Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 Kanegelo Ya Bophelo

Go Kgotlelela Diteko go Tliša Ditšhegofatšo

Go Kgotlelela Diteko go Tliša Ditšhegofatšo

MOHLANKEDI wa KGB o ile a goeletša ka gore: “O na le pelo e mpe, o tate wa mohuta mang? * O tlogetše mosadi wa gago wa moimana le ngwana. Ba tlo fepa ke mang le go hlokomelwa ke mang? Tlogela bodumedi bja gago re go lokolle!” Ke ile ka araba ka gore: “Aowa, nka se ke! E bile ga se ka lahla lapa la ka. Akere ke golegilwe ke lena! Lebaka la lena ke lefe?” Mohlankedi yoo o ile a nkaraba ka bogale a re: “Dikebekwa di kaone ge di bapetšwa le lena Dihlatse tša Jehofa?”

Poledišano yeo e diragetše ka 1959 kgolegong ya motseng wa Irkutsk kua Russia. Anke ke le anegeleng gore ke ka baka la eng nna le mosadi wa ka e lego Maria re be re ikemišeditše go “tlaišetšwa toko” le kamoo Jehofa a re šegofaditšego ka gona ka baka la go dula re botega.​—1 Pet. 3:13, 14.

Ke belegetšwe Ukraine ka 1933 motsaneng wa Zolotniki. Ka 1937, mmane le monna wa gagwe, bao e bego e le Dihlatse tša Jehofa, ba ile ba re etela ba etšwa Fora gomme ba re nea puku ya sehlogo se se rego Government le ya seo se rego Deliverance, tšeo di gatišitšwego ke Watch Tower Society. Ka morago ga gore tate a bale dipuku tšeo, o ile a thoma go ba le tumelo go Modimo. Ka manyami, ka 1939 o ile a babja kudu, eupša pele a ka hlokofala o ile a botša mma a re: “Ye ke therešo, o e rute bana ba ba rena.”

SIBERIA​—TŠHEMO E MPSHA

Ka April 1951, bahlankedi ba mmušo ba ile ba thoma go raka Dihlatse tša Jehofa ka bodikela bja USSR gomme ba di romela Siberia. Nna, mma le moratho wa ka e lego Grigory, re ile ra rakwa motsaneng wa gabo rena ka Bodikela bja Ukraine. Ka morago ga go sepela dikhilomithara tša ka godimo ga tše 6 000 ka terene, re ile ra fihla motseng wa Tulun kua Siberia. Ka morago ga dibeke tše pedi, buti wa ka yo mogolo e lego Bogdan, o ile a fihla kampeng ya kgauswi le rena ya motseng wa Angarsk. Yena o be a ahloletšwe mengwaga e 25 lefelong la batho bao ba gapeletšwago go šoma.

Nna, mma le Grigory, re ile ra thoma go šoma tšhemo metsaneng ya kgauswi le Tulun, eupša re be re swanetše go ba bohlale. Ka mohlala, re be re thoma poledišano ka go botšiša batho gore: “Na go na le motho yo a rekišago kgomo mo?” Ge re be re hwetša motho yo a rekišago kgomo, re be re thoma go mmotša kamoo dikgomo di bopilwego ka tsela e makatšago ka gona. Ka moragonyana ga moo, re be re tsenya Modimo ditabeng. Mehleng yeo, kuranta e nngwe e ile ya bega gore Dihlatse tša Jehofa di botšiša batho ka dikgomo mola e le gore di nyaka dinku! Dikuranta tšeo di be di rereša, re ile ra hwetša batho bao ba swanago le dinku! Go be go thabiša kudu go ithuta Beibele le batho bao ba ikokobeditšego le bao ba amogelago baeng tšhemong ye yeo e sa abiwago. Lehono go na le phuthego yeo e nago le bagoeledi ba ka godimo ga ba 100 kua Tulun.

 KAMOO TUMELO YA MARIA E ILEGO YA LEKWA KA GONA

Mosadi wa ka e lego Maria o ithutile therešo kua Ukraine ge Ntwa ya Bobedi ya Lefase e le gare e lwewa. Ge a be a na le mengwaga e 18, mohlankedi wa KGB o ile a thoma go mo tlaiša le go leka go mo gapeletša gore a robale le yena, eupša Maria o ile a gana a tiile. Ka letšatši le lengwe ge Maria a fihla gae, o ile a hwetša monna yoo mpeteng wa gagwe. Maria o ile a tšhaba. Mohlankedi yoo o ile a galefa gomme a tšhošetša Maria ka gore o tla mo iša kgolegong ka gobane e le Hlatse ya Jehofa. Mohlankedi yoo o be a sa bolele maaka. Ka 1952, Maria o ile a ahlolelwa mengwaga e lesome kgolegong. Maria o ile a ikwa go swana le Josefa, yoo le yena a ilego a golegwa ka baka la go botegela Modimo. (Gen. 39:12, 20) Mootledi wa koloi yeo e bego e mo tloša kgorong ya tsheko e mo iša kgolegong o ile a re go yena: “O se ke wa tšhoga. Batho ba bantši ba lahlelwa kgolegong, eupša ba tšwa ba na le seriti e bile ba hlomphega.” Mantšu ao a ile a matlafatša Maria.

Go tloga ka 1952 go fihla ka 1956, Maria o ile a šoma lefelong la batho bao ba gapeletšwago go šoma kgauswi le motse wa Gorkiy (ga bjale ke Nizhniy Novgorod) kua Russia. O ile a newa mošomo wa go epolla mehlare, gaešita le nakong ya ge go be go tonya. O ile a babja kudu, eupša ka 1956 a lokollwa gomme a yo dula Tulun.

GO BA KGOLE LE MOSADI WA KA LE BANA BA KA

Ge ngwanabo rena yo mongwe kua Tulun a be a mpotša gore go na le kgaetšedi yo mongwe yo a tlago, ke ile ka namela paesekela ya ka gomme ka ya boemapeseng go yo gahlanetša kgaetšedi yoo le go mo swariša merwalo. Kgaetšedi yoo e be e le Maria. Ge ke kopana le yena, ke ile ka mo rata di tloga fase. Ke ile ka swanelwa ke go šoma ka thatanyana gore a ntumele ge ke be ke mo fereya​—eupša mafelelong o ile a ntumela. Re ile ra nyalana ka 1957. Ka morago ga ngwaga, re ile ra ba le ngwana wa mosetsana gomme ra mmitša Irina. Eupša go se go ye kae, ke ile ka kwa bohloko ge re be re arogantšhwa. Ka 1959, ke ile ka golegwa ka gobane ke be ke gatiša dikgatišo tše di theilwego Beibeleng. Ke ile ka fetša ngwaga le seripa ka seleng yeo go dulago motho o tee feela. E le gore ke dule ke na le khutšo nakong yeo ka moka, ke be ke rapela ka mehla, ke opela dikopelo tša rena e bile ke nagana kamoo ke bego ke tla botša batho molaetša wa Modimo ge nkabe ke se kgolegong.

Ge ke be ke le lefelong la batho bao ba gapeletšwago go šoma, ka 1962

Gona moo kgolegong, lephodisa leo le bego le ntlhaba ka dipotšišo le ile la ntlhabela lešata ka gore: “Go se go ye kae re tlo le pšhatlaganya go swana le ge motho a pšhatlaganya legotlo ka seeta!” Ke ile ka araba ka gore: “Jesu o itše ditaba tše dibotse tša Mmušo wa Modimo di tla bolelwa ditšhabeng ka moka, gomme ga go na motho yo a ka re thibelago.” Ke moka lephodisa leo le ile la fetoša tsela yeo le bego le e šomiša go leka go ntlogediša ditumelo tša ka, go etša ge ke boletše mathomong. Ge ditšhošetšo tša lona le dikholofetšo tša lona tša maaka di paletšwe, ke ile ka ahlolelwa mengwaga e šupago lefelong la batho bao ba gapeletšwago go šoma kgauswi le motse wa Saransk. Ge ke le tseleng ya go ya moo, ke ile ka kwa gore morwedi wa rena wa bobedi e lego Olga o belegwe. Gaešita le ge mosadi wa ka le barwedi ba ka ba be ba le kgole le nna, ke ile ka homotšwa ke go tseba gore nna le Maria ga se ra tlogela go botegela Jehofa.

Maria le barwedi ba rena e lego Olga le Irina, ka 1965

Gatee mo ngwageng, Maria o be a tloga Tulun gomme a nketela, gaešita le ge leeto la go tloga Tulun ka terene o etla Saransk le go boela morago le be le tšea matšatši a 12. Ngwaga o mongwe le o mongwe o be a ntlela le dieta tše mpsha. Diretheng tša dieta tšeo o be a uta Merokami yeo e bego e sa tšwa go gatišwa. Ngwageng o mongwe ke ile ka thaba kudu ge Maria a be a nketela a na le barwedi ba rena ba babedi. Nagana kamoo ke ilego ka thaba ka gona ge ke be ke ba bona le go ba le bona!

MAFELO A MAFSA LE DITEKO TŠE DIFSA

Ka 1966, ke ile ka lokollwa lefelong la go gapeletša batho mošomo gomme nna, mosadi wa ka le barwedi ba  rena ba babedi ra hudugela motseng wa Armavir kgauswi le Lewatle le Leso. Gona moo, re ile ra ba le bana ba bašemane, e lego Yaroslav le Pavel.

Go se kgale, bahlankedi ba KGB ba ile ba thoma go tsena ntlong ya rena ba nyakana le dikgatišo tše di theilwego Beibeleng. Ba ile ba nyaka gohle, gaešita le ka lešakeng la dikgomo. Lebakeng le lengwe, bahlankedi bao ba be ba elela dikudumela ka baka la phišo, gomme diaparo tša bona di tletše marole. Maria o ile a ba kwela bohloko ka ge ba be ba sa dire seo ka gobane ba rata, ba be ba latela ditaelo. O ile a ba tšhelela jusi gomme a ba tlišetša poratšhe gore ba rothothe diaparo tša bona, a ba tlišetša le meetse a go hlapa le toulo. Ka morago ge molaodi wa KGB a fihla, bahlankedi bao ba ile ba mmotša gore Maria o ba swere gabotse kudu. Ge ba tloga, molaodi yoo o ile a myemyela gomme a re šadiša gabotse ka go re emišetša letsogo. Re ile ra thabišwa ke go bona gore ge re “fenya bobe ka botse,” mafelelo e ba a mabotse kudu.​—Baroma 12:21.

Go sa šetšwe gore dintlo tša rena di be di phuruphutšwa, re ile ra tšwela pele re botša batho ka Mmušo wa Modimo gona moo Armavir. Le gona re ile ra thuša go matlafatša tumelo ya bagoeledi ba sego kae ba motsaneng wa kgauswi le rena wa Kurganinsk. Go nthabiša kudu go tseba gore lehono motseng wa Armavir go na le diphuthego tše tshela gomme kua Kurganinsk go na le tše nne.

Go theoša le mengwaga, tumelo ya rena e ile ya fokola ka nakwana. Eupša re leboga gore Jehofa o ile a šomiša bana babo rena bao ba botegago gore ba re thuše le go re matlafatša moyeng. (Ps. 130:3) Le gona teko e nngwe e kgolo e be e le go hlankela Jehofa re dutše re na le bana babo rena bao e bego e le dimpimpi tša KGB re sa tsebe seo. Bana babo rena bao ba be ba le mafolofolo e bile ba fišega kudu tšhemong. E bile ba bangwe ba bona ba ile ba newa maikarabelo a kgethegilego ka mokgatlong wa Jehofa. Eupša ge nako e dutše e eya, boradia bja bona bo ile bja tšwelela nyanyeng.

Ka 1978, ge Maria a be a na le mengwaga e 45, o ile a ima gape. Ka ge a be a na le bolwetši bja pelo, dingaka di ile tša tšhoga gore o tlo hwa gomme tša leka go mo kgodiša gore a ntšhe mpa. Maria o ile a gana. Ka baka leo, dingaka tše dingwe di be di dula di mo šetše morago sepetleleng seo a bego a le go sona gore di mo hlabe tšhwana ya go ntšha mpa. E le gore a šireletše lesea leo le bego le se la hlwa le belegwa, Maria o ile a tšhaba sepetleleng seo.

Bahlankedi ba KGB ba ile ba re laela gore re tloge motseng wo re bego re dula go wona. Re ile ra hudugela motsaneng wa kgauswi le toropo ya Tallinn nageng ya Estonia, yeo e bego e le karolo ya USSR. Ge re le moo Tallinn, go fapana le seo dingaka di bego di se boletše kua Armavir, Maria o ile a belega ngwana yo a phetšego gabotse e lego Vitaly.

Ka morago, re ile ra huduga Estonia gomme ra ya ra dula motsaneng wa Nezlobnaya ka borwa bja Russia. Re be re bolela ditaba tše dibotse ka bohlale go baeti ba ba fapafapanego ba nageng ya Russia bao ba bego ba robala metsaneng ya moo ya baeti. Baeti bao ba be ba etla moo go tlo alafiwa malwetši, eupša ba bangwe ba bona ba be ba tloga moo ba na le kholofelo ya go tlo phela ka mo go sa felego!

GO THUŠA BANA BA RENA GO GOLA BA RATA JEHOFA

Re ile ra šoma ka thata go thuša bana ba rena gore ba rate Jehofa le go mo hlankela. Lapeng la rena, gantši re be re laletša bana babo rena bao ba bego ba bea mohlala o mobotse tirelong ya Jehofa. Motho yo a bego a dula a re etela ke moratho wa ka e lego Grigory, yoo a hlanketšego e le molebeledi wa mosepedi go tloga ka 1970 go fihla ka 1995. Lapa la rena ka moka le be le thabela diketelo tša gagwe ka gobane o be a thabile e bile a na le metlae. Ge re na le baeng, gantši re be re bapala dipapadi tše di  theilwego Beibeleng, ka gona bana ba rena ba gotše ba rata dipego tša kgale tša ka Beibeleng.

Barwa ba ka le basadi ba bona.

Go tloga ka go le letshadi go ya ka go le letona, ka morago: Yaroslav, Pavel Jr., le Vitaly

Ka pele: Alyona, Raya le Svetlana

Ka 1987, morwa wa rena e lego Yaroslav o ile a hudugela motseng wa Riga kua Latvia, moo a bego a kgona go šoma tšhemo ka bolokologi. Eupša ge a be a gana go tsenela tirelo ya sešole, o ile a ahlolelwa ngwaga le seripa kgolegong gomme a dula dikgolegong tše senyane. Seo ke ilego ka mmotša sona ka nna ge ke be ke le kgolegong se ile sa mo thuša go kgotlelela. Ka morago, o ile a thoma go hlankela e le mmulamadibogo. Ka 1990, morwa wa rena e lego Pavel, yoo ka nako yeo a bego a na le mengwaga e 19, o ile a re botša gore o nyaka go yo bula madibogo kua Sakhalin, e lego sehlakahlaka sa ka leboa la Japane. Mathomong re be re sa nyake a eya. Go be go na le bagoeledi ba 20 feela sehlakahlakeng seo ka moka, e bile se be se le kgole le rena ka dikhilomithara tše 9 000. Eupša mafelelong re ile ra dumela gore a sepele, gomme re leboga gore re ile ra mo dumelela a sepela. Batho ba moo ba ile ba amogela molaetša wa Mmušo wa Modimo. Ka morago ga mengwaga e sego kae feela ke ge go šetše go na le diphuthego tše seswai. Pavel o hlanketše sehlakahlakeng seo sa Sakhalin go fihlela ka 1995. Ka nako yeo, re be re šetše feela le morwa wa rena wa mafelelo e lego Vitaly. Vitaly o ratile go bala Beibele go tloga e sa le ngwana. O thomile go ba mmulamadibogo a na le mengwaga e 14, gomme ka bula madibogo le yena mengwaga e mebedi. Go be go le bose kudu. Ge a na le mengwaga e 19, o ile a tloga gae gomme a yo hlankela e le mmulamadibogo yo a kgethegilego.

Morago kua ka 1952, mohlankedi wa KGB o kile a botša Maria a re: “Ge e ba o sa tlogele bodumedi bja gago, gona o lebanwe ke mengwaga e lesome kgolegong. Ge o lokollwa, o tla be o tšofetše e bile ba geno ba se sa le gona.” Eupša ga se gwa ba bjalo. Re bone lerato la Modimo wa rena yo a botegago e lego Jehofa, lerato la bana ba rena le la ba bangwe ba bantši bao re bilego le tokelo ya go ba thuša go amogela therešo. Nna le Maria re thabetše go etela mafelo ao bana ba rena ba hlanketšego Jehofa go wona. Re kwele mantšu a ditebogo a batho bao bana ba rena ba ba thušitšego go tseba Jehofa.

RE LEBOGA BOTHO BJA JEHOFA

Ka 1991, modiro wa Dihlatse tša Jehofa o ile wa ngwadišwa semmušo nageng ya Russia. Seo se ile sa nea bagoeledi mafolofolo a makatšago. Phuthego ya rena e ile ya ba ya reka pese gore re kgone go yo bolela ditaba tše dibotse metsaneng ya kgauswi le rena le metsemagaeng ya moo mafelobekeng a mangwe le a mangwe.

Ke na le mosadi wa ka ka 2011

Ke thabišwa ke gore Yaroslav le mosadi wa gagwe e lego Alyona, Pavel le mosadi wa gagwe e lego Raya ba hlankela Bethele, mola Vitaly e le molebeledi wa tikologo le mosadi wa gagwe Svetlana. Morwedi wa rena yo mogolo e lego Irina le lapa la gagwe ba dula Jeremane. Monna wa gagwe e lego Vladimir le barwa ba bona ba bararo ka moka ba hlankela e le bagolo. Morwedi wa rena e lego Olga o dula Estonia gomme o mphounela ka mehla. Ka manyami, mosadi wa ka Maria o hlokofetše ka 2014. Ruri ke fela pelo ya go tlo mmona gape ge Jehofa a tsoša bahu! Gona bjale ke dula motseng wa Belgorod, gomme bana babo rena ba mo ba ntlhokometše gabotse kudu.

Mengwageng ka moka yeo ke e feditšego ke hlankela Jehofa, ke ithutile gore go dula re botegela Jehofa go nyaka boikgafo, eupša khutšo yeo a re fago yona ge re dira bjalo, ke letlotlo leo le sa lekanywego le selo. Ditšhegofatšo tšeo nna le Maria re di thabetšego ka baka la go dula re botega ke tše dintši go feta ka mo ke bego ke nagana ka gona. Pele ga ge pušo ya USSR e ka wa ka 1991, go be go na le bagoeledi ba 40 000 feela mo Russia. Eupša lehono go na le bagoeledi ba ka godimo ga ba 400 000 dinageng tšeo di bego di bušwa ke Soviet Union! Ga bjale ke na le mengwaga e 83, e bile ke sa hlankela ke le mogolo. Thekgo yeo Jehofa a e filego mphilego yona e nthušitše go kgotlelela diteko. Ruri Jehofa o ntšhegofaditše wa go tlala seatla.​—Ps. 13:5, 6.

^ par. 4 KGB ke khutsofatšo ya leina Soviet State Security Committee, e lego lefapha la maphodisa a Russia.