Na go tla tsoga go bile le khutšo mo lefaseng?

Na o ka re . . . 

  • Ee?

  • Aowa?

  • Mohlomongwe?

Seo Beibele e se bolelago

Ge Jesu Kriste a tla be a buša, “khutšo e tla ata go fihla kgwedi e sa hlwe e le gona.” Seo se ra gore ka mo go sa felego.—Psalme 72:7.

Ke eng se sengwe seo re ka ithutago sona ka Beibeleng?

  • Batho ba babe ba tlo fedišwa mo lefaseng, ke moka batho ba go loka “ba tla thaba kudu ka baka la go ata ga khutšo.”—Psalme 37:10, 11.

  • Modimo o tlo fediša dintwa ka moka.—Psalme 46:8, 9.

Na go a kgonega gore re be le khutšo ya kgonthe ya monagano gona bjale?

Batho ba bangwe ba dumela  . . .  gore ge mo lefaseng go sa dutše go na le tlaišego e bile go se na toka, go ka se kgonege gore re be le khutšo ya kgonthe ya monagano. Wena o nagana’ng?

Seo Beibele e se bolelago

Bao e lego bagwera ba Modimo, gona bjale ba kgona go ba le “khutšo ya Modimo yeo e fetago kwešišo yohle ya batho.”—Bafilipi 4:6, 7.

Ke eng se sengwe seo re ka ithutago sona ka Beibeleng?

  • Modimo o re tshepiša gore o tlo fediša tlaišego le go hloka toka gomme “dilo ka moka [a] di dira tše mpsha.”—Kutollo 21:4, 5.

  • Re ka hwetša khutšo ya monagano ka go “nyaka dilo tša moya,” goba ka go nyaka go tseba Modimo.—Mateo 5:3.