Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Morokami  |  No. 5 2016

 EKIŠANG TUMELO YA BONA | DAFIDA

“Ntwa ke ya Jehofa”

“Ntwa ke ya Jehofa”

DAFIDA o ile a ikhwetša a le gare ga banna ba ntwa bao ba bego ba gwanta e bile ba mo kgorometša ge ba dutše ba mo feta. Ba be ba tomotše mahlo, ba tšhogile ge ba tšhaba mothalading wa ntwa. Ba be ba tšhošitšwe ke eng? Dafida o swanetše go ba a ba kwele ge ba bušeletša lentšu le tee kgafetšakgafetša ba tšhogile. Ba be ba bušeletša leina la monna. Gona moo, go be go eme monna moeding, mohlomongwe a tšhoša e bile e le senatla go feta monna le ge e le ofe yo Dafida a kilego a mmona.

E be e le Goliata! Dafida o be a kgona go bona lebaka leo ka lona banna ba ntwa ba bego ba tšhaba Goliata—e be e tloga e le yo mogolo, Tšitširipa ya monna. O be a imela go feta banna babedi ba bagolo ge ba kopane le ge a be a se a apara diaparo tša gagwe tša ntwa. Eupša o be a tloga a itlhamile e bile a na le matla gape e le mahlwa a di bona ntweng. Goliata o be a goeletša ka go tšhošetša. Nagana lentšu la gagwe le matla le kwagala dithabeng ge a dutše a kwera banna ba ntwa ba Baisiraele le kgoši ya bona, Saulo. O be a ba nyaditše, a botšiša gore ke mang yo a bego a na le sebete sa go lwa le yena, gomme a fetše ntwa le semetseng!1 Samuele 17:4-10.

Baisiraele ba be ba mo tšhaba. Kgoši Saulo le yena o be a mo tšhaba. Dafida o ile a lemoga gore e be e šetše e le kgwedi Goliata a ba tšhošetša! Dihlopha tše pedi tša banna ba ntwa ba Bafilisita le tša Baisiraele di ile tša ema pho ge Goliata a dutše a kwera Baisiraele letšatši le letšatši. Dafida o be a tshwenyegile. Ruri go be go leša dihlong go nagana ka kgoši ya Isiraele le banna ba yona ba ntwa, go akaretša le bana babo Dafida ba bararo bao ba bego ba tšhogile! Mahlong a Dafida, Goliata yoo wa moheitene o be a dira dilo tše di feteletšego go feta go leša madira a Isiraele dihlong; o be a nyatša Modimo wa Isiraele, e lego Jehofa. Eupša Dafida yo e bego e sa fo ba mofsa o be a tla dira eng? Gona ke eng seo re ka ithutago sona lehono ka tumelo ya Dafida?1 Samuele 17:11-14.

“MO TLOTŠE, KA GOBANE YO KE YENA!”

Anke re boeleng morago dikgweding tše sego kae gore re ikgopotše seo se ilego sa direga. Letšatši le be le sobela ge Dafida a be a le gare a diša dinku tša tatagwe thabaneng ya kgauswi le Betlelehema. E be e le lesogana la go bogega, mohlomongwe e sa le mofsa, e be e le yo mohwibitšwana a kgahliša e bile a le bohlale. O be a rata go bapala harepa dinakong tšeo go bego go homotše. O be a kgahlwa ke tlholo ya Modimo, ka gona bokgoni bja gagwe bja go opela bo ile bja gola ka lebelo ka ge a be a ipha nako e ntši ya go itlwaetša. Eupša bošegong bjona bjoo, Dafida o ile a bitšwa. Tatagwe o be a nyaka go mmona ka pejana.1 Samuele 16:12.

O ile a hwetša tatagwe, e lego Jese, a boledišana le mokgalabje yo a bego a tšofetše kudu. Mokgalabje yoo e be e le Samuele moporofeta yo a botegago. Jehofa o be a mo romile gore a yo tlotša yo mongwe wa barwa ba Jese gore e be kgoši e latelago ya Isiraele! Samuele o be a šetše a bone bana babo Dafida ba bagolo ba šupago, eupša Jehofa o ile a botša Samuele gore O be a se a kgetha le o tee wa bona. Ge Dafida a fihla, Jehofa o ile a botša Samuele gore: “Mo tlotše, ka gobane yo ke yena!” Samuele a bula lenaka la makhura ao a kgethegilego ke moka a tšhela Dafida hlogong ka a mangwe, pele ga bana babo. Bophelo bja Dafida bo ile bja thoma go fetoga ka morago ga gore a tlotšwe. Beibele e re: “Moya wa Jehofa wa hlahla Dafida go tloga letšatšing leo go ya pele.”1 Samuele 16:1, 5-11, 13.

Ka boikokobetšo Dafida o ile a nea Jehofa letago ka morago ga go fenya dibata tša naga

 Na Dafida o ile a thoma go ipona e le kgoši? Aowa, o be a kgotsofaletše go emela tlhahlo ya moya wa Jehofa gore e mo tsebiše nako ya go hwetša boikarabelo bjoo bjo bogolo. Ge a sa letile, o ile a tšwela pele ka mošomo wa gagwe wa tlasana wa go ba modiši. E be e le mošomo wo a bego a o rata gape a o dira ka potego le ka sebete. Mohlape wa tatagwe o be o kile wa hlaselwa ka makga a mabedi, o ile wa hlaselwa ke tau gomme ka morago wa hlaselwa ke bere. Dafida ga se aka a leka go raka dibata tšeo a le kgole. Eupša, o ile a di lata gomme a lwa le tšona e le gore a šireletše dinku tša tatagwe tšeo di bego di ka se kgone go itwela. Makgeng ao ka bobedi o ile a bolaya dibata tšeo tše bogale a nnoši!1 Samuele 17:34-36; Jesaya 31:4.

Ge nako e dutše e eya, Dafida o ile a bitšwa gape. Kgoši Saulo o be a kwele ka seo Dafida a ilego a se dira. Le ge e be e sa le monna yo matla wa ntwa, Saulo o be a se sa amogelwa ke Jehofa ka baka la ge a ile a rabela kgahlanong le ditaelo tša Gagwe. Jehofa o ile a tšeela Saulo moya wa gagwe, gomme kgoši ya thoma go fela e tlaišwa ke moya o mobe, e lego go galefa, go belaela le go ba šoro. Ge Saulo a be a tlaišwa ke moya woo o mobe, mmino e be e le wona feela wo o bego o mo okobatša. Bahlanka ba bangwe ba Saulo ba be ba tseba gore Dafida o be a tumile ka go bapala mmino le go ba monna wa ntwa. Ka gona Dafida o ile a bitšwa, gomme go se go ye kae o ile a ba yo mongwe wa baletši ba mmino le go rwalela Saulo dibetša.1 Samuele 15:26-29; 16:14-23.

Bafsa ba ka ithuta mo gontši tumelong ya Dafida maemong a. Hlokomela gore o ile a fetša nako ya gagwe a phegelela dilo tšeo di bego di dira gore tswalano ya gagwe le Jehofa e tie. Go tlaleletša moo, ka go se fele pelo o ile a hlagolela dika tšeo di be go di mo thuša gore a kgone go šoma. Lega go le bjalo, go feta tšohle o be a dumelela moya wa Jehofa o mo hlahla. Ruri wo ke mohlala o mobotse wo ka moka re ka ithutago go wona!Mmoledi 12:1.

“A GO SE BE LE MONNA YO PELO YA GAGWE E BOIFAGO”

Ge a dutše a hlankela Saulo, Dafida o be a fela a boela gae go yo diša dinku, ka dinako tše dingwe o be a tšea nako e telele. Nakong ya ge a be a le gae, Jese o ile a romela Dafida go yo hlola bana babo ba bararo bao ba bego ba hlankela e le madira a Saulo. Ka potego Dafida, o ile a išetša bana babo dilo tšeo ba bego ba di hloka nakong ya ge ba le Moeding wa Elaa. Ge a fihla, o ile a makatšwa ke go bona dihlopha tše pedi tša madira ao a hlaloswago mathomong a sehlogo se. Sehlopha sa Bafilisita se be se eme thabeng e lego ka mošono gomme sehlopha sa Baisiraele se eme thabeng e lego ka mošola, go ena le moedi magareng ga bona.1 Samuele 17:1-3, 15-19.

Dafida o be a sa kgone go kgotlelela boemo bjoo. Madira a Modimo yo a phelago, Jehofa, a be a ka boifa bjang monna feela, yoo e bego e le moheitene? Dafida o ile a bona dikwero tša Goliata e le tšeo di lebišitšwego go Jehofa. Ka gona o ile a bolela le banna ba ntwa a tiišitše gore ba lwe le Goliata. Go se go ye kae, Eliaba mogolo wa Dafida, o ile a kwa seo Dafida a bego a se bolela. O ile a omanya Dafida, a mo latofatša ka gore o tlile fela go tlo bona ge batho ba bolawa ga sehlogo ntweng. Eupša Dafida o ile a mo araba a re: “Kgane ke dirile’ng? Nna ke be ke no ipotšišetša fela!” Ke moka Dafida a mo furalela gomme a tšwela pele a bolela a tiišitše gore banna ba ntwa ba lwe le Goliata, go fihlela ge yo mongwe a e ya go botša Saulo seo Dafida a se boletšego. Kgoši e ile ya laela gore Dafida a tlišwe go yona.1 Samuele 17:23-31.

Dafida o ile a botša kgoši mantšu a kgothatšago mabapi le Goliata gore: “A go se be le monna yo pelo ya gagwe e boifago.” Saulo le banna ba gagwe ba be ba  tšhošitšwe ke Goliata. Mohlomongwe ba be ba dirile phošo ka go ipapetša le monna yoo wa senatla le wa botelele bjo bo tšhošago, ba be ba ipotšiša gore ba tlo lwa bjang le yena ka ge ba be ba fo fihla kgareng ya gagwe ka botelele. Ba be ba ipona a ba fedišitše ka ponyo ya leihlo. Eupša Dafida o be a sa nagane bjalo. Bjalo ka ge re tla bona, o ile a lebelela bothata bjoo ka tsela e fapanego. Ka gona o ile ithaopela gore o tla lwa le Goliata.—1 Samuele 17:32.

Saulo o ile a gana ka gore: “O ka se kgone go lwa le Mofilisita yo ka gobane o mošemanyana, eupša yena ke monna wa ntwa go tloga bošemaneng bja gagwe.” Na Dafida e be e tloga e le ngwana? Aowa, eupša e be e sa le yo monyenyane go ka ya ntweng, e bile a ka no ba a be a bonala e le yo monyenyane. Eupša Dafida o be a šetše a tsebja ka go ba mohlabani yo bogale e bile go ka direga gore e be e šetše e le lesogana.1 Samuele 16:18; 17:33.

Dafida o ile a kgonthišetša Saulo ka go mo hlalosetša seo se ilego sa direga ka tau le bere. Na o be a ikgantšha ka seo? Aowa. Dafida o be a tseba kamoo a bego a fentše dintwa tšeo. O itše: “Jehofa, yo a ntlhakodišitšego borofeng bja tau le borofeng bja bere, ke yena yo a tlago go ntlhakodiša seatleng sa Mofilisita yo.” Mafelelong Saulo o ile a dumela ka gore: “Sepela, anke Jehofa a be le wena.”1 Samuele 17:37.

Na o ka rata go ba le tumelo go swana le Dafida? Gona, ela hloko gore tumelo ya Dafida e be e se ya itlela fela. O be a na le tumelo go Modimo ka baka la go ba le tsebo gotee le dilo tšeo a di bonego di direga. O be a tseba gore Jehofa ke Mošireletši yo lerato le Mophethi wa dikholofetšo. Ge e ba re nyaka go ba le tumelo e bjalo, re swanetše go ithuta ka Modimo yo Beibele e bolelago ka yena. Ge re bona mafelelo a mabotse a go phela ka seo re ithutago sona, re tla hwetša gore tumelo ya rena e a matlafala.Baheberu 11:1.

“JEHOFA O TLA GO GAFELA SEATLENG SA KA”

Mathomong, Saulo o ile a leka go apeša Dafida diaparo tša gagwe tša ntwa. Di be di swana le tša Goliata, di dirilwe ka koporo, go ka direga gore di be di akaretša seaparo sa ntwa sa dikgapetla tša go hlatlagana. Ka gona, Dafida o ile a leka go sepela a apere diaparo tšeo tše dikgolo tšeo di bego di mo imela, go se go ye kae ke ge a lemoga gore di ka se mo thuše. O be a se a tlwaeletšwa go ba lešole, ka gona o be a se a tlwaela go apara diaparo tša ntwa, kudukudu tšeo di bego di aparwa ke Saulo, yo e bego e le yo motelele setšhabeng sa Isiraele! (1 Samuele 9:2) O ile a di hlobola ke moka a apara tšeo a bego a tlwaetše go di apara—tša ge modiši a itlhametše go šireletša mohlape wa gagwe.1 Samuele 17:38-40

Dafida o ile a rwala didirišwa tša gagwe tša ge a diša, a rwala mokotla legetleng le seragamabje. Ga bjale seragamabje ge se lebelelwa se be se bonagala se se bohlokwa, eupša e be e le sebetša se bohlokwa. Se be se na le mapanta a mabedi a matelele a letlalo, moo a bego a felela gona go na le potlana. Seragamabje e be e le sedirišwa sa bohlokwa sa modiši. O be a lokela leswika ka gare ga potlana ya sona, a se hwidihwitša ka godimo ga hlogo ka lebelo ke moka a tlogela le lengwe la mapanta a foša leswika ka go nepa. Sedirišwa se se be se atlega moo ka dinako tše dingwe madira a bego a eba le dihlopha tša go diriša diragamabje.

Dafida yo a bego a itlhamile o ile a akgofela go yo kopana le lenaba la gagwe. Re ka nagana ka Dafida yo a bego a rapela go tšwa pelong ge a iname leribeng la moedi woo o gopilego a topa maswikana a mahlano a boreledi. Ke moka o ile a ya lefelong la ntwa—a sa fo sepela eupša a kitima!

Ge Goliata a be a bona lenaba la gagwe o ile a dira eng? Re bala gore: “O ile a mo nyatša, ka ge e be e le mošemanyana yo mohwibitšwana, yo mobotse.” Goliata o ile a goeletša ka gore: “Na ke mpša, mo o tlago go nna o swere molamo?” Go molaleng gore o be a bona gore Dafida o be a swere molamo eupša a sa lemoge gore o swere le seragamabje. Goliata o ile a kwera Dafida ka leina la modimo wa Bafilisita gomme a ikana gore o tla gafela nama ya gagwe dinonyaneng le diphoofolong tša naga.1 Samuele 17:41-44.

Go fihla le lehono, karabelo ya Dafida e sa dutše e le pontšho e kgolo ya tumelo. E fo nagana mošemanyana yoo a botša Goliata gore: “Wena o tla go nna ka tšhoša le marumo a mabedi, eupša nna ke tla go wena ka leina la Jehofa wa madira, Modimo wa madira a Isiraele yo o mo gobošitšego.” Dafida o be a tseba gore matla a batho le dibetša di be di se bohlokwa. Goliata o be a bontšhitše go nyatša Jehofa Modimo, gomme Jehofa o be a tla tšea kgato. Dafida o ile a re, “ntwa ke ya Jehofa.”1 Samuele 17:45-47.

Dafida o be a kgona go bona bogolo bja Goliata le dibetša tša gagwe. Lega go le bjalo Dafida ga se a ka a dumelela dilo tšeo di mo tšhoša. Ga se a ka a dira phošo yeo Saulo le madira a gagwe ba e dirilego. Dafida ga  se a ka a ipapetša le Goliata. Go e na le moo, o ile a bapetša Goliata le Jehofa. Goliata e be e le yo motelele ka dimithara tše 2.9, ge a bapetšwa le banna ba bangwe ba ntwa, eupša e be se yo mogolo ge a bapetšwa le Mmuši wa legohle. Ruri boemong bjo, go swana le motho le ge e le ofe, o be a fo swana le sephedi se senyenyane—seo Jehofa a bego a itokišeditše go se fediša!

Dafida o ile a kitimela go lenaba la gagwe, a dutše a ntšha leswika ka mokotleng wa gagwe. O ile a lokela letlapa ka gare ga seragamabje sa gagwe a se hwidihwitša ka godimo ga hlogo ya gagwe go fihlela se loketše gore a ka se foša. Goliata o ile a batamela go Dafida, mohlomongwe a le ka morago ga mošireletši wa gagwe wa go mo rwalela kotse. Go ka direga gore go ba ga Goliata senatla se setelele go be go se na mohola ka gore morwadi wa kotse yo a bego a sa lekane le yena ka botelele o be a ka se kgone go mo fihlelela hlogong gore a mo šireletše ka kotse. Ka gona Dafida o be a ikemišeditše go mo nepa gona moo.1 Samuele 17:41.

Dafida o ile a bona gore gaešita le senatla ga se na matla ge se bapetšwa le Jehofa Modimo

Dafida o ile a foša leswika leo. Nagana kamoo go ilego gwa homola ge le nepa moo a bego a le foša. Ga go pelaelo gore Jehofa o be a tla kgonthišetša gore ga a foše le lengwe gape. Leswika leo le ile la nepa moo go bego go swanetše, la tsena phatleng ya Goliata. Senatla seo se ile sa wela fase ka sefahlego. Mošireletši wa gagwe o ile a tšhaba a tšhogile. Dafida o ile batamela ke moka a tšea tšhoša ya Goliata a kgaola senatla seo hlogo ka yona.1 Samuele 17:48-51.

Mafelelong, Saulo le banna ba gagwe ba ntwa ba ile ba ba le sebete gape. Ba ile ba hlaba mokgoši gomme ba kitimiša Bafilisita. Ntwa e ile ya feleletša kamoo Dafida a bego a boditše Goliata gore e tla ba ka gona ge a be a re: “Jehofa . . . o tla le gafela diatleng tša rena.”1 Samuele 17:47, 52, 53.

Lehono, bahlanka ba Modimo ga ba tšee karolo ntweng. Nako yeo e fetile. (Mateo 26:52) Lega go le bjalo, re swanetše go ekiša tumelo ya Dafida. Go swana le yena, re swanetše go bona Jehofa e le wa kgonthe, a le bjalo ka Modimo a nnoši yo re swanetšego go mo hlankela le go mo kgomarela. Ka dinako tše dingwe, re ka ipona re se selo ge re ipapetša le mathata a rena, eupša mathata a rena ga se selo ge a bapetšwa le matla a Jehofa a magolo. Ge e ba re kgetha Jehofa e le Modimo wa rena gomme re eba le tumelo go yena go swana le Dafida, gona ga gona teko goba bothata bjo bo ka re tšhošago. Ga gona selo seo se ka fenyago matla a Jehofa!