GENGHIS KHAN, e lego mohlabani yo a nago le sebete wa lekgolong la bo-12 la nywaga, o ile a thea motheo wa seo e bego e tla ba Mmušo o mogolo wa Mongolia. Karolo e nyenyane ya mmušo woo wa Mongolia e hwetšwa magareng ga Russia le China, gomme ke e nngwe ya dinaga tšeo di se nago baagi ba bantši lefaseng.

Naga ya Mongolia e na le dinoka, melapo ya meetse, dithaba tše ditelele, mafulo a mabotse le melala e metelele ya meedi yeo e nago le bjang. Ka borwa go na le Leganata la Gobi, leo le tsebjago ka go ba le mašaledi a di-dinosaur. Badudi ba Mongolia ba re ke “Naga ya Leratadima le le Talalerata.” E swanelwa ke leina le ka ge kua Mongolia letšatši le hlaba ka matšatši ao a fetago a 250 ka ngwaga!

Lepogo la Lehlweng

Boemo bja leratadima bja Mongolia ke bjo bo feteletšego ka ge selemo go kgona go fiša go fihla go di-degree Celsius tše 40, mola marega go tonya go fihla  go -40 degrees Celsius. Teetharong ya batho bao ba dulago Mongolia ke bafaladi. Banna le basadi ba thoma letšatši ka go gama dipudi, dikgomo, dikamela le dipere. Dijo tša batho ba Mongolia gantši di ba le ditšweletšwa tša maswi le nama, gomme ba rata nama ya nku.

Dikuku tša maswi ao a kgahlilego, goba aaruul, di omišwa letšatšing

Mamongolia ke batho ba go amogela baeng. Ditente tša bona di dula di sa notlelwa e le gore bafeti ka tsela ba ka kgona go tsena ba khutša le go iphepa ka dijo tšeo ba di tlogeletšwego. Gantši baeng ba newa tee yeo nago le maswi le letswayana.

Batho ba bantši kua Mongolia ke Mabuddha. Go na le badudi bao e lego ba bodumedi bja shaman, Mamoseleme le Bakriste, mola ba bangwe e se badumedi. Go na le Dihlatse tša Jehofa tše ka godimo ga tše 350 kua Mongolia, tšeo di rutago batho ba ka godimo ga ba 770 Beibele.

Kamela ya makoro a mabedi ya Bactria e ka bonwa e rwele merwalo le ge boemo bja leratadima e le bjo bo tonyago kudu