Na ke tshwanelo go bitša batho bao ba bego ba rekiša diphoofolo tempeleng ya Jerusalema gore ke “bahlakodi”?

GO YA ka pego yeo e lego Ebangeding ya Mateo, “Jesu [o ile] a tsena ka tempeleng a raka bohle bao ba bego ba rekiša le go reka ka tempeleng, a menola ditafola tša baananyi ba tšhelete le dipanka tša bao ba rekišago maeba. Ke moka a re go bona: ‘Go ngwadilwe gwa thwe: “Ntlo ya ka e tla bitšwa ntlo ya thapelo,” eupša lena le e dira lewa la bahlakodi.’”—Mat. 21:12, 13.

Dipego tša histori ya Bajuda di bontšha gore barekiši ba tempeleng ya Jerusalema ba be ba hlalefetša bareki ka go ba turišetša dilo. Ka mohlala, phetolelo yeo e bitšwago Mishnah (Keritot 1:7), e re nakong e itšego lekgolong la pele la mengwaga C.E., theko ya maeba a mabedi a go dira sehlabelo e ile ya hlatlogela go tenariase ya gauta. Tšhelete yeo e be e lekana le yeo mošomi wa maemo a tlase a bego a ka e šomela ka matšatši a 25. Modimo o be a laetše gore badiidi ba tliše maebakgorwana goba maeba ge ba nyaka go dira dihlabelo; lega go le bjalo, barekiši ba tempeleng ba be ba rekišetša batho dilo tše ka theko e kgolo. (Lef. 1:14; 5:7; 12:6-8) Moruti wa Bajuda e lego Simeon ben Gamaliel o ile a galefišwa ke seo, gomme a fokotša palo ya dihlabelo tšeo molao o bego o laetše Baisiraele gore ba di dire, moo theko ya maebakgorwana a mabedi e ilego ya theošwa kudukudu.

Ka baka la tlhaloso ye, Jesu o be a se a foša ge a be a bitša barekiši ba tempeleng gore ke “bahlakodi” ka baka la boradia bja bona le megabaru.