Batho ba Yuropa bao ba kilego ba nwelela bodumeding, ga bjale ga ba sa na taba le bjona. Lega go le bjalo, o ka makatšwa ke tsela yeo ditaba tša morago bjale tša Yuropa di hlalosago Beibele ka yona.

Mehola ya Lentšu la Mmago Ngwana

Banyakišiši ba Milan, Italy, ba phethile ka gore masea ao a belegwago pele ga nako a hwetša mehola e itšego ya tša maphelo ka go kwa mantšu a bommago ona ka sedirišwa seo se apešwago masea letsogong a sa le sepetlele. Mokgwa wo o leka go ekiša kamoo lesea le bego le kgona go kwa lentšu la mmago lona ge le sa le ka popelong. Nyakišišo ye e phethile ka gore: “Go kwa ga masea ao a belegwago pele ga nako mantšu a bommago ona e sa le ka pela go a hola.”

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Ke okobaditše moya wa ka ka ba ka o homotša go etša ngwana wa go tshwa letswele ge a le go mmagwe.”—Psalme 131:2.

Na o Godiša Mokgwa wa go Ikgopola?

Go ya ka nyakišišo yeo e dirilwego go bana ba 565 ba Netherlands, bana bao batswadi ba bona ba ba hlalosago e le bao go thwego ba bohlokwa go feta bana ba bangwe e bile go thwe ba swanelwa ke go swarwa ka tsela e kgethegilego, go hweditšwe gore ba ikgopola kudu go feta dithaka tša bona gomme ba bontšha gore ba itšeela godimo le go ikwa ba swanelwa ke go hwetša dilo tše itšego. Mothomi wa nyakišišo yeo o re: “Bana ba a kgolwa ge batswadi ba bona ba ba botša gore ba bohlokwa kudu go feta ba bangwe. Seo se ka se ba hole goba go hola setšhaba.”

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Ke botša yo mongwe le yo mongwe gare ga lena gore a se ke a ikgopola kudu go feta kamoo go nyakegago gore a nagane ka gona; eupša a nagane e le gore a be le monagano o hlaphogetšwego.”—Baroma 12:3.

Go ba le Kholofelo ga Batšofadi Bao ba Fetilego Mengwaga e Lekgolo

Banyakišiši ba Yunibesithing ya Heidelberg kua Jeremane, ba begile gore batšofadi ba mengwaga e lekgolo goba go feta moo ba na le kganyogo e maatla ya go phela, go sa šetšwe malwetši le go fokola mmeleng. Go batšofadi ba bangwe le ba bangwe ba bane bao ba fetilego mengwaga e lekgolo bao go boledišanwego le bona, ba bararo ba be ba nyaka go phela lebaka le letelele le go ipshina ka bophelo. Ba be ba fihleletše dilo tšeo ba bego ba nyaka go di dira, ba na le kholofelo, ba nagana gore bophelo bo na le morero gomme ba kgomaretše ditekanyetšong tša bona tša bodumedi le tša boitshwaro.

SEO GO KA NAGANWAGO KA SONA: Bjalo ka ge go bontšhitšwe go Mmoledi 3:11, kganyogo ya rena ya go nyaka go phela ka mo go sa felego e ka bontšha’ng?