ALLEN * o re: “Ke be ke tšhošwa ke go tlo kopanela mo. Ke be ke bona okare nka se be le bagwera, le gore bana bešo ba ka se nkamogele.” Allen o tlwaela phuthego e mpsha yeo e lego kgole le ga gabo ka dikhilomithara tša ka godimo ga tše 1 400.

Ge e ba le wena o hudugetše phuthegong e mpsha o ka kwa e go tšhoša. O ka thušwa ke’ng gore o e tlwaele? O ka dira’ng ge e ba go tšea nako gore o e tlwaele? Ka lehlakoreng le lengwe, wena o tla dira’ng ge Mokriste yo a itšego a hudugela phuthegong ya geno? Na o tla mo thuša gore a tlwaele phuthego ya geno kapejana?

O KA TLWAELA PHUTHEGO E MPSHA BJANG WA BA WA IPSHINA KA YONA?

Nagana ka mohlala wo: Ka morago ga gore mohlare o epollwe gomme o bjalwe lefelong le lengwe, o ka bonagala eka o a hwa. Gantši se se direga ka gobane ge mohlare o epollwa, medu e mengwe ya wona e a ripša gore go be go be bonolo go o rwala. Gateetee ge mohlare o bjetšwe lefelong le lengwe, o swanetše go mela medu e mengwe kapejana. Ka mo go swanago, ge o thoma go ya phuthegong e nngwe o ka ikwa o imetšwe ka gobane phuthegong yeo o tšwago go yona o be o ipshina, o na le bagwera le lenaneo le lebotse la go dira dilo tša Jehofa. Eupša phuthegong ye e mpsha, o swanetše go mela medu e mefsa go swana le mohlare. Ke’ng seo se tla go thušago gore o tseme medu phuthegong e mpsha? O ka thušwa ke go diriša melao ya motheo ya Beibele. Anke re hlahlobeng e mengwe ya yona.

Motho yo a balago Lentšu la Modimo ka mehla o “etša sehlare se se bjetšwego kgauswi le melapo ya meetse, seo se enywago dienywa tša sona ka lebaka la gona le seo matlakala a sona a sa ponego, gomme se sengwe le se sengwe seo a se dirago se tla atlega.”​Ps. 1:1-3.

Go no swana le ge mohlare o swanetše go dula o nošetšwa gore o se hwe, Mokriste le yena o swanetše go dula a iphepa ka Lentšu la Modimo gore a dule a na le tswalano e tiilego le Modimo. Ka baka leo, tšwela pele o bala Beibele letšatši le letšatši gomme o ye dibokeng tša Bokriste ka mehla. Dula o na le lenaneo le lebotse la borapedi bja lapa le la thuto ya motho ka noši. Le ge o le phuthegong e mpsha, o swanetše go tšwela pele o dira dilo tšeo o bego o di dira pele o huduga, tšeo di bego di dira gore o be le tswalano e botse le Jehofa.

“Yo a nwešago ba bangwe meetse ba kgolwa le yena o tla nwešwa meetse a kgolwa.”​Die. 11:25.

Ge o eya tšhemong ka mehla, o tla matlafala wa ba wa tlwaela phuthego e mpsha ka pela. Mogolo yo mongwe wa Mokriste yo a bitšwago Kevin, o re: “Nna le mosadi wa ka re thušitšwe kudu ke go tšea bobulamadibogo bja go thuša ge re se na go fihla phuthegong e mpsha. Kapejana re ile ra tlwaela bana babo rena, babulamadibogo le tšhemo ya lefelong leo.” Roger, yo a hudugetšego kgole le moo a bego a dula gona ka dikhilomithara tša ka godimo ga tše 1 600, o re: “Tsela e kaonekaone ya go tlwaela phuthego e mpsha ke gore o dule o eya tšhemong. Le gona, tsebiša bagolo gore o ka ithaopa ka tsela le ge e le efe, mohlomongwe ka go hlwekiša Holo ya Mmušo, go nea polelo ya motho yoo a sego gona sebokeng goba go sepela le motho yo a itšego ka koloi ya gago go ya dibokeng. Ge o sa tšwa go fihla phuthegong gomme bana babo rena ba bona gore o rata go thuša batho ba bangwe, ba tla go rata gomme ya ba bagwera ba gago.”

Le katološeng lerato leo le lego dipelong tša lena.”​2 Bakor. 6:13.

Rata bana babo rena le dikgaetšedi. Ka morago ga gore Melissa le ba lapa la gagwe ba hudugele phuthegong  e mpsha, ba ile ba itirela bagwera phuthegong yeo. Melissa o re: “Pele ga diboka le ka morago ga tšona, re be re sa no dumediša bana babo rena le dikgaetšedi, eupša re be re swara magang le bona. Le gona se se ile sa re thuša go tseba maina a bana babo rena kapejana. Go oketša moo, ba ile ba re laletša ka malapeng a bona gomme seo sa tiiša segwera sa rena le bona.” O oketša ka gore: “Re ile ra fana dinomoro tša founo, e le gore ba ka kgona go re founela le go re akaretša medirong ya phuthego gotee le e mengwe.”

Ge e ba o palelwa ke go swara magang le batho bao o thomago go kopana le bona, mohlomongwe o ka thoma ganyenyane-ganyenyane. Ka mohlala, o ka myemyela le ge o se wa tlwaela go dira bjalo. Ge o myemyela, go tla ba bonolo gore ba bangwe ba tle go wena. Go ba gona, “mahlo a tagilego a thabiša pelo.” (Die. 15:30) Rachel yo a hudugetšego kgole le mo a goletšego gona, o re: “Ka tlhago ke na le dihlong. Ka dinako tše dingwe ke ikgapeletša go boledišana le bana babo rena le dikgaetšedi ba phuthegong e mpsha. Ke lebelela ka Holong go bona ge e ba go na le yo a dutšego a nnoši gore ke boledišane le yena. Motho yoo a ka no ba a na le dihlong go swana le nna.” Ipeele pakane ya gore pele ga diboka goba ka morago ga tšona o sware magang le motho yo o sa mo tsebego.

Le gona, dibekeng tše sego kae tša mathomo o ka thabela go kopana le batho ba phuthegong e mpsha. Eupša ge nako e dutše e eya, o ka thoma go ba tlwaela. O ka swanela ke go tšwela pele o dira bagwera ba bangwe.

Ge mehlare e epolotšwe gore e yo bjalwa lefelong le lengwe, go ba bjalo ka ge e ka e a hwa, eupša ge e se na go bjalwa gape e mela medu e mefsa

IPHE NAKO YA GO TLWAELA PHUTHEGO E MPSHA

Mehlare e mengwe e tšea nako e telele gore e tseme medu lefelong le lefsa. Ka mo go swanago, ga re swane ge go tliwa tabeng ya go tlwaela phuthego e mpsha. Ge e ba o šetše o na le nako o hudugetše phuthegong e mpsha gomme o se wa hlwa o e tlwaela, o ka thušwa ke go diriša melao e latelago ya motheo ya Beibele:

“Anke re se ke ra lapa go dira botse, gobane re tla buna ka nako e swanetšego ge e ba re sa lape.”​Bagal. 6:9.

Iphe nako e ntši ya go tlwaela phuthego e mpsha. Ka mohlala, baromiwa ba bantši bao ba tšwago Sekolong sa Gilead ba dula dinageng tšeo ba rometšwego go tšona mengwaga e mmalwa pele ba ka etela dinageng tša gabo bona. Go dira bjalo go ba thuša go tlwaelana le bana babo bona ba lefelong leo gotee le go tlwaela setšo sa moo.

Alejandro yoo a hudugilego ka makga a mmalwa, o a tseba gore go tlwaela lefelo le lefsa go tšea nako. O re: “Lekgeng la mafelelo leo re hudugilego ka lona, mosadi wa ka o ile a re, ‘Bagwera ba ka ka moka ke bao ba lego phuthegong yeo re sa tšwago go huduga go yona!’” Alejandro o ile a mo gopotša gore o boletše ona mantšu ao mengwageng e mebedi pejana, nakong ya ge ba be ba huduga phuthegong e itšego. Eupša mengwageng yeo e mebedi, mosadi wa Alejandro o ile a gwerana le batho ba bangwe gomme ba bangwe ba bona ya ba bagwera ba gagwe ba paale.

“O se ke wa re: ‘Go re’ng mehla ya pele e be e phala ya bjale?’ Yo bohlale ga a botšiše tšeo.”​Mmo. 7:10.

O se ke wa bapiša phuthego yeo ga bjale o lego go yona le yeo o bego o le go yona peleng. Ka mohlala, bana babo rena ba phuthegong yeo o lego go yona ba ka ba ba sa bolele kudu goba ba bolela kudu go feta ba phuthegong yeo o tšwago go yona. Šetša dika tša bona tše dibotse, go fo swana le ge wena o nyaka gore ba šetše tša gago tše dibotse. Batho ba bangwe bao ba sa tšwago go fihla phuthegong e mpsha ba ile ba makatšwa ke go lemoga gore go huduga ga bona go ba dirile gore  ba ipotšiše gore: Na ruri ke rata “mokgatlo wohle wa bana babo rena”?’​—1 Pet. 2:17.

“Tšwelang pele le kgopela gomme le tla newa.”​Luka 11:9.

Dula o rapela Modimo gore a go thuše. Mogolo yo a bitšwago David, o re: “O se ke wa ba noši ntweng ye. Dilo tše dintši ga re kgone go di dira ntle le go thušwa ke Jehofa. Ka gona kgopela Jehofa gore a go thuše.” Rachel, yo go boletšwego ka yena pejana, o dumelelana le seo. O re: “Ge nna le monna wa ka re ikwa eka ga re karolo ya phuthego, re rapela Jehofa ka go lebanya ka taba yeo. Re re go yena: ‘Re botše ge e ba go na le selo seo re se dirago seo se paledišago ba bangwe go re batamela.’ Ka morago ga moo, re leka go fetša nako e ntši re na le bana babo rena le dikgaetšedi.”

Batswadi, ge e ba bana ba lena ba thatafalelwa ke go tlwaela batho ba phuthegong e mpsha, rapelang le bona ka taba ye. Ba thušeng gore ba be le bagwera ba bafsa bao ba tlago go ba kgothatša.

THUŠA BAO BA SA TŠWAGO GO FIHLA PHUTHEGONG GORE BA IKWE BA AMOGELEGILE

O ka dira’ng gore o thuše bao ba sa tšwago go hudugela phuthegong ya geno? Katanela go ba mogwera wa kgonthe di sa tloga fase. Gore o kgone go dira bjalo, leka go nagana gore ke dilo dife tšeo o bego o ka rata go di direlwa ge e ba e be e le wena o sa tšwago go fihla phuthegong e mpsha, ke moka o dire dilo tšeo. (Mat. 7:12) Na o ka laletša bao ba sa tšwago go fihla phuthegong borapeding bja lena bja lapa goba go bogela le lena lenaneo la Kgašo ya JW la kgwedi le kgwedi? Na o ka ba laletša gore ba ye tšhemong le wena? Ba ka se lebale kamogelo ya gago ge o ka ba laletša dijong. Ke ditsela dife tše dingwe tšeo o ka thušago bao ba sa tšwago go fihla phuthegong?

Carlos o re: “Ge re be re fihla phuthegong e mpsha, kgaetšedi yo mongwe o ile a re botša ka mabenkele ao a sa turego. Seo se ile sa re thuša kudu.” Bao ba tšwago lefelong leo le fapanego le la geno ka boemo bja leratadima, ba ka thabela go tsebišwa gore ba apare bjang ge go fiša, ge go tonya goba ge pula e ena. Gape o ka ba thuša gore ba atlege kutšwanyana tšhemong ka go ba anegela histori ya moo le dulago gona goba ka go ba hlalosetša ka ditumelo tša bodumedi bja lefelong la geno.

GE O DIRA BOITEKO BJA GO TLWAELA PHUTHEGO E MPSHA O TLA HOLEGA

Go šetše go fetile ngwaga Allen, yo go boletšwego ka yena mathomong, a le phuthegong e mpsha. O re: “Mathomong ke ile ka swanelwa ke go dira boiteko bja gore ke tsebe bana babo rena le dikgaetšedi. Eupša ga bjale ke thabišwa ke gore ba bjalo ka lapa lešo.” Ga bjale Allen o a lemoga gore ga se a lahlegelwa ke bagwera le ge a ile a huduga. Go e na le moo, o hweditše bagwera ba bangwe, bao go nago le kgonagalo ya gore e be bagwera ba gagwe ba sa ruri.

^ par. 2 Maina a mangwe a fetotšwe.