Asia ke kontinente yeo e nago la badudi ba bantši kudu lefaseng. China le India feela di na le badudi ba ka godimo ga teetharong go palo ya badudi ba lefase. Ke ditlhohlo dife tšeo ditšhaba tša kua Asia di lebeletšanago le tšona tabeng ya go ruta le go šireletša badudi ba tšona?

Thuto e Šireletša Bana

Ditsebi tša molao tša kua China di bontšha gore bana ba ba kotsing e kgolo ya go gobošwa ge e ba batswadi ba bona ba sa ba rute ka thobalano ge e sa le ba banyenyane. Nywaga e mene e sa tšwago go feta, basekiši ba kua China ba ile ba swaragana le ditatofatšo tše ka bago 8 000 tša go gobošwa ga bana ka tša thobalano. Moprofesara wa tša molao kua Beijing Normal University o re bana “ba hlaselega gabonolo. Thuto, ke pheko ya go phema go tlaišwa ka tša thobalano.”

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: Batswadi ba bohlale ba ruta bana ba bona go itšhireletša ‘mothong yo a bolelago dilo tše di kgopamego.’—Diema 2:1, 10-12.

Mahu a ka Morago ga Ledimo le Matla

Go ya ka nyakišišo e nngwe, palogare ya masea a basetsana ao a hwago ngwaga ka morago ga ledimo le matla kua Philippines ke e kgolo kudu go feta palo ya bao go begilwego gore ba bolailwe ke ledimo. Dibaki tša se di akaretša tlhokego ya mešomo ka morago ga ledimo, ditshenyagalelo tša go aga lefsa gotee le tsela yeo go abjago didirišwa bakeng sa masea a basetsana, tšeo di akaretšago dijo le tlhokomelo ya tša maphelo.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: ‘Ngwathela yo a swerwego ke tlala senkgwa, o tliše batho bao ba hlakišwago, bao ba hlokago legae ntlong ya gago. Ge o ka bona motho yo a hlobotšego o mo apeše.’—Jesaya 58:7.

Go Ipolaya ga Batšofadi kua Korea Borwa

Ka 2011, palo e fetago kotara ya batho bao ba ipolailego kua Korea Borwa, ke ba nywaga e 65 le go feta moo. Banyakišiši ba bangwe ba re se se bakwa ke tsela e fetogago yeo batšofadi ba hlokomelwago ka yona le maemo a tša boiphedišo—mo e ka bago 50 lekgolong ya batšofadi ba kua Korea Borwa ke badiidi. Ga bjale batho ba ka tlase ga seripagare ba kua Korea Borwa ba nagana gore bana ba swanetše go hlokomela batswadi ba bona bao ba tšofalago.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Godiša tatago le mmago.”—Baefeso 6:2.