Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 KANEGELO YA BOPHELO

Go ba Sefoa ga se gwa Nthibela go Ruta Batho ka Modimo

Go ba Sefoa ga se gwa Nthibela go Ruta Batho ka Modimo

Ke kolobeditšwe ka 1941 ke na le mengwaga e 12. Eupša ka nako yeo ke be ke se ka hlwa ke kwešiša therešo ya Beibele gabotse. Ke thomile go e kwešiša gabotse ka 1946. Ke ka baka la’ng ke re’alo? E re ke le hlalosetšeng tša bophelo bja ka.

KA BO-1910, batswadi ba ka ba ile ba hudugela Canada ba etšwa Tbilisi, Georgia, gomme ba dula ntlong e nyenyane polaseng yeo e bego e le kgauswi le motsana wa Pelly, Saskatchewan, ka bodikela bja Canada. Ke belegwe ka 1928, gomme ke ngwana wa mafelelo go bana ba tshela. Tate o ile a hlokofala dikgwedi tše tshela pele nka belegwa, gomme mma a hlokofala ke sa le lesea. Lucy, e lego sesi wa ka yo mogolo, o ile a hlokofala ka moragonyana ga moo a na le mengwaga e 17. Ka gona malome Nick, o ile a tšea nna le bana ba gešo gore re yo dula le yena.

Ka letšatši le lengwe ge ke be ke sa abula, ba lapa la gešo ba ile ba mpona ke goga pere ya moo polaseng ka mosela. Ka ge ba be ba tšhogile gore pere yeo e ka nthaga, ba ile ba nkgoelela ba re ke tlogele pere yeo—eupša ka se dire selo. Ke be ke ba furaletše e bile ke sa kwe gore ba a nkgoelela. Ka lehlogonolo, pere yeo e ile ya se nthage, ka gona go tloga ka lona letšatši leo ba lapa la gešo ba ile ba lemoga gore ke sefoa.

Mogwera yo mongwe wa lapa la gešo o ile a šišinya gore ke ye ke tsene sekolo sa difoa, ka gona malome Nick a ya a nngwadiša sekolong sa difoa kua ­Saskatoon, Saskatchewan. Ke ile ka hudušetšwa motseng wo o bego o le bokgole bja diiri tše mmalwa go tloga gae, ka gona ka ge ke be ke sa na le mengwaga e mehlano, ke be ke tšhogile. Ke be ke kgona go etela gae feela ka matšatši a maikhutšo le ge dikolo di tswaletše. Mafelelong, ke ile ka kgona polelo ya diatla gomme ka thabela go raloka le bana ba bangwe.

KAMOO KE ITHUTILEGO THEREŠO YA BEIBELE

Ka 1939, sesi wa ka yo mogolo e lego Marion, o ile a nyalana le Bill Danylchuck, gomme ba tšea nna le sesi wa ka yo mongwe e lego Frances gore re yo dula le bona. Ke bona ba mathomo ka lapeng la gešo ba go kopana le Dihlatse tša Jehofa. Ge dikolo di tswaletše gomme ke tlile gae, ba be ba šoma ka thata go nthuta seo ba bego ba ithuta sona ka Beibeleng. Go no bolela therešo, go be go se bonolo go boledišana le bona, ka ge ba be ba sa tsebe polelo ya diatla. Lega go le bjalo, ba ile ba kgona go bona gore ke rata Modimo le gore ke nyaka go ithuta ka yena. Ke be ke bona gore ba be ba phela go ya ka seo ba bego ba se bala ka Beibeleng, ka gona ka thoma go ya tšhemong le bona. E se kgale, ke ile ka nyaka go kolobetšwa, gomme ka di-5 tša September 1941 Bill a nkolobeletša ka teromong ya tšhipi. Meetse a gona a be a tonya kudu!

Ge ke be ke na le sehlopha sa difoa kopanong ya selete kua Cleveland, Ohio, ka 1946

Ge dikolo di be di tswaletše ka 1946 gomme ke boetše gae, re ile ra ya kopanong ya selete kua Cleveland, Ohio, U.S.A. Letšatšing la mathomo la kopano yeo, bosesi ba ka ba be ba šiedišana ka go nngwalela dintlha nakong ya lenaneo gore le nna ke holege. Eupša letšatšing la bobedi la kopano, ke ile ka thaba kudu ge ke be ke ekwa gore go na le sehlopha sa difoa seo se bego se tolokelwa dipolelo ka polelo ya diatla. Ka gona le nna ke ile ka thabela lenaneo, le gona ke ile ka thabišwa ke gore mafelelong ke be ke kgona go kwešiša therešo ya Beibele gabotse!

GO RUTA BATHO THEREŠO

Ka nako yeo, Ntwa ya Bobedi ya Lefase e be e sa tšwa go fela, gomme batho ba bantši ba lwela dinaga tša gabo bona. Ge ke boa kopanong, ke ile ka ipotša gore ke yo emela therešo sekolong. Ka gona ke ile ka se sa dumediša folaga sekolong le go se sa opela koša ya setšhaba. Le gona ke ile ka se sa keteka matšatši a maikhutšo le go ya ditirelong tša kereke tšeo re bego re gapeletšwa go ya go tšona sekolong. Barutiši ba sekolong sa ka ba ile ba galefa gomme ba leka go ntšhošetša le go mpotša maaka ka Dihlatse tša Jehofa e le gore ke tlogele bodumedi bja ka. Dilo tše ka moka di ile tša dira gore bana bao ke bego ke tsena le bona sekolo ba ipotšiše dipotšišo ka nna, eupša seo sa mpha dibaka tša go ba nea bohlatse. Mafelelong, barutwana ba bangwe ba go swana le Larry Androsoff, Norman Dittrick le Emil Schneider ba ile ba amogela therešo gomme le lehono ba sa hlankela Jehofa.

Ka mehla ge ke etela metseng e mengwe, ke be ke kgonthišetša gore ke botša difoa ka Mmušo wa Modimo. Ka mohlala, ka letšatši le lengwe ge ke be ke na le sehlopha sa difoa kua Montreal, ke ile ka ruta Eddie Taeger ka Modimo, e lego lesogana leo e bego e le setho sa sehlotswana sa disenyi. Eddie o be a hlankela phuthegong ya polelo ya diatla kua Laval, Quebec, go fihlela a hlokofala ngwageng wa go feta. Le gona ke ile ka kopana le Juan Ardanez yoo go swana le Baberea a bego a rata go dira nyakišišo ka dilo tšeo a bego a ithuta tšona ka Beibeleng go kgonthišetša gore ke therešo. (Dit. 17:10, 11) Le yena o ile a amogela therešo gomme a hlankela Jehofa ka potego e le mogolo kua Ottawa, Ontario, go fihlela a hlokofala.

Ge re be re nea bohlatse seterateng mathomong a bo-1950

Ka 1950, ke ile ka hudugela Vancouver. Le ge ke rata go botša difoa ka Modimo, nka se tsoge ke lebetše phihlelo yeo ke bilego le yona seterateng se sengwe ge ke be ke botša mosadi yo e sego sefoa ditaba tše dibotse. Leina la mosadi yoo e be e le Chris Spicer. O ile a dumela gore a romelwe dimakasine tša rena kgwedi le kgwedi e bile a re o nyaka gore ke tle ke tsebane le monna wa gagwe e lego Gary. Ka gona ke ile ka ya mo ba dulago gomme ra boledišana nako e telele ka Modimo ka go ngwala pampiring dilo tše re bego re di bolela ka ge ba be ba sa tsebe polelo ya diatla. Go ile gwa feta mengwaga e sego kae re sa bonane, gomme ka makala ka letšatši le lengwe ba mpona ka gare ga lešaba leo le bego le tlile kopanong kua Toronto, Ontario. Gary o be a tlo kolobetšwa lona letšatšing leo. Phihlelo yeo e kgahlišago e ile ya nkgopotša gore go dula re botša batho ditaba tše dibotse go bohlokwa ka gobane ga re tsebe gore peu ya therešo e tla mela ka dipelong tša bomang le gona neng.

Ka morago ga nako e itšego, ke ile ka boela ­Saskatoon. Ge ke le moo, ke ile ka kopana le mma yo mongwe yoo a ilego a nkgopela gore ke badiše barwedi ba gagwe ba mafahla ba difoa, e lego Jean le Joan Rothenberger. Banenyana bao ba be ba tsena sekolong sa difoa seo nkilego ka tsena go sona. Go se go ye kae, banenyana bao ba ile ba thoma go botša bao ba bego ba tsena le bona ka klaseng seo ba bego ba ithuta sona. Mafelelong, barutwana ba bahlano bao ba bego ba tsena le bona ka klaseng ba ile ba ba Dihlatse tša Jehofa. Yo mongwe wa bona e be e le Eunice Colin. Ke tsebile Eunice la mathomo ngwageng wa ka wa mafelelo sekolong seo. Letšatšing leo re tsebanego ka lona o ile a nnea lelekere gomme a nkgopela gore re be bagwera. Ka morago o ile a ba motho yo bohlokwahlokwa bophelong bja ka. O ile a ba mosadi wa ka!

Ke na le Eunice ka 1960 le ka 1989

Ka morago ga gore mmago Eunice a kwe gore ­Eunice o ithuta Beibele, o ile a botša hlogo ya sekolo seo Eunice a bego a tsena go sona gore e mo thibele. Hlogo yeo ya sekolo e ile ya ba ya amoga Eunice dipuku tšeo a bego a ithuta Beibele ka tšona. Lega go le bjalo, Eunice o ile a se tlogele go ithuta ka Jehofa. Ge a be a nyaka go kolobetšwa, batswadi ba gagwe ba ile ba re go yena: “Ge o ka ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, o tla swanelwa ke go tšwa ka mo lapeng le!” Ka gona ge Eunice a be a na le mengwaga e 17, o ile a tloga gae, gomme lapa le lengwe la Dihlatse la mo tšea gore a dule le lona. O ile a tšwela pele a ithuta gomme ka morago a kolobetšwa. Ge re be re nyalana ka 1960, batswadi ba gagwe ba ile ba se tle lenyalong la rena. Lega go le bjalo, ge mengwaga e dutše e feta, ba ile ba thoma go re hlompha ka baka la ditumelo tša rena le ka baka la tsela yeo re bego re godiša bana ba rena ka yona.

JEHOFA GA SE A KA A NTAHLA

Morwa wa ka Nicholas le mosadi wa gagwe e lego Deborah, ba hlankela Bethele ya London

Ka ge nna le mosadi wa ka re le difoa, re godišitše bana ba šupago ba bašemane bao e sego difoa. Go be go se bonolo, eupša re ile ra kgonthišetša gore ba ithuta polelo ya diatla e le gore re kgone go boledišana le bona le go ba ruta therešo. Bana babo rena le dikgaetšedi ka phuthegong ba be ba re thuša kudu. Ka mohlala, motswadi yo mongwe o ile a re ngwalela pampišana gomme a re botša gore yo mongwe wa bana ba rena o be a rogana ka Holong ya Mmušo. Seo se ile sa re thuša go mo kgala ka yona nako yeo. Ba bane ba barwa ba ka e lego James, Jerry, Nicholas le Steven, ba hlankela Jehofa ka potego gotee le malapa a bona. Ka moka ga bona ke bagolo. Go oketša moo, Nicholas le mosadi wa gagwe e lego Deborah, ba thuša sehlopha sa bafetoledi ba polelo ya diatla ofising ya lekala ya Brithania mola Steven le mosadi wa gagwe e lego Shannan e le ditho tša sehlopha sa bafetoledi ba polelo ya diatla ofising ya lekala ya United States.

Barwa ba ka e lego James, Jerry le Steven le basadi ba bona ba tšea karolo ka ditsela tše di fapafapanego modirong wa go bolela ka Mmušo wa Modimo ba diriša polelo ya diatla

Ge go be go šetše kgwedi gore re kopanye mengwaga e 40 re nyalane, Eunice o ile a hlokofala ka morago ga go tlaišwa ke kankere ka mengwaga e mentši. O ile a dula a tieletše mengwageng yeo ka moka e thata. Selo seo se mo thušitšego go dula a tiile ke go dumela gore bahu ba tlo tsoga. Ke hlologetše letšatši leo ke tlago go mmona gape ge bahu ba tsošwa.

Faye le James, Jerry le Evelyn, Shannan le Steven

Ka February 2012, ke ile ka wa gomme ka robega lerapo la lethekeng. Go tloga letšatšing leo, ke ile ka swanelwa ke go hlokomelwa. Ka gona, ke ila ka ya go dula le yo mongwe wa barwa ba ka le mosadi wa gagwe. Ga bjale re Phuthegong ya Polelo ya Diatla ya Calgary gomme ke sa hlankela ke le mogolo. Ge e le gabotse, e be e le la mathomothomo ke kopanela phuthegong ya polelo ya diatla. O ka ipotšiša gore ke kgonne bjang go dula ke tiile tumelong phuthegong ya Seisemane ga e sa le go tloga ka 1946. Jehofa o ile a phethagatša kholofetšo ya gagwe ya gore o tla hlokomela ditšhiwana. (Ps. 10:14) Ke leboga bana babo rena le dikgaetšedi ka moka bao ba ilego ba dira maiteko a go nngwalela dintlha le go ithuta polelo ya diatla e le gore ba ntolokele dipolelo.

Ge ke be ke le sekolong sa babulamadibogo seo se bego se swerwe ka Polelo ya Diatla ya Amerika ke na le mengwaga e 79

Go bolela therešo, go be go eba le dinako tšeo ke bego ke ikwa ke ferekane e bile ke nyaka go tlogela go ya dibokeng ka gore ke be ke sa kwešiše seo se bego se rutwa goba ke bona okare batho ba difoa ga ba tšeelwe godimo. Lega go le bjalo, ka dinako tšeo, ke be ke ikgopotša mantšu ao Petro a ilego a a botša Jesu, ge a be a re: “Morena, re tla ya go mang? Wena o na le mantšu a bophelo bjo bo sa felego.” (Joh. 6:66-68) Go swana le bana babo rena ba bantši le dikgaetšedi ba difoa bao nna le bona re bilego ka phuthegong nako e telele, ke ithutile go se fele pelo. Ke ithutile go letela Jehofa le mokgatlo wa gagwe, gomme seo se nkhotše kudu! Ga bjale ke hwetša dijo tše dintši tša moya ka polelo ya diatla, e bile ke thabela segwera dibokeng le dikopanong tša selete. Ruri ke thabetše go hlankela Jehofa Modimo wa rena yo mogolo e bile o ntšhegofaditše.