Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 PHIHLELO

Go Lwela go Ekiša Mehlala e Mebotse

Go Lwela go Ekiša Mehlala e Mebotse

Ke ile ka botšiša gore: “Na o a tseba gore ke na le mengwaga e mekae?” Izak Marais, yo a bego a mphounetše ke le Colorado gomme yena a le Patterson, kua New York, o ile a nkaraba ka gore: “Ke tseba gabotse.” E re ke le botšeng gore poledišano ye e thomile kae.

Ke Belegetšwe kua Wichita, Kansas, U.S.A., ka December 10, 1936, gomme ke ngwana yo mogolo go bana ba gešo ba bararo. Batswadi ba ka e lego William le Jean, ba be ba hlankela Jehofa ka mafolofolo. Papa e be e le mohlanka wa khamphani, e lego leina la bao ba bego ba etelela pele phuthego. Mma o rutilwe Beibele ke mmagwe e lego Emma Wagner. Emma o ile a ruta batho ba bantši therešo, go akaretša le Gertrude Steele, yoo a hlanketšego ka mengwaga e mentši kua Puerto Rico e le moromiwa. * Ka gona go be go na le batho ba bantši bao ke bego nka ekiša mehlala ya bona.

GO GOPOLA MEHLALA E MEBOTSE

Papa a eme khoneng ya seterata, a nea bafetakatsela dimakasine

Mesong ya Mokibelo o mongwe ge ke be ke na le mengwaga e mehlano, ke ile ka šoma le papa tšhemong re nea bafetakatsela dimakasine tša Morokami le tša Consolation (ga bjale ke Phafoga!). Ka nako yeo, Ntwa ya Bobedi ya Lefase e be e lwewa nageng ya gabo rena. Go ile gwa feta ngaka e nngwe e tagilwe gomme ya roga papa ka gobane a be a sa tšee karolo dintweng, ya bolela gore papa ke lefšega le lerabele. Ngaka yeo e ile ya lebanya difahlego le papa gomme ya re: “Mpethe ke go bone, lefšega towe!” Ke be ke tšhogile, eupša ka hlompha papa kudu. O ile a no tšwela pele a nea lešaba leo le bego le re kgobokanetše dimakasine. Ke moka go ile gwa tla lešole, gomme ngaka yeo ya le goeletša ka gore: “Pšhatla lefšega le!” Lešole leo le ile la bona gore ngaka yeo e be e tagilwe, gomme la re go yona: “Eya gae o yo robala.” Bobedi bja bona ba ile ba tloga. Ge ke gopola letšatši leo, ke leboga Jehofa gore o ile a nea papa sebete. Papa o be a na le mafelo a mabedi a go kotela moriri kua Wichita, gomme ngaka yeo e be e le yo mongwe wa batho bao a bego a ba kota moriri.

Ke na le batswadi ba ka, re eya kopanong ya selete kua Wichita ka bo-1940

Ge ke be ke na le mengwaga e seswai, batswadi ba ka ba ile ba rekiša ntlo ya bona le mafelo ao a go kotela moriri, ba aga koloyana ya ntlo gomme ba hudugela tlhokagalong kua Colorado. Re ile ra dula kgauswi le Grand Junction, moo batswadi ba ka ba ilego  ba bula madibogo le go šoma ka nakwana polaseng le madišong. Ka thušo ya Jehofa le go šoma ga bona ka mafolofolo, phuthego e ile ya hlongwa. Gona moo, ka di-20 tša June, 1948, papa o ile nkolobetša nokeng gotee le ba bangwe bao ba bego ba amogetše therešo ya Beibele, go akaretša le Billie Nichols le mosadi wa gagwe. Ka morago, Billie e ile ya ba molebeledi wa tikologo le mosadi wa gagwe, gwa tla gwa ba bjalo le ka morwa wa bona le mosadi wa gagwe.

Re be re gwerane kudu e bile re kgothatšana moyeng le bagoeledi ba bantši, kudukudu lapa la ga Steele, e lego Don le Earlene, Dave le Julia gotee le Si le Martha, bao ba nthušitšego go dira diphetho tše dibotse bophelong. Ba ile ba mpontšha gore go etiša Mmušo wa Modimo pele go tliša lethabo le go dira gore bophelo bo be le morero.

GO HUDUGA GAPE

Ge ke be ke na le mengwaga e 19, Bud Hasty, yo e bego e le mogwera wa lapa lešo, o ile a nkgopela gore ke yo bula madibogo le yena ka borwa bja United States. Molebeledi wa tikologo o ile a re kgopela gore re ye motseng wa Ruston, kua Louisiana, moo Dihlatse tše dintši di bego di fodile moyeng. Re ile ra botšwa gore re sware diboka ka moka beke le beke go sa šetšwe gore go be go etla batho ba bakae. Re ile ra hwetša lefelo leo re ka kopanelago go lona gomme ra le lokiša. Re be re swara seboka se sengwe le se sengwe, eupša gwa feta nako e teletšana go etla nna le Bud feela. Re be re šiedišana go swara diboka, gomme yo mongwe wa rena a araba dipotšišo ka moka. Karolong yeo e bego e nyaka pontšho, bobedi bja rena re be re ema sethaleng go dutše go se na batheetši! Ge nako e dutše e eya, kgaetšedi yo mongwe yo a tšofetšego o ile a thoma go tla dibokeng. Mafelelong, barutwana ba rena ba Beibele, gotee le bao ba bego ba fodile moyeng, ba ile ba thoma go tla dibokeng. Go se go ye kae, ke ge phuthego yeo e šetše e gotše.

Ka letšatši le lengwe, nna le Bud re ile ra gahlana le moruti wa kereke ya Church of Christ, yo a ilego a bolela le rena ka mangwalo ao ke bego ke sa a tsebe. Seo se ile sa ntšhikinya kgopolo gomme sa ntira gore ke naganišiše ka ditumelo tša ka. Ke ile ka fetša beke ke sa robale ke nyakana le dikarabo tša dipotšišo tšeo a bego a mpotšišitše tšona. Seo se ile sa nthuša gore ke nweletše therešo ka pelong ya ka, e bile ke be ke duma go kopana le moruti yo mongwe.

Ka moragonyana ga moo, molebeledi wa tikologo o ile a nkgopela gore ke hudugele motseng wa El Dorado, kua Arkansas, go yo thuša phuthego ya moo. Ge ke le moo, ke be ke fela ke eya Colorado lekgotleng la sešole, leo le bego le dira phetho ya gore ke  masogana afe a swanetšego go ya ntweng. Leetong le lengwe, ke ile ka sepela le babulamadibogo ba bangwe ka koloi ya ka gomme ra ba le kotsi kua Texas, moo koloi ya ka e ilego ya rathagana. Re ile ra founela ngwanabo rena yo mongwe a tla a re tšea gomme a re iša legaeng la gagwe le dibokeng. Phuthego e ile ya tsebišwa ka kotsi yeo e re wetšego gomme ka lerato bana babo rena ba re nea tšhelete. E bile ngwanabo rena yoo o ile a rekiša koloi ya ka ka ditolara tše 25.

Re ile ra hwetša senamelwa sa go ya Wichita, moo mogwera wa lapa la gešo e lego E. F. “Doc” McCartney a bego a bula madibogo gona. Barwa ba gagwe ba mafahla, e lego Frank le Francis, e be e le bagwera ba ka ba bagolo ka nako yeo, gomme go sa dutše go le bjalo le lehono. Ba ile ba nthekišetša koloi ya bona ya kgale ka ditolara tše 25, e lego tlwaa tšhelete yeo ke bego ke rekišitše koloi ya ka yeo e bego e rathagane. E be e le la mathomo ke bona gabotse gore Jehofa o mpha dilo tše ke di hlokago ka gobane ke etišitše Mmušo wa gagwe pele. Leetong le, lapa la ga McCartney le ile la ntsebiša kgaetšedi yo mobotsana yo a ratago Modimo, e lego Bethel Crane. Mmagwe ke Ruth, e lego Hlatse e fišegago kua Wellington, Kansas, gomme o bile mmulamadibogo go fihlela a eba le mengwaga e fetago e 90. Nna le Bethel re ile ra nyalana ka 1958 pele ngwaga o fela, gomme a ba mmulamadibogo le nna kua El Dorado.

DITALETŠO TŠE DI THABIŠAGO KUDU

Ka morago ga go ithuta mehlaleng ya batho bao re gotšego le bona, re ile ra dira phetho ya go šomišwa ke mokgatlo wa Jehofa kabelong le ge e le efe. Re ile ra abelwa go ba babulamadibogo ba kgethegilego motseng wa Walnut Ridge, kua Arkansas. Ke moka ka 1962, re ile ra thaba kudu ge re be re laletšwa klaseng ya bo-37 ya Sekolo sa Gilead. Sa go thabiša le go feta ke gore Don Steele le yena o be a laleditšwe klaseng yeo. Ge re se na go aloga, nna le Bethel re ile ra romelwa Nairobi, kua Kenya. Re ile ra tloga New York re tšhogile, eupša letšhogo leo la fetoga lethabo ge bana babo rena ba be ba re gahlanetša boemafofaneng bja Nairobi!

Re na le Mary le Chris Kanaiya tšhemong kua Nairobi

Re ile ra rata Kenya le tšhemo ya moo kapejana. Batho ba mathomo bao re ilego ra ithuta Beibele le bona e bile Chris le Mary Kanaiya. Ba sa hlankela ka potego tirelong ya nako e tletšego kua Kenya. Ngwageng o latetšego, re ile ra kgopelwa go hudugela Kampala, kua Uganda, re le baromiwa ba mathomo nageng yeo. Re ile ra thabela kabelo yeo ka gobane batho ba bantši ba moo ba be ba rata go ithuta Beibele, gomme ba ile ba ba Dihlatse tša Jehofa. Lega go le bjalo, ka morago ga ngwaga le seripa re le Afrika, re ile ra boela gae United States gore re yo thoma lapa. Re be re nyamile kudu ge re be re tloga Afrika go feta ge re be re tloga New York. Re be re šetše re rata batho ba Afrika gomme re ipoditše gore ka ngwaga o mongwe re tla boela.

GO HWETŠA KABELO E MPSHA

Re ile ra dula dithabeng tša ka bodikela bja Colorado, moo batswadi ba ka ba bego ba dula gona. Go se go ye kae, morwedi wa rena e lego Kimberly o ile a belegwa, ke moka ka morago ga ngwaga le dikgwedi tše hlano, gwa belegwa Stephany. Re ile ra tšeela godimo kabelo ya rena re le batswadi, ra šoma ka matla go ruta barwedi ba rena ka Modimo. Re be re nyaka go ekiša mehlala ya batho bao re kilego ra phela le bona. Re ile ra ithuta gabohloko gore le ge o ka beela ngwana mohlala o mobotse, seo ga se re gore o tla gola a hlankela Jehofa. Moratho wa ka le sesi ba ile ba tlogela phuthego. Ke holofela gore ka letšatši le lengwe ba tla ekiša mehlala e mebotse ya batho bao ba re godišitšego.

 Re thabetše go godiša barwedi ba rena gomme ka mehla re be re leka go dira dilo re le gotee. Ka ge re be re dula kgauswi le Aspen, Colorado, re ile ra ithuta go thelela lehlweng e le gore re thabele seo re le lapa. Dinako tše tša go ithabiša di ile tša re nea sebaka sa go boledišana le barwedi ba rena. Le gona re be re ehlwa le bona ka ntle bošego gomme re eba le dipoledišano tše di agago re dutše mollong. Le ge e be e le ba banyenyane, ba be ba re botša dilo tšeo ba nyakago go di dira ge ba godile e bile ba re botša gore ba nyaka go nyalwa ke banna ba mohuta mang. Re ile ra katanela go nweletša melao ya metheo ya Beibele ka menaganong le dipelong tša bona. Re ile ra ba beela pakane ya go tsenela tirelo ya nako e tletšego le go ba ruta bohlokwa bja go nyalana le motho yo a nago le dipakane tša go swana le tša bona. Re ile ra ba thuša go bona mehola ya go nyalwa ba šetše ba gotše. Re ile ra ipopela mantšu a gore: “O se ke wa nyalwa go fihlela bonyenyane o na le mengwaga e 23.”

Go etša batswadi ba rena, re ile ra šoma ka matla go ba gona dibokeng le go ya tšhemong ka mehla re le lapa. Re be re fela re laletša bao ba lego tirelong ya nako e tletšego legaeng la rena. Le gona re be re botša barwedi ba rena gantši ka modiro wo re kilego ra o dira wa boromiwa. Re be re dula re ipotša gore ka letšatši le lengwe re tla etela Afrika re le lapa. Barwedi ba rena ba be ba fela pelo ya go ya moo.

Re be re eba le thuto ya lapa ka mehla, re diragatša maemo ao a ka tšwelelago sekolong. Re be re botša bana ba rena gore ba bapale karolo ya Dihlatse tšeo di arabago batho dipotšišo ka Beibele. Ba be ba thabela mokgwa wo wa go ithuta, gomme seo se ba thuša go ba le sebete. Ge ba dutše ba gola, ka dinako tše dingwe ba be ba goga maoto thutong ya lapa. Ka letšatši le lengwe ge ke be ke lapile, ke ile ka re re ka se be le thuto ya lapa ba ye diphapošing. Ba ile ba nyama, ba thoma go lla gomme ba re ba nyaka go ithuta. Seo se ile sa re thuša go bona gore seo re bego re ba ruta sona ka Modimo se be se nwelela ka dipelong tša bona. Ba ile ba gola ba rata go ithuta, gomme re be re ba dumelela go ntšha sa mafahleng. Eupša ka dinako tše dingwe re be re ekwa bohloko ge ba re botša gore ga ba dumelelane le tše dingwe tša dilo tše re ba rutago tšona. Go sa šetšwe seo, re ile ra fata seo se bego se le ka dipelong tša bona. Ge re dutše re ba fa mabaka, ba be ba kgotsofatšwa ke dikarabo tšeo re bego re ba nea tšona go tšwa Lentšung la Modimo.

GO AMOGELA DIPHETOGO TŠE DINGWE

Re ile ra makala barwedi ba rena ba šetše ba godile. Ka thušo ya mokgatlo wa Modimo le tlhahlo ya wona, re ile ra dira se re ka se kgonago go ba godiša ba rata Jehofa. Re ile ra thaba kudu ge bobedi bja bona ba be ba tšea bobulamadibogo ka morago ga go fetša sekolo, gomme ba ithutela mešomo yeo ba bego ba tla iphediša ka yona. Ba ile ba hudugela Cleveland, kua Tennessee, ba na le dikgaetšedi tše dingwe tše pedi gore ba yo hlankela mo go nyakegago bagoeledi ba oketšegilego. Re be re ba hlologela kudu, eupša re be re thabišwa ke gore ba diriša maphelo a bona tirelong ya nako e tletšego. Nna le Bethel re ile ra ba babulamadibogo gape, gomme ra bulegelwa ke dibaka tše dingwe tša tirelo. Ke ile ka hlankela ke le mothuši wa molebeledi wa tikologo le go okamela kopano ya selete.

Pele barwedi ba rena ba hudugela Tennessee, ba ile ba etela ofisi ya lekala ya London kua Engelane. Ge ba fihla moo, Stephany, ka nako yeo a na le mengwaga e 19, o ile a kopana le lesogana le le bitšwago Paul Norton gona moo Bethele. Leetong le lengwe gape, Kimberly o ile a kopana le lesogana leo le bego le šoma le Paul, e lego Brian Llewellyn. Paul le Stephany ba ile ba nyalana—eupša ka morago ga gore Stephany a be le mengwaga e 23. Brian le Kimberly ba ile ba nyalana ngwageng o latetšego—a na le mengwaga e 25. Ka gona mantšu a rena a ile a phethagala a gore ba se nyalwe go fihlela ba na le mengwaga e 23. Re ile ra thabela masogana ao a bego a ba nyala.

Re na le Paul, Stephany, Kimberly le Brian ofising ya lekala la Malawi, ka 2002

Barwedi ba rena ba re boditše gore mohlala wa rena o mobotse le wa borakgolo le bomakgolo ba bona o ba thušitše go kwa taelo ya Jesu ya gore re ‘tšwele pele re tsoma Mmušo pele,’ gaešita le ge ba be ba na le mathata a ditšhelete. (Mat. 6:33) Ka April 1998, Paul le Stephany ba ile ba laletšwa klaseng ya bo-105 Sekolong sa Gilead, ka morago ba romelwa Malawi, Afrika. Ka nako e swanago, Brian le Kimberly ba ile ba laletšwa go šoma Bethele ya London gomme ka morago ba romelwa Bethele ya Malawi. Re ile ra thaba kudu, ka gobane barwedi ba rena ba be ba diriša maphelo a bona ka tsela e di phalago tšohle.

 TALETŠO E NNGWE E THABIŠAGO KUDU

Ka January 2001, ke ile ka founelwa ke motho yo ke boletšego ka yena mathomong a sehlogo se. Ngwanabo rena Marais, e lego molebeledi wa Lefapha la Bofetoledi, o ile a ntlhalosetša gore bana babo rena ba rulaganya klase ya go ithuta Seisemane go thuša bafetoledi lefaseng ka moka. Le ge ke be ke na le mengwaga e 64, ke ile ka bitšwa gore ke tle ke be yo mongwe wa barutiši klaseng yeo. Nna le Bethel re ile ra rapela ka taba ye gomme ra boledišana le batswadi ba rena ba tšofetšego gore ba re fahlolle. Ba ile ba re re sepele le ge ba be ba hloka thušo ya rena. Ke ile ka founela Ngwanabo rena Marais ka mmotša gore re thabela go amogela tokelo yeo e kgolo.

Ke moka mma o ile a botšwa gore o na le kankere. Ke ile ka mmotša gore re tla dula gomme ra thušana le sesi wa ka Linda go mo hlokomela. Mma o ile a nkaraba ka gore: “O bolela dilo mang? Ke tlo hwa ge o ka gana tokelo yeo ka baka la ka.” Linda le yena o be a nyaka re amogela kabelo yeo. Ruri re leboga boikgafo bja bona le thušo yeo bagwera ba rena ba ilego ba re nea yona! Letšatšing le le latelago ge re le Watchtower Educational Center kua Patterson, Linda o ile a founa a re botša gore mma o hlokofetše. Ka ge mma nkabe a ile a re botša gore re šome ka thata kabelong ye, re ile ra ntšha ka ga tšhwene.

Seo se ilego sa re thabiša kudu ke gore lekala la mathomo leo re ilego ra romelwa go lona e bile la Malawi, moo barwedi ba rena le banna ba bona ba bego ba hlankela gona. Re ile ra thaba kudu ge re be re kopana le bona gape! Ke moka re ile ra ya go ruta bafetoledi ba Zimbabwe gomme ka morago ra ya Zambia. Ka morago ga mengwaga e meraro le seripa re ruta bafetoledi, re ile ra kgopelwa go boela Malawi go yo ngwala diphihlelo tša Dihlatse tšeo di ilego tša tlaišwa ka baka la go se tšee karolo dipolotiking nageng yeo. *

Re na le ditlogolo tša rena tšhemong

Re ile ra makala gape ge ka 2005 re boela gae kua Basalt, Colorado, moo nna le Bethel re ilego ra tšwela pele ka bobulamadibogo. Ka 2006, Brian le Kimberly ba ile ba boa Colorado go tlo godiša barwedi ba bona ba babedi e lego Mackenzie le Elizabeth. Paul le Stephany ba sa le Malawi, gomme Paul o hlankela Komiting ya Lekala. Ka ge ga bjale ke obelela mengwaga e 80, ke thaba kudu ge ke bona masogana ao ke šomilego le ona kgale a šoma mešomo yeo nkilego ka e newa. Re thabišwa kudu ke go bona gore go ekiša ga rena mehlala e mebotse ya batho bao ba re godišitšego go thušitše bana ba rena le ditlogolo.

^ par. 5 Gore o ithute ka mo go oketšegilego ka modiro wa boromiwa wa lapa la ga Steele, bala Morokami wa Seisemane wa May 1, 1956, matl. 269-272 le wa March 15, 1971, matl. 186-190.

^ par. 30 Ka mohlala, bala phihlelo ya Trophim Nsomba ka go tokollo ya Morokami wa April 15, 2015, matl. 27-31.