“Go dula go na le maemo a thata ao a ka rarollwago ka tiro e nyenyane ya go se botege.”—Samantha, Afrika Borwa.

Na o dumelelana le mantšu ao? Go swana le Samantha, ka moka ga rena re kile ra lebeletšana le maemo a thata. Tsela yeo re swaraganago le maemo ao a re lekago gore re se botege e ka utolla gore ke ditekanyetšo dife tšeo re di tšeelago godimo. Ka mohlala, ge e ba re tšea go itšhireletša gore re se hlabje ke dihlong e le selo sa bohlokwa kudu, go ka direga gore re tšee go se botege e le mo go swanetšego. Lega go le bjalo, ge therešo e utologa, ditlamorago tša go se botege gantši e ba tše di sa kgahlišego. Ela hloko se se latelago.

GO SE BOTEGE GO DIRA GORE O SE SA BOTWA

Ditswalano di agwa ke go botana. Ge batho ba babedi ba botana, ba ikwa ba šireletšegile. Eupša go bota motho ga go itlele feela. Batho ba thoma go botana ge e ba ba fetša nako ba le gotee, ba boledišana ka potego le go dira dilo ka tsela e se nago boithati. Lega go le bjalo, go botana go ka senywa ke tiro e tee feela ya go se botege. Le gona, ge batho ba se sa botana, go ka ba thata gore ba botane gape.

Na o kile wa forwa ke motho yo o bego o mo tšea e le mogwera wa paale? Ge e ba go le bjalo, gona o ile wa ikwa bjang? Go ka direga gore o ile wa kwa bohloko, wa ba wa ikwa o ekilwe. Ruri seo se a kwagala. Ga go pelaelo gore go se botege go ka senya motheo wa ditswalano tšeo di tšeelwago godimo.

GO SE BOTEGE GO A FETELA

Nyakišišong yeo e dirilwego ke Robert Innes yo e lego moprofesara wa tša boiphedišo Yunibesithing ya California, go hweditšwe gore “ruri go se botege go a fetela.” Ka baka leo, go se botege go ka swantšhwa le twatši—ge o tšwela pele o tlwaelana kudu le motho yo a nago le bofora, le wena o ka ba kotsing ya go fetelwa ke go se botege.

O ka phema bjang go tanywa ke molaba wa go se botege? Beibele e ka go thuša. Hle ela hloko melao e sego kae ya motheo ya Beibele.