Gianni le Maurizio ba be ba na le mengwaga e 50 e le bagwera. Lega le bjalo, go ile gwa ba le nako yeo segwera sa bona se ilego sa ba kotsing. Maurizio o hlalosa ka gore: “Ke ile ka ba le mathata gomme ka yona nako yeo ka dira diphošo tše dikgolo tšeo di ilego tša dira gore nna le Gianni re se sa ba bagwera.” Gianni o oketša ka gore: “Maurizio ke yena a mpadišitšego. O be a ntlhahla bophelong. Ka gona ke ile ka se tshepe ge ke ekwa gore o senyeditše Jehofa. Go be go le bjalo ka ge eka go fedile ka nna, ka ge re be re ka se sa ba bagwera. Ke ile ka ikwa ke lahlilwe.”

BAGWERA ba kgonthe ba bohlokwa kudu, le gona segwera sa go swarelela ga se no itiragalela. Ge segwera sa gago le motho yo a itšego se le kgauswi le go fela, o ka thušwa ke’ng gore se se fele? Re ka ithuta mo gontši bathong ba bangwe ba ka Beibeleng bao e kilego ya ba bagwera ba bagolo, eupša ge nako e dutše e eya segwera sa bona sa ba kotsing.

GE MOGWERA A DIRA PHOŠO

Ga go pelaelo gore Dafida, yoo e kilego ya ba modiši le kgoši, o be a na le bagwera ba kgonthe. Yo mongwe wa bagwera bao e be e le Jonathane. (1 Sam. 18:1) Eupša Dafida o be a na le bagwera ba bangwe, ba bjalo ka moporofeta Nathane. Beibele ga e bolele gore segwera sa bona se thomile neng. Lega go le bjalo, nakong e nngwe Dafida o ile a ntšhetša Nathane sa mafahleng go no swana le ge le wena o dira bjalo go mogwera wa gago. Dafida o be a nyaka go agela Jehofa ntlo. Dafida o swanetše go ba a ile a thabela go kwa dikgopolo tša Nathane ka ge e be e le mogwera wa gagwe e bile e le monna yo a bego a na le moya wa Jehofa.2 Sam. 7:2, 3.

Lega go le bjalo, go ile gwa direga selo se sengwe seo se ilego sa bea segwera sa bona kotsing. Kgoši Dafida o ile a dira bootswa le Batseba, gomme ka morago a dira gore monna wa Batseba e lego Uria a bolawe. (2 Sam. 11:2-21) Dafida o be a na le  mengwaga e mentši a botegela Jehofa e bile a emela go loka. Eupša ga bjale o be a dirile sebe se segolo kudu! Go be go diragetše’ng ka kgoši ye ya go loka? Na e be e sa bone gore e senyeditše Jehofa? Na e be e nagana gore e ka utela Modimo sebe sa yona?

Nathane o be a tla dira’ng? Na o be a tla emela motho yo mongwe gore e be yena a botšago kgoši ka sebe sa yona? Batho ba bangwe ba be ba tseba gore Dafida ke yena a rulagantšego gore Uria a bolawe. Ka baka leo, Nathane nkabe a ile a ipotša gore a ka se tsenatsene ditaba tšeo, ka gore seo se be se tla senya segwera sa gagwe se sebotse le Dafida. Le gona ge Nathane a be a ka utolla sebe sa Dafida, bophelo bja gagwe bo be bo ka ba kotsing. Se sebe le go feta ke gore Dafida o be a šetše a dirile gore Uria a bolawe, gaešita le ge a be a se a senya selo.

Eupša Nathane e be e le mmoleledi wa Modimo. Moporofeta yo o be a tseba gore ge a be a ka tšhaba go botša Dafida ka sebe sa gagwe, segwera sa bona se be se tla ba kotsing. Le gona seo se be se tla dira gore moporofeta yo a thome go jewa ke letswalo. Mogwera wa gagwe e lego Dafida o be a senyeditše Jehofa. Kgoši ye e be e swanetše gore e thušwe go lokiša tswalano ya yona le Jehofa. Mo nakong ye, go be go nyakega mogwera wa kgonthe gore a thuše Dafida. Nathane e be e le mogwera yo bjalo. O ile a thoma go boledišana le Dafida ka sebe sa gagwe a diriša papišo yeo e bego e tla kgoma pelo ya kgoši ye yeo e kilego ya ba modiši. Nathane o ile a fetišetša molaetša wa Modimo go Dafida, eupša ka tsela yeo e ilego ya thuša Dafida go bona bogolo bja sebe sa gagwe le go mo tutueletša go itshola.2 Sam. 12:1-14.

O tla dira’ng ge mogwera wa gago a ka dira phošo e kgolo goba sebe se segolo? O ka lekega go ipotša gore ge o ka mmotša ka phošo yeo ya gagwe, segwera sa lena se tla senyega. Goba mohlomongwe o ka nagana gore go botša bagolo ka sebe seo—bao ba ka mo thušago gore a lokiše tswalano ya gagwe le Modimo—go tla be go bontšha gore ga o botegele mogwera wa gago. Wena o be o tla dira eng?

Gianni, yo go boletšwego ka yena pejana, o gopola ka gore: “Ke ile ka lemoga gore go na le selo seo se fetogilego. Maurizio o be a se sa phuthologa ge ke na le yena. Ke ile ka phetha ka gore ke yo boledišana le yena ka taba yeo, gaešita le ge go be go le thata kudu go dira bjalo. Ke ile ka ipotšiša gore: ‘Ka ge e le yena a mpadišitšego, ke nna mang nka mmotšago seo a swanetšego go se dira? Go ka direga gore a nkwatele!’ Eupša go gopola dilo ka moka tšeo re ithutilego tšona ge a be sa mpadiša, go ile gwa mpha matla a go bolela le yena. Le yena o kile a nthuša ge ke be ke hloka thušo. Ke be ke sa nyake gore segwera sa rena se fele, eupša ke be ke nyaka go mo thuša ka gobane ke be ke mo rata.”

Maurizio o oketša ka gore: “Gianni o ile a bolela le nna phaa—le gona o be a nepile. Ke be ke tseba gore ditlamorago tša diphošo tša ka ga se molato wa gagwe, e bile ke be nka se bee Jehofa molato. Ka gona ke ile ka amogela tayo, gomme ge nako e dutše e eya ka boela ka ba le tswalano e botse le Modimo.”

GE MOGWERA WA GAGO A LE MATHATENG

Dafida o be a na le bagwera ba bangwe bao ba ilego ba dula ba mo thekga dinakong tše thata. Yo mongwe wa bagwera bao e be e le Hushai, yoo Beibele e mmitšago “mogwera wa Dafida.” (2 Sam. 16:16; 1 Dikor. 27:33) Go ka direga gore Hushai o be a hlankela ka kgorong gomme e le mogwera wa kgoši, e bile ka dinako tše dingwe a phetha ditaelo tša kgoši tša khupamarama.

Ge morwa wa Dafida e lego Abesalomo a be a amoga Dafida bogoši, Baisiraele ba bantši ba ile ba ema le Abesalomo, eupša Hushai yena ga se a ka ema le Abesalomo. Ge Dafida a be a tšhabile Jerusalema, Hushai o ile a ya go yena. Dafida o ile a kwa bohloko kudu ka ge a be a radiilwe ke morwa wa gagwe le batho ba bangwe bao a bego a ba tshepa. Lega go le bjalo, Hushai o ile a dula a mmotegela, e bile o be a ikemišeditše go hwela Dafida e le gore a šitiše maanomabe ao a bego a logetšwe Dafida. Hushai ga se a ka a dira seo go no ithola kgwara, mohlomongwe a gapeletšwa ke gore e be e le mohlankedi wa ka kgorong. O ile a bontšha gore e tloga e le mogwera wa kgonthe.2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Go thabiša kudu lehono go bona gore bana babo rena le dikgaetšedi ga ba re rate feela ka gobane re na le maemo a itšego ka phuthegong. Tsela yeo ba re  swarago ka yona go bjalo ka ge eka ba re go rena: “Ke mogwera wa gago, e sego feela go no phetha molao, eupša ka gobane o bohlokwa go nna.”

Se ke seo ngwanabo rena Federico a ilego a se bona. Ka baka la thušo ya mogwera wa gagwe yo mogolo e lego Antonio, o ile a kgona go feta maemong a boima bophelong. Federico o re: “Ka morago ga gore Antonio a hudugele phuthegong ya rena, gateetee re ile ra ba bagwera. Re be re le bahlanka ba bodiredi gomme re thabela go šoma gotee. Go se go ye kae, Antonio o ile a kgethwa gore e be mogolo. Ntle le gore e be e le mogwera wa ka, o be a mpeela mohlala o mobotse kudu.” Eupša ka morago Federico o ile dira sebe. O ile a kgopela thušo go bagolo kapelapela, eupša a se sa swanelega go ba mmulamadibogo goba mohlanka wa bodiredi. Antonio o ile a arabela bjang?

Ge Federico a be a le bothateng, mogwera wa gagwe e lego Antonio o ile a mo theetša le go mo kgothatša

Federico o gopola ka gore: “Ke be ke bona gore Antonio o be a ekwa bohloko bjo ke bego ke bo kwa. O ile a nthekga kudu maikwelong. O be a nyaka gore ke lokiše tswalano ya ka le Modimo, le gona ga se a ka a ntahla. O ile a nthuša gore ke boele ke tielele moyeng le gore ke se ke ka lahlela toulo.” Antonio o hlalosa ka gore: “Ke ile ka fetša nako e ntši ke na le Federico. Ke be ke nyaka gore a lokologe go mpotša selo le ge e le sefe, go akaretša le bohloko bjo a bego a bo kwa.” Se se thabišago ke gore ge nako e dutše eya Federico o ile a boela a tielela moyeng, ke moka ka morago a kgethwa gape gore e be mmulamadibogo le mohlanka wa bodiredi. Antonio o phetha ka gore: “Le ge gona bjale re se phuthegong e tee, re bagwera ba bagolo le go feta.”

NA O TLA IKWA O RADIILWE?

O ka ikwa bjang ge mogwera wa gago yo mogolo a ka go hlanogela ge o tloga o mo hloka? Ga go pelaelo gore seo se tla go kweša bohloko kudu. Ge a ka dira bjalo, na o tla tsoga o mo lebaletše? Na segwera sa lena se tla tia go swana le pele a go hlanogela?

Nagana ka seo se ilego sa diragalela Jesu matšatšing a gagwe a mafelelo mo lefaseng. O be a feditše nako e ntši a phela le baapostola ba gagwe ba botegago. Ba be ba ratana kudu. Ke ka baka leo Jesu a bego a ba bitša bagwera ba gagwe. (Joh. 15:15) Lega go le bjalo, go ile gwa direga’ng ge a be a swarwa? Baapostola ba ile ba mo tlogela ba tšhaba. Petro o be a boletše a tiišitše ka ganong gore yena a ka se tsoge a tlogetše Mong wa gagwe, eupša bjona bošegong  bjoo, o ile a bolela gore ga a tsebe Jesu!Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

Jesu o be a tseba gore o be a tla lebeletšana le teko ya gagwe ya mafelelo a le nnoši. Eupša o be a sa dutše a na le lebaka la gore a galefele barutiwa ba gagwe, gaešita le go kgopišega. Lega go le bjalo, matšatši a sego kae ka morago ga gore a tsošwe bahung, tsela yeo a ilego a boledišana le bona ka yona ga e bontšhe le ganyenyane gore o be a ba galefetše, a ba kwatetše goba a bona ba hloka mohola. Jesu ga se a ka a balela barutiwa ba gagwe diphošo tša bona, go akaretša le tšeo ba di dirilego bošegong bjo a ilego a swarwa ka bjona.

Go e na le moo, Jesu o ile a kgothatša Petro le baapostola ba bangwe. O ile a bontšha gore o a ba tshepa ka go ba nea ditaelo tša kamoo ba swanetšego go phetha mošomo o bohlokwahlokwa wo o bego o se wa ka wa dirwa. Jesu o be a sa dutše a lebelela baapostola e le bagwera ba gagwe. Ga sa nka ba lebala tsela yeo a bego a ba rata ka yona. Ba be ba tla leka ka thata gore le ka mohla ba se sa nyamiša Mong wa bona. Se se kgahlišago ke gore ba ile ba kgona go phetha mošomo woo a o neilego balatedi ba gagwe.Dit. 1:8; Bakol. 1:23.

Kgaetšedi yo mongwe yo a bitšwago Elvira, o sa gopola gabotse nako ya ge be a be a kgopišitše mogwera wa gagwe yo mogolo e lego Giuliana. Elvira o gopola ka gore: “Ge Giuliana a be a mpotša gore ke mo kwešitše bohloko ka seo ke se dirilego, ke ile ka kwa bohloko. O be a na le mabaka a kwagalago a go nkwatela. Eupša seo se ilego sa nkgahla ke gore o be a se a tshwenyega kudu ka taba ya gore ke mo kgopišitše, eupša o be a tshwenyegile ka nna le gore tsela yeo ke itshwarago ka yona e tla felela kae. Ke tla dula ke leboga gore ga se a ka a tshwenyega kudu ka seo ke mo dirilego sona, eupša o ile a tshwenyega ka nna. Ke ile ka leboga Jehofa gore ke na le mogwera yo a tshwenyegago kudu ka nna e sego maikwelo a gagwe.”

Ka gona, mogwera wa gago wa kgonthe o tla dira’ng ge segwera sa lena se le kotsing? O tla bolela le wena ka botho, eupša ge go nyakega, a bolela le wena phaa. Mogwera yo bjalo o tla swana le Nathane le Hushai, bao ba ilego ba dula ba botegela Dafida gaešita le dinakong tše thata, e bile o tla swana le Jesu, yoo a bego a lebalela ba bangwe ka bolokologi. Na le wena o mogwera yo bjalo?