TLHOHLO

“Ke be ke nagana gore ke hweditše motho yo a ntshwanelago. Ke be ke ipoditše gore ‘ke tlo fetša bophelo bja ka le lesogana le.’ Eupša ka morago ga dikgwedi tše pedi re ratana re ile ra swanelwa ke go arogana. Ke be ke sa kgolwe gore selo seo se thomilego gabotse ka tsela ye se ka felela tseleng!”—Anna. *

“Go be go bonagala re swana ka dilo tše dintši. Ke be ke ipona re nyalane. Ge nako e dutše e eya ke ile ka thoma go lemoga kamoo re bego re fapane ka gona. Ge ke lemoga gore ke be ke dira phošo e kgolo, ke ile ka arogana le lesogana leo.”—Elaine.

Na o kile wa ba boemong bjo bo swanago? Ge e ba go le bjalo, sehlogo se se tla go thuša go lebeletšana le boemo.

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Go arogana go ka ba bohloko, go sa šetšwe gore ke mang yo a tlilego ka phetho yeo. Kgarebe yeo e bitšwago Sara yeo e ilego ya arogana le lesogana la yona ka morago ga dikgwedi tše tshela e itše: “Ke ile ka ikwa ke ferekane! Neng neng ke na le lesogana leo ke iponago ke na le bokamoso le lona; neng neng ga le sa le gona bophelong bja ka. Ke moka ke tla kwa dikoša tšeo bobedi bja rena re bego di rata, gomme seo sa nkgopotša dinako tše di thabišago tšeo re bilego le tšona. Ge ke le mafelong ao re bego re rata go ya go ona ke kwešwa bohloko ke gore ga a sa le gona. Ke be ke ikwa ka tsela ye gaešita le ge e be e le nna ke tlilego ka phetho yeo!”

Le ge go arogana go le bohloko e ka ba phetho e swanetšego. Elaine o re: “Maikemišetšo a gago ga se go kweša motho yoo bohloko. Ka lehlakoreng le lengwe, o a lemoga gore mafelelong bobedi bja lena le tla kwa bohloko ge e ba le phegelela lefereyo leo le sa šomego.” Sarah o dumelelana le seo. O re: “Ke nagana gore ge e ba o sa thabišwe ke motho yo o ratanago le yena, gona o ka se thabele go ba lenyalong le yena, ka gona go arogana ke selo se sekaone kudu.”

Go arogana ga go bolele gore o paletšwe. Go ba gona, phetho yeo o e dirago ka morago ga nako ya lefereyo ke yona e lego bohlokwa, eupša ga se ka mehla lefereyo le feleletšago ka lenyalo. Ge e ba wena goba motho yo o ratanago le yena a na le dipelaelo, phetho ya maleba e ka ba ya gore le arogane. Ge lefereyo la lena le sa atlega ga se gore o paletšwe. O ka tšwela pele ka bophelo! Bjang?

 SEO O KA SE DIRAGO

Amogela bohloko bjoo o bo kwago. Elaine yoo go boletšwego ka yena pejana o ipobola ka gore: “Ga se ka lahlegelwa ke mogwera feela; ke lahlegetšwe ke mogwera wa kgonthe.” Go tlwaelegile gore o kwe bohloko ge o arogana le motho yo le bego le le monwana le lenala. Lesogana leo le bitšwago Adam le re: “Ge tswalano ya lena e fela o kwa bohloko gaešita le ge o tseba gore ke phetho e swanetšego.” O ka ikwa go swana le Kgoši Dafida wa ka Beibeleng. Ge a be a le tlalelong o ile a ngwala gore: “Bošego ka moka ke kolobiša bolao bja ka [ka megokgo].” (Psalme 6:6) O se ke wa leka go tšhabela bohloko eupša amogela gore ke ga tlhago gore motho a kwe bohloko. Go amogela tsela yeo o ikwago ka yona ke mogato wa pele wa gore o fole.—Molao wa motheo wa Beibele: Psalme 4:4.

Fetša nako le batho bao ba go ratago. Ke therešo gore seo se ka no se be bonolo. Anna yo a tsopotšwego pejana o re: “Mathomong ke be ke sa nyake le go bona batho. Ke be ke nyaka nako ya go fodiša hlogo le go kwešiša seo se diregilego.” Ge nako e dutše e eya, Anna o ile a lemoga bohlokwa bja go fetša nako le bagwera ba kgauswi bao ba bego ba mo kgothatša. O re: “Ga bjale ke hlaphogetšwe monaganong e bile go arogana ga rena ga go sa nkimela go etša mathomong.”—Molao wa Motheo wa Beibele: Diema 17:17.

Ithute go seo se diragetšego. Ipotšiše gore: ‘Na seo se diragetšego se utollotše dilo tšeo ke swanetšego go šomela go tšona? Ge e ba di le gona na ke tla dira dilo ka tsela e fapanego nakong e tlago?’ Kgarebe yeo e bitšwago Marcia e re: “Ka morago ga gore go fete nako e itšego, ke ile ka kgona go kwešiša gakaone seo se diragetšego. Lega go le bjalo, ke ile ka swanelwa ke go leta go fihlela ke bona dilo gabotse ke sa laolwe ke maikwelo.” Adam yo go boletšwego ka yena pejana, o ikwa ka tsela e swanago. O re: “Go ntšere ngwaga gore ke fole bohlokong bja go arogana. E bile go tšere nako gore ke lemoge seo nka ithutago sona go seo se diragetšego. Seo se ntiragaletšego se nthutile mo gontši ka nna, batho ba bong bjo bo fapanego le ka lefereyo. Ga bjale ga ke sa kwa bohloko gakaalo ka baka la go arogana.”

Rapelela dipelaelo tša gago. Beibele e re Modimo “o alafa ba dipelo tše di kwelego bohloko, o tlema dintho tša bona tše bohloko.” (Psalme 147:3) Jehofa ga a re kgethele balekane e bile a ka se bewe molato ge lefereyo le fela, ka gobane o tshwenyega ka wena. Mo tšhollele sa mafahleng.—Molao wa motheo wa Beibele:1 Petro 5:7.

^ ser. 4 Maina sehlogong se a fetotšwe.