Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Phafoga!  |  October 2015

Ge Motho yo o mo Ratago a Babja

Ge Motho yo o mo Ratago a Babja

“Ge Tate a be a le kgaufsi le go lokollwa sepetlele, re ile ra kgopela ngaka gore e hlahlobe gape dipoelo tša diteko tša madi a Tate re le gona. Ngaka e ile ya re kgonthišetša gore dipoelo tšeo di be di sa bontšhe gore go na le bothata, eupša ka botho e ile ya di lekola. E ile ya makala ge e hwetša gore tše pedi tša dipoelo tšeo di be di bontšha gore go na le bothata! E ile ya kgopela tshwarelo gomme ya bitša setsebi sa bolwetši. Ga bjale tate o phetše gabotse. Eupša re thabišwa ke gore re ile ra botšiša dipotšišo.”—Maribel.

Pele le eya ngakeng, ngwala maswao a bolwetši le dihlare tšeo molwetši a di nwago

Go ya ngakeng le go robala sepetlele go ka baka kgateletšego. Go ya le ka seo se boletšwego ke Maribel, thušo yeo o e newago ke mogwera goba wa leloko e bohlokwa kudu, mohlomongwe e ka phološa le bophelo. O ka thuša bjang motho yo o mo ratago?

Pele le eya ngakeng. Thuša molwetši go ngwala maswao a bolwetši bja gagwe go akaretša le dihlare tšeo a di nwago. Ngwala gape le dipotšišo le ge e le dife tšeo le swanetšego go di botšiša ngaka. Thuša mogwera wa gago go gopola selo le ge e le sefe ka bolwetši bja gagwe goba histori le ge e le efe ya lapa ka bolwetši bjoo. O se ke wa ipotša gore ngaka e šetše e tseba boitsebišo bjoo goba gore e tla botšiša ka bjona.

Theetša ka kelohloko, botšiša dipotšišo tše di bontšhago tlhompho le go ngwala dintlha ge ngaka e bolela

Ge le le ngakeng. Kgonthišetša gore wena le molwetši le kwešiša seo ngaka e se bolelago. Botšiša dipotšišo eupša o se ke wa gapeletša dikgopolo tša gago. Dumelela molwetši gore a botšiše dipotšišo le go ipolelela. Theetša ka kelohloko gomme o ngwale dintlha tše bohlokwa. Botšiša ka mehuta e mengwe ya tša kalafo. Maemong a mangwe, e ka ba gabohlale go šišinya gore molwetši a nyake pono ya ngaka e nngwe ka bolwetši bja gagwe.

Boeletšang ditaelo tša ngaka le go lekola dihlare tšeo molwetši a di filwego

Ge le šetše le boile ngakeng. Boeletšang seo le se ahlaahlilego le ngaka. Kgonthišetša gore molwetši o hwetša dihlare tša maleba. Mo kgothaletše go nwa dihlare go ya le kamoo ngaka e laetšego ka gona le gore a botše ngaka gateetee ge di sa mo sware gabotse. Kgothaletša molwetši go dula a na le pono e nepagetšego le go mo kgothaletša go latela ditaelo le ge e le dife tše oketšegilego tše bjalo ka gore o swanetše go boela neng ngakeng. Mo thuše go hwetša boitsebišo bjo bo oketšegilego ka bolwetši bja gagwe.

 Ka Sepetlele

Kgonthišetša gore difomo ka moka di tladitšwe gabotse

Theoša maswafo gomme o be šedi. Molwetši yo a yago sepetlele a ka ikwa a tšhogile e bile a se na matla. Ge o theošitše maswafo le go theetša ka kelohloko, seo se tla dira gore yo mongwe le yo mongwe a iketle le go phema go dira diphošo. Kgonthišetša gore difomo tša go amogela molwetši ka sepetlele di tladitšwe gabotse. Hlompha diphetho tšeo molwetši a di dirago ka morago ga ge a filwe boitsebišo bja tša kalafo. Ge e ba a babja kudu, hlompha diphetho tšeo a di ngwadilego e sa le pele le matla a taolo a wa leloko la kgaufsi goba motho yo a mo kgethilego gore a mmolelele go tša kalafo. *

Boledišana ka tlhompho le dingaka ka dilo tšeo o di lemogilego ka molwetši

Gata mogato wa pele. O se ke wa tšhaba go bolela. Ponagalo ya gago e hlomphegago le mekgwa e mebotse di ka tutueletša bašomi ba sepetlele gore ba kgahlegele molwetši e bile e ka ba ya ba tutueletša go nea molwetši tlhokomelo e kaone. Dipetleleng tše dintši balwetši ba hlahlobja ke dingaka tša go fapafapana. O ka di thuša ka go di botša seo dingaka tše dingwe di se boletšego. Ka ge o tseba molwetši, botša ngaka ka diphetogo le ge e le dife tšeo o di lemogago mmeleng goba monaganong wa gagwe.

Dira seo o ka se kgonago ntle le go šitiša

Bontšha tlhompho le tebogo. Gantši bašomi ba sepetlele ba šoma ka tlase ga maemo a gateletšago. Ba sware ka tsela yeo o nyakago ba go swara ka yona. (Mateo 7:12) Hlompha tsela yeo ba tlwaeditšwego ka yona le maitemogelo a bona, o bote bokgoni bja bona le go bontšha tebogo maitekong a bona. Tebogo e bjalo e ka ba dira gore ba ntšhe ka ga tšhwene mošomong wa bona.

Ga go na motho yo a ka phemago go babja. Eupša ka go itokišeletša e sa le pele bakeng sa go nea thekgo, o ka thuša mogwera goba wa leloko go lebeletšana le boemo bjo thata ka katlego.—Diema 17:17.

^ par. 8 Melao le mekgwa ya tša kalafo ya mabapi le ditshwanelo tša molwetši le maikarabelo a gagwe di fapana go ya ka mafelo. Kgonthišetša gore mangwalo a diphetho tša molwetši a feletše e bile a nakong.