Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 PHIHLELO

Bana ba Motho Bao e Kilego ya ba Baitlami ba Amogela Therešo

Bana ba Motho Bao e Kilego ya ba Baitlami ba Amogela Therešo

NYWAGENG e mentši e fetilego, moratho wa ka e lego Araceli o ile a galefa gomme ntlhabela mašata ka gore: “O se sa hlwa o mpolediša. Ga ke sa nyaka go kwa selo ka bodumedi bja gago. Bo a ntena. Ke go hloile!” Mantšu a gagwe a ile a ntlhaba kudu. Ga bjale ke na le nywaga e 91, eupša ke sa a gopola gabotse. Go etša ge Mmoledi 7:8 e bolela, “pheletšo ya taba e phala mathomo a yona.”—Felisa.

Felisa: Ke goletše Sepania ka lapeng la go itlhakela. Ga gešo re be re le Makatholika gomme re rata bodumedi bjo kudu. Ge e le gabotse, batho ba 13 lelokong la gešo e be e le baruti ba Katholika goba ba šomela kereke ka tsela e itšego. Motswala wa mma e be e le moruti e bile e le morutiši sekolong sa Makatholika. Ka morago ga lehu la gagwe, Mopapa John Paul wa Bobedi o ile a mo godiša ka go bolela gore o swanelega go ba mokgethwa. Tate o be a šoma ka tšhipi gomme mma a šoma mašemong. Re be re le bana ba seswai, e le nna yo mogolo.

Ge ke na le nywaga e 12, go ile gwa thoma ntwa ya selegae Sepania. Ka morago ga ntwa, tate o ile a golegwa ka gobane mmušo o be o sa rate dikgopolo tša gagwe tša dipolotiki. Mma o be a thatafalelwa ke go re fepa ka moka ga rena. Ka gona, o ile a romela baratho ba ka ba bararo e lego Araceli, Lauri le Ramoni gore ba yo dula le baitlami lefelong la bona motseng wa Bilbao. Bana ba gešo ba be ba tla ba le dijo tše di lekanego moo.

Araceli: Ka nako yeo ke be ke na le nywaga e 14, Lauri a na le e 12 gomme Ramoni a na le e 10. Re be re hlologela gae kudu. Lefelong leo la baitlami, mošomo wa rena e be e le go hlwekiša. Ka morago ga nywaga e mebedi, re ile ra romelwa lefelong le legolo la baitlami kua Zaragoza, leo go lona go bego go hlokomelwa batšofadi. Re be re šoma ka thata go hlwekiša khitšhi gomme re lapa kudu.

Felisa: Ge bana bešo ba ile lefelong la baitlami kua Zaragoza, mma le malome, yo e bego e le moruti wa Katholika ba ile ba dira phetho ya gore le nna ba nthomele moo. Ba be ba nyaka gore ke be kgole le mošemane yoo a bego a nthata. Ke be ke nyaka go dula lefelong la baitlami ka gobane ke be ke rata Modimo. Ke be ke eya kerekeng letšatši le lengwe le le lengwe, e bile ke nyaka  go ba moromiwa wa Mokatholika go swana le motswala yo a bego a le Afrika.

Lefelo la baitlami kua Zaragoza Sepania le phetolelo ya Beibele ya Nacar-Colunga

Eupša ge ke le lefelong la baitlami, ke ile ka bona eka nka se kgone go dira dilo tšeo ke bego ke di rata. Baitlami ba be ba sa nkgothaletše gore ke yo hlankela Modimo nageng e šele, ka ge ke be ke letetše gore ba tla nkgothaletša seo. Ka gona ka morago ga ngwaga, ke ile ka boela gae go yo hlokomela malome wa ka wa moruti. Ke be ke mo direla mešomo ya ka gae gomme re rapela thapelo ya Rosari mantšiboeng a mangwe le a mangwe. E bile ke be ke rata go beakanya matšoba ka kerekeng le go hlokomela seswantšho sa Maria le diswantšho tša bao go thwego ke bakgethwa.

Araceli: Ge ke be ke le Zaragoza, ke ile ka dira dikeno tša mathomo tša ge motho a nyaka go ba moitlami. Ke moka baitlami ba bangwe ba ile ba phetha ka gore ba nkgaoganye le bana ba gešo. Ka gona ba ile ba nthomela lefelong la baitlami kua Madrid gomme Lauri ba mo romela go leo le lego Valencia. Ramoni o ile a šala Zaragoza. Ge ke le Madrid, ke ile ka dira dikeno tša bobedi e le gore ke be moitlami. Batho ba bantši ba ile ba tla go dula lefelong la baitlami, bana ba sekolo, batšofadi le ba bangwe. Ka baka leo, mošomo e be le o montši kudu. Ke be ke šoma sepetleleng sa lefelong leo.

Ke be ke lebeletše pele go ba moitlami. Ke be ke nagana gore re be re tlo fetša nako e ntši re bala Beibele le go ithuta yona, eupša ka hwetša go se bjalo. Go be go se na motho yo a dirišago Beibele goba yo a bolelago ka Modimo goba Jesu. Ke ile ka ithuta Selatine, ka ithuta ka histori ya bao go thwego ke bakgethwa ba Makatholika gomme ka rapela Maria. Eupša nako e ntši re be re e fetša re šoma ka thata.

Ke ile ka thoma go gateletšega le go tshwenyega. Ke be ke nagana gore ke swanetše go dira tšhelete ke thuše ba gešo go e na le gore ke šome lefelong la baitlami gore ke humiše batho ba bangwe. Ka gona ke ile ka boledišana le yo mogolo wa baitlami ka taba ye gomme ka mmotša gore ke nyaka go sepela. Eupša o ile a nnotlelela ka seleng. O be a nagana gore seo se tla nkgapeletša gore ke dule.

Baitlami ba bangwe ba ile ba nntšha ka seleng yeo, eupša ge ba lemoga gore ke sa dutše ke nyaka go tloga lefelong le, ba nnotlelela ka seleng gape. Ka morago ga gore ba dire seo gararo, ba ile ba re ba tla ntumelela go tloga ge feela nka ngwala mantšu ao a rego: “Ke tloga lefelong le ka baka la gore ke kgetha go yo hlankela Sathane go e na le go hlankela Modimo.” Ke ile ka tšhoga. Le ge ke be ke nyaka go sepela, ke be nka se ngwale mantšu ao. Mafelelong, ke ile ka re ke nyaka go bolela le moruti gomme ka mmotša seo se diregilego. Mopišopo o ile a nea moruti yoo tumelelo ya gore a mpušetše lefelong la baitlami la Zaragoza. Ka morago ga dikgwedi tše sego kae ke le Zaragoza, ke ile ka dumelelwa go sepela. Ka moragonyana ga moo, Lauri le Ramoni le bona ba ile ba tloga lefelong la baitlami.

 PUKU YEO E ILEGO YA RE AROGANYA

Felisa

Felisa: Ka moragonyana, ke ile ka nyalwa gomme ka yo dula Cantabria, e lego profense ya Sepania. Ke be ke sa dutše ke eya kerekeng ka mehla. Sontaga se sengwe re le kerekeng, moruti o ile a goeletša a galefile a re: “Le a e bona puku ye!” O ile a re bontšha puku ya Therešo ye Išago Bophelong bjo bo sa Felego. O ile a re: “Ge e ba go na le yo a go filego yona, o e tliše mo goba o e lahle!”

Ke be ke se na puku yeo, eupša ke be ke e nyaka. Ke moka ka morago ga matšatši a sego kae, go ile gwa tla basadi ba babedi legaeng la ka. E be e le Dihlatse tša Jehofa, gomme ba mpha puku yeo. Ke ile ka e fetša bjona bošegong bjoo. Ge basadi bao ba boa, ba ile ba mpotšiša ge e ba nka rata go ithuta Beibele gomme ka dumela.

Puku ya Therešo

Ka mehla ke be ke nyaka go thabiša Modimo. Ke moka ke ile ka ithuta therešo ka Jehofa gomme ka thoma go mo rata kudu. Ke be ke nyaka go botša batho bohle ka yena. Ka 1973, ke ile ka kolobetšwa. Ka mehla ge ke hwetša sebaka ke be ke botša ba gešo therešo. Eupša ba lapa lešo, kudukudu moratho wa ka Araceli, ba be ba mpotša gore seo ke se rutilwego ke maaka.

Araceli: Ka ge ke ile ka swarwa gampe kudu lefelong la baitlami, ke be ke galefile e bile ke se sa thabela bodumedi bja ka. Eupša ke ile ka no tšwela pele ke eya kerekeng ka Disontaga, ke rapela thapelo ya Rosari letšatši le lengwe le le lengwe. Ke be ke sa dutše ke nyaka go kwešiša Beibele, gomme ka kgopela Modimo gore a nthuše. Ke moka Felisa o ile a mpotša seo a ithutilego sona. O be a thabišwa kudu ke seo a ithutilego sona moo ke bego ke nagana gore o a gafa. Ke be ke sa dumelelane le seo a bego a se bolela.

Araceli

Ka morago, ke ile ka boela Madrid go yo šoma ke moka ka morago ka nyalwa. Go theoša le nywaga, ke ile ka lemoga gore batho bao ba bego ba eya kerekeng ka mehla ba be ba sa phele ka go dumelelana le dithuto tša Jesu. Ka baka leo, ke ile ka kgaotša go ya kerekeng. Ke ile ka kgaotša go dumela go bao go thwego ke bakgethwa goba thutong ya mollo wa dihele, le gona ke be ke sa nagane gore moruti a ka lebalela batho dibe. Ke ile ka ba ka lahla diswantšho ka moka tša bodumedi tšeo ke bego ke na le tšona. Ke be ke sa tsebe ge e ba seo ke se dirago se nepagetše. Ke be ke ikwa ke nyamile, eupša ka dula ke rapela Modimo ke re: “Ke nyaka go go tseba. Nthuše hle!” Dihlatse tša Jehofa di ile tša nketela gantši, eupša ke be ke sa di amogele. Go be go se na bodumedi bjo ke bo botago.

 Ngwana wa gešo Lauri o be a dula Fora gomme Ramoni yena a dula Sepania. Mo e ka bago ka 1980, ba ile ba thoma go ithuta Beibele le Dihlatse tša Jehofa. Ka ge ke be ke sa rate bodumedi, ke be ke kgodišegile gore go no swana le Felisa, ba be ba sa lemoge gore ba ithuta maaka feela. Ka morago, ke ile ka kopana le Angelines, e lego yo mongwe wa baagišani ba ka gomme ra ba bagwera ba bagolo. Le yena e be e le Hlatse ya Jehofa. Angelines le monna wa gagwe ba ile ba nkgopela gantši gore ke ithute Beibele le bona. Ba be ba lemogile gore le ge ke be ke re ga ke na taba le bodumedi, fela ke be ke tloga ke nyaka go ithuta Beibele. Mafelelong ke ile ka re: “Go lokile. Eupša ke tla ithuta le lena ge feela nka diriša Beibele ya ka!” Ke be ke na le phetolelo ya Beibele ya Nácar-Colunga.

MAFELELONG BEIBELE E ILE YA RE KOPANYA

Felisa: Ge ke be ke kolobetšwa ka 1973, go be go na le Dihlatse tše e ka bago tše 70 kua Santander, e lego motsemošate wa Cantabria. Re be re tšea maeto a matelele re yo bolela le batho ka Beibele metsaneng e makgolo ya profenseng yeo. Mathomong re be re eya metsaneng yeo ka pese gomme ka morago ra sepela ka koloi.

Go theoša le nywaga, ke ithutile Beibele le batho ba bantši gomme ba 11 ba bona ba ile ba kolobetšwa. Batho ba bantši bao ke bego ke ithuta le bona e be e le ba bodumedi bja Katholika. Ke be ke swanetše gore ke se ba felele pelo. Go no swana le nna pele ke eba Hlatse, ba be ba hloka nako ya go lemoga gore seo ba bego ba se dumela se be se fošagetše. Ke be ke tseba gore motho a ka thušwa feela ke Beibele le moya o mokgethwa wa Jehofa gore a fetoše monagano wa gagwe le go kwešiša therešo. (Baheberu 4:12) Monna wa ka yo e kilego ya ba lephodisa e lego Bienvenido, o ile a kolobetšwa ka 1979, gomme mma o ile a thoma go ithuta Beibele pele a hlokofala.

Araceli: Ge ke be ke thoma go ithuta Beibele le Dihlatse tša Jehofa, ke be ke sa nagane gore nka di bota. Eupša ge nako e dutše e eya, ke ile ka se sa ikwa ka tsela yeo. Ga se feela gore Dihlatse di be di ruta batho Beibele eupša gape di be di latela dithuto tša yona. Ke ile ka thoma go ba le tumelo e matla go Jehofa le go bota Beibele, gomme ka ikwa ke thabile kudu. Ba bangwe ba baagišani ba ka ba ile ba lemoga gore ke fetogile gomme ba mpotša gore: “Araceli, swara bjalo, o se ke wa lahla!”

Ke gopola ke rapela ke re: “Jehofa, ke leboga ge o ile wa se mphelele pelo gomme wa mpha dibaka tše dintši tša gore ke hwetše seo ke bego ke se nyaka, e lego go kwešiša Beibele.” Ke ile ka kgopela sesi wa ka Felisa gore a ntebalele ge ke ile ka mo hlaba ka mantšu. Go tloga ka nako yeo go ya pele, re ile ra thabela go boledišana ka Beibele go e na le go ngangišana. Ke ile ka kolobetšwa ka 1989 ke na le nywaga e 61.

Felisa: Ga bjale ke na le nywaga e 91. Ke hlokofaletšwe ke monna gomme ga ke sa kgona go dira dilo tše dingwe. Eupša ke sa dutše ke bala Beibele letšatši le lengwe le le lengwe, e bile ge ke kgona ke ya dibokeng le bodireding.

Araceli: Ke rata go botša baruti le baitlami bao ke kopanago le bona ka Jehofa, mohlomongwe ka baka la gore nkile ka ba moitlami. Ke ile ka ba le dipoledišano tše di kgahlišago le ba bangwe ba bona, gomme ba bantši ba ile ba amogela dipuku le dimakasine. Go na le moruti yo mongwe yo ke sa mo lebalego. Ka morago ga gore ke boledišane le yena ka makga a sego kae, o ile a dumelelana le seo ke bego ke se bolela. Ke moka o ile a re go nna: “Eupša ke tla hlwa ke sa dira’ng ke tšofetše gakaakaa? Ditho tša kereke le ba gešo ba tla re’ng?” Ke ile ka re go yena: “Modimo yena o tla re’ng?” O ile a nkwešiša gomme ka bona gore ke mo kgomile pelo. Eupša go bonagala a ile a hloka sebete sa go fetoga.

Nka se tsoge ke lebetše ge monna wa ka a be a mpotša gore o nyaka go ya dibokeng le nna. O be a na le nywaga ya ka godimo ga e 80 ge a thoma go ya dibokeng, gomme ka morago ga moo ga se a ka a lofa diboka. O ile a ithuta Beibele gomme a thoma go ya tšhemong. Ke gopola dinako tše dintši tše dibose tša ge ke be ke šoma le yena bodireding. O hlokofetše dikgwedi tše pedi pele ga letšatši leo a bego a tlo kolobetšwa ka lona.

Felisa: Ge ke be ke thoma go hlankela Jehofa, baratho ba ka ba bararo ba be ba nkganetša. Eupša ka morago le bona ba ile ba amogela therešo. Ruri yeo e bile tšhegofatšo e kgolo kudu bophelong bja ka! Ka morago ga moo, re ile ra thabela go fetša nako re le gotee re boledišana ka Modimo wa rena yo a rategago, Jehofa, le ka Lentšu la gagwe! Mafelelong, ka moka ga rena re ile ra feleletša re hlankela Jehofa. *

^ ser. 29 Araceli o na le nywaga e 87, Felisa o na le e 91 gomme Ramoni o na le e 83. Ba sa dutše ba hlankela Jehofa ka potego. Lauri o hwile ka 1990 a dutše a botegela Jehofa.