ge ke dutše ke gola, ke be ke thabela go hlokomelwa ke rakgolo. O be a dira mešongwana e mentši le nna, e bjalo ka gore ke namele dihlare ke sege makala. Ka ge ke be ke sa le ngwana, ke be ke thabela mešongwana yeo. Ke be ke ipshina ka bophelo.

KOTSI E FETOŠA BOPHELO BJA KA

Ke ile ka welwa ke kotsi e tšhošago ge ke be ke na le mengwaga e šupa. Ke be ke sa tšwa go thoma ngwaga wa ka wa bobedi sekolong. Ge ke be ke le tseleng ya go boela gae, ke ile ka namela ditšhipi tša mohlagase. Ge ke le godimo ka dimithara tše seswai, ke ile ka tšhoukwa ke mohlagase ka idibala. Ge ke phafoga sepetlele, matsogo a ka a be a hwile. A be a swele o šoro, gomme dintho tša gona di be di tšhoša kudu mo e lego gore ke ile ka swanelwa ke go kgaolwa matsogo ka bobedi gore madi a ka a se be le mpholo. Ka ge o ka inaganela, mma, rakgolo le makgolo ba be ba tlaletšwe. Lega go le bjalo, ka ge ke be ke sa le ngwana, ke be ke sa kwešiše ka botlalo kamoo go hloka matsogo go bego go tla kgoma bophelo bja ka ka morago.

Ke ile ka boela sekolong ka morago ga gore ke tšwe sepetlele. Bana ba be ba nkwera, ba nkgorometša e bile ba mphoša ka dilo ka ge ke be ke sa kgone go itwela. Dipolelo tša bona tše sehlogo le tša go nyenyefatša di be di nkweša bohloko kudu. Mafelelong, ke ile ka išwa Sekolong sa Bagolofadi sa Birkenwerde, seo se bego se swana le sekolo sa bana bao ba golofetšego seo se nago le bodulabarutwana. Ka ge sekolo seo se be se le kgole kudu le gae, mma, rakgolo le makgolo ba be ba sa kgone go nketela. Ke be ke ba bona feela ka nako ya maikhutšo. Mengwageng e lesome e latetšego, ke ile ka golela kgole le mma, rakgolo le makgolo.

GO GOLA KE SE NA MATSOGO

Ke ile ka thoma go ithuta go dira mešongwana e mentši ke diriša maoto. Na o ka nagana gore go bjang go ja ka foroko goba lelepola o le swere ka menwana ya maoto? Ka tsela e itšego, ke ile ka ba le bokgoni bja go dira bjalo. Ke ile ka ba ka ithuta go hlapa meno le go kama moriri ke diriša maoto. Ke ile ka ba ka thoma go dira ditšhupetšo ka maoto ge ke bolela le batho. Ruri maoto a ka a fetogile matsogo.

 Ge ke tsena mahlalagading, ke be ke rata go bala dinonwane tša thutamahlale. Ka dinako tše dingwe ke be ke ipona ke na le matsogo a thekinolotši ya maemo a godimo ao a bego a tla nkgontšha go dira dilo ka moka. Ke ile ka thoma go kgoga ge ke na le mengwaga e 14. Ke be ke nagana gore go kgoga go mpha boikholofelo le go dira gore ke swane le mang le mang. Go be go le bjalo ka ge eka ke re: ‘Le nna nka kgona go dira seo. Batho ba go kgoga ke batho ba bagolo—go sa šetšwe gore ba na le matsogo goba ga ba na ona.’

Ke be ke dula ke swaregile e bile ke tšea karolo ditirong tša setšhaba. Ke ile ka ba setho sa mokgatlo wa Tokologo ya Bafsa ba Majeremane (Free German Youth), e lego mokgatlo wa bafsa wa bosošalise wo o thekgwago ke Mmušo ka tša ditšhelete. Gape ke be ke šoma bjalo ka mongwaledi wa wona, e lego mošomo wa boikarabelo bjo bogolo mokgatlong woo. Le gona ke ile ka tsenela sehlopha sa diopedi, ka tšea karolo diretong le go tsenela dipapadi tša bao ba sa itekanelago mmeleng. Ka morago ga gore ke tlwaeletšwe mošomo, ke ile ka thoma go šoma khamphaning ya toropong ya gešo. Ge ke le gare ke gola, ke be ke dula ke apere matsogo a ka a maitirelo ka ge ke be ke nyaka go ikwa ke feletše.

GO AMOGELA THEREŠO YA BEIBELE

Ka letšatši le lengwe ge ke be ke emetše setimela ke eya mošomong, monna yo mongwe o ile a tla go nna. O ile a mpotšiša ge e ba ke ipona ka letšatši le lengwe Modimo a mpušeditše matsogo a ka. Ke be ke tlabegile. Ke therešo gore ke be ke nyaka go ba le matsogo a ka gape, eupša ke ile ka kwa seo se sa kgonege! Ka ge ke be ke le moilaModimo, ke be ke kgodišegile gore Modimo ga a gona. Go tloga ka nako yeo go ya pele, ke ile ka hwetša tsela ya go phema monna yoo.

Ka morago ga nako e itšego, mošomigotee le nna o ile a ntaletša gore ke etele ga gabo. Ge re le gare re enwa kofi, batswadi ba gagwe ba ile ba thoma go bolela ka Modimo, e lego Jehofa Modimo. E be e le la mathomo ke ekwa gore Modimo o na le leina. (Psalme 83:18) Lega go le bjalo, ka pelong ke be ke ganetša ka gore: ‘Modimo ga a gona, go sa šetšwe gore leina la gagwe ke mang. Ke tlo bontšha batho ba gore ba fošitše.’ Ka ge ke be ke kgodišegile ka dipono tša ka, ke ile ka dumela gore re fele re boledišana ka Beibele. Lega go le bjalo, ke ile ka makala ke palelwa ke go ba bontšha gore Modimo ga a gona.

Ge re le gare re hlahloba diporofeto tša Beibele, ganyenyane-ganyenyane ke be ke thoma go ba le pono e fapanego ka go ba gona ga Modimo. Dilo tše dintši tšeo Modimo a di boletšego e sa le pele di phethagetše, gaešita le ge di ngwadilwe mengwageng e makgolo goba e dikete e sa le pele. Nakong e nngwe ge re be re boledišana ka Beibele, re ile ra bapiša ditiragalo tša gona bjale tša lefase le diporofeto tšeo di hwetšwago go Mateo kgaolo 24, Luka kgaolo 21, le 2 Timotheo kgaolo 3. Go swana le ge dika tše mmalwa tša bolwetši di ka thuša ngaka go bona bolwetši bjo bo swerego molwetši, ka mo go swanago, le ditiragalo tše mmalwa tšeo go bolelwago ka tšona diporofetong tšeo di ile tša nthuša go bona gore re phela nakong yeo Beibele e e bitšago ‘mehla ya bofelo.’ * Ke ile ka makala kudu. Ke be ke bona diporofeto tšeo di phethagala.

Ke be ke kgodišegile gore seo ke bego ke ithuta sona  ke therešo. Ke ile ka thoma go rapela Jehofa gomme ka kgaotša go kgoga—le ge ke be ke tšere mengwaga e fetago e lesome ke kgoga kudu. Go ntšere mo e ka bago ngwaga ke ithuta Beibele. Ka di-27 tša April, 1986, ke ile ka kolobetšwa ka pafong ka sephiring, ka ge nakong yeo Dihlatse tša Jehofa di be di thibetšwe Jeremane Bohlabela.

GO NEA BA BANGWE

Ka baka la thibelo, re be re kopana ka dihlopha tše dinyenyane magaeng a batho. Ka gona, ke be ke tseba badumedigotee le nna ba sego kae. Ke ile ka makala ke dumelelwa ke bahlankedi ba Mmušo gore ke ye Jeremane Bodikela, moo Dihlatse tša Jehofa di bego di sa thibelwa. E be e le la mathomo bophelong bja ka ke kgona go ya dikopanong tšeo go tšona go bolelwago ka Beibele moo ke ilego ka bona bana bešo le dikgaetšedi ba bantši kudu. Yeo e be e le tiragalo ya moswananoši.

Ka morago ga gore Leboto la Berlin le we, thibelo ya Dihlatse tša Jehofa e ile ya tlošwa. Mafelelong, re ile ra kgona go rapela Jehofa Modimo re lokologile. Ke be ke nyaka go oketša nako yeo ke e fetšago modirong wa go bolela ka Beibele. Lega go le bjalo, ke be ke boifa go kopana le batho bao ke sa ba tsebego. Ke be ke inyatša ka baka la bogole bja ka le gore ke feditše nako e ntši ya bjaneng bja ka ke dutše legaeng la bagolofadi. Eupša kgweding e nngwe ka 1992, ke ile ka leka go fetša diiri tše 60 ke bolela ka Beibele. Ke ile ka kgona gomme ka thaba kudu. Ka gona ke ile ka phetha ka gore ke dire seo kgwedi le kgwedi gomme ka kgona go se dira ka mengwaga e ka bago e meraro.

Ke dula ke gopola mantšu a Beibele a rego: “Ke mang yo a fokolago nna ka se fokole?” (2 Bakorinthe 11:29) Go sa šetšwe go golofala ga ka, ke sa na le monagano le lentšu. Ka gona ke leka go dira sohle seo nka se kgonago go thuša ba bangwe. Ka ge ke se na matsogo, ke kgona go kwešiša gakaone bao ba sa itekanelago mmeleng. Ke tseba gabotse kamoo motho a ikwago ka gona ge a tloga a nyaka go dira selo seo a ka se kgonego go se dira. Ke leka go kgothatša bao ba ikwago ka tsela yeo. Ke thabišwa ke go nea ba bangwe ka tsela yeo.

Ke thabišwa ke go išetša ba bangwe ditaba tše dibotse

JEHOFA O NTHUŠA LETŠATŠI LE LETŠATŠI

Lega go le bjalo, ke a dumela gore ke fela ke ikwa ke gateletšegile. Ke tloga ke nyaka go ikwa ke feletše. Ke kgona go dira mediro e mentši ya letšatši le letšatši, eupša go tloga go nyakega nako, boiteko le matla go feta kamoo ka tlwaelo ke bego ke tla e dira ka gona. Moeno wa ka wa letšatši le letšatši ke o rego: “Dilong tšohle ke na le matla ka baka la yo a mphago matla.” (Bafilipi 4:13) Ka mehla Jehofa o mpha matla ao ke a nyakago go dira mediro ya letšatši le letšatši. Ke lemogile gore Jehofa o dula a nthuša. Ke ka baka leo ke sa nyakego go tlogela go mo hlankela.

Jehofa o ntšhegofaditše ka lapa, e lego sona selo seo ke bego ke se hloka bjaneng le bofseng bja ka. Ke na le mosadi yo botse yo a bitšwago Elke, yoo a nago le lerato le kwelobohloko. Go oketša moo, Dihlatse tša Jehofa tše dimilione di fetogile bana bešo le dikgaetšedi ba moya, e lego lapa la lefase ka moka.

Ke ena le mosadi wa ka yo a nago le lerato, Elke

Gape ke homotšwa ke Paradeise yeo Modimo a e holofeditšego, yeo go yona a tlago ‘go dira dilo ka moka tše mpsha,’ go akaretša le matsogo a ka. (Kutollo 21:5) Ke kwešiša kholofetšo ye gakaone ge ke naganišiša ka seo Jesu a se dirilego ge a be a le mo lefaseng. Ka ponyo ya leihlo, o ile a fodiša bao ba golofetšego, a ba a bušetša tsebe ya monna yeo e bego e ripilwe. (Mateo 12:13; Luka 22:50, 51) Dikholofetšo tša Jehofa le mehlolo yeo Jesu a e dirilego di nkgodišitše gore kgauswinyane ke tla ba motho yo a feletšego gape.

Lega go le bjalo, tšhegofatšo e di fetago tšohle ke ya go tseba Jehofa Modimo. O fetogile tate le mogwera wa ka, mohomotši wa ka le matla a ka. Ke ikwa ka tsela yeo Kgoši Dafida a ilego a ikwa ka gona. O ngwadile gore: “Jehofa ke matla a ka . . . Le gona ke thušitšwe, moo pelo ya ka e hlalalago.” (Psalme 28:7) Ke nyaka go kgomarela therešo ye e botse bophelo bja ka ka moka. Ke a e amogela le ge ke se na matsogo.

^ par. 17 Bakeng sa ditaba ka botlalo tša mabapi le pontšho ya mehla ya bofelo, bona kgaolo 9 yeo e rego, “Na re Phela ‘Mehleng ya Bofelo’?” ka pukung ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa. E bile e hwetšagala le Inthaneteng go www.jw.org/nso.