Mekgatlo le batho ba bantši ba leka ka gohle gore ba kaonefatše bophelo mo Afrika. Eupša karolo ye ya lefase e sa dutše e na le mathata a magolo.

Go Hlaselwa ga Ditšhukudu

Go bolailwe ditšhukudu tše 1 004 Afrika Borwa ntle le molao ka 2013, ge go bapetšwa le tše 13 feela tšeo di bolailwego ka 2007. Eupša go sa šetšwe koketšego ya manaka a ditšhukudu tšeo di bolailwego, a sa dutše a nyakwa kudu moo khilograma ya ona e bitšago go feta gauta. Lenaka le tee le ka rekišwa ka dimilione tše hlano tša diranta.

SEO GO KA NAGANWAGO KA SONA: Na mebušo e tla ka ya kgona go fediša go hloka molao?—Jeremia 10:23.

Bohodu bjo bo sa Begwego

Mokgatlo wa Transparency International o re dinaga tša ka Bohlabela bja Afrika di ntšhiša letsogo-le-kobong kudu go feta dinaga tše dingwe lefaseng. Eupša mo e ka bago 90 lekgolong ya bao ba bonago bohodu bjo ga ba bo bege. Mmoleledi wa mokgatlo wa Kenya o re: “Go bonagala badudi ba bantši ba sa dumele gore mebušo ya bona e tla ka ya fediša bomenetša.”

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Letsogo-le-kobong le foufatša batho bao ba bonago gabotse.”—Ekisodo 23:8.

Maafrika Inthaneteng

Go ya ka mokgatlo wa International Telecommunication Union go be go letetšwe gore mo e ka bago 20 lekgolong ya Maafrika e tla ba e diriša Inthanete ge ngwaga wa 2014 o fela. Palo ya bao ba lefelelago Inthanete ya didirišwa tša elektroniki kgwedi le kgwedi mo Afrika e gola gabedi go feta ya lefase ka kakaretšo.