KA MORAGO ga gore Antonio Della Gatta a ithute kua Roma ka nywaga e senyane, o ile a bewa gore e be moruti ka 1969. Ka morago, o ile a hlankela bjalo ka mookamedi wa sekolo sa boruti kgauswi le naga ya Naples, kua Italy. Ge a be a le moo, ka morago ga go ithuta ka mo go tseneletšego le go naganišiša, o ile a phetha ka gore bodumedi bja Katholika ga se bja thewa Beibeleng. O boledišane le Phafoga! ka maiteko ao a a dirilego gore a tsebe ka Modimo.

Re botše ka setlogo sa gago.

Ke belegetšwe kua Italy ka 1943. Ke gotše le bo mogolo’ake le dikgaetšedi tša ka motseng o monyenyane moo tate e bego e le molemi e bile e le mmetli. Batswadi ba rena ba re godišitše gore re be Makatholika.

Ke ka baka la eng o be o nyaka go ba moruti?

Ge ke be ke sa le mošemanyana, ke be ke rata go theetša baruti kerekeng. Ke be ke kgahlwa ke mantšu a bona, gaešita le ditirelo tša bona tšeo di kgahlišago. Ka gona ke be ke tloga ke nyaka go ba moruti. Ge ke be ke na le nywaga e 13, mma o ile a nkiša sekolong sa bodulabarutwana seo se bego se tlwaetša bašemanyana bakeng sa nakong e tlago ya dithuto tšeo di tšwetšego pele tša boruti.

Na tlwaetšo ya gago e be e akaretša thuto ya Beibele?

Ga go nape go le bjalo. Ge ke be ke na le nywaga e 15, yo mongwe wa barutiši ba ka o ile a nnea kopi ya Diebangedi—pego ya bophelo le bodiredi bja Jesu—gomme ke ile ka e bala ka makga a mmalwa. Ge ke be ke na le nywaga e 18, ke ile ka ya Roma go yo ithuta diyunibesithing tša bomopapa, moo re bego re le ka tlase ga taolo ya bomopapa. Ke ithutile Selatine, Segerika, histori, filosofi, tša monagano le thutatumelo. Le ge re be re kgona go bolela ditemana tša Beibele ka hlogo le go bala Beibele sekolong sa boruti ka Sontaga, re be re sa nape re ithuta Beibele.

O ile wa ba moetapele. Na seo se be se akaretša go ruta?

Mošomo wa ka o mogolo o be o akaretša bolaodi. Eupša ke be ke ruta diklase ka molao wa Lekgotla la Bobedi la Vatican.

Ke ka baka la eng o ile wa thoma go belaela kereke?

Ke be ke tshwenywa ke dilo tše tharo. Kereke e be e tsenatsenana le dipolotiki. E be e dumelela go hloka boitshwaro magareng ga baruti le phuthego. Le gona dithuto tše dingwe tša Katholika di be di kwagala e se tša therešo. Ka mohlala, ke bjang Modimo wa go ba le lerato a ka otlago batho ka mo go sa felego ka morago ga ge ba hwile? Gape, na Modimo ruri o nyaka gore re boaboeletše dithapelo gantši re diriša rosari? *

O ile wa dira eng?

Ke ile ka rapelela tlhahlo ke lla. Ke ile ka ba ka reka kopi ya Katholika ya Jerusalem Bible, yeo e bego e sa tšwa go phatlalatšwa kua Italy, gomme ka thoma go e bala. Ka gona, ka Sontaga se sengwe mesong ge ke be ke bea seaparo sa ka sa boruti, ka morago ga Mmisa, banna ba babedi ba ile ba fihla sekolong sa boruti. Ba ile ba mpotša gore ke ba bangwe ba Dihlatse tša Jehofa. Re ile ra boledišana ka Beibele ka nako e fetago iri le ka seo e se bolelago mabapi le maswao ao a hlaolago bodumedi bja therešo.

 Baeng bao ba ile ba go kgoma bjang?

Ke ile ka hlompha tumelo ya bona le gore ba be ba fela ba bolela le ka seo se bego se le ka Beibeleng ya Katholika. Ka morago ga moo, hlatse yeo e bitšwago Mario, e ile ya thoma go nketela. O be a sa fele pelo e bile a botega—Mokibelo o mongwe le o mongwe mesong ka iri ya senyane o be a kokota mojakong wa sekolo sa baruti, go sa šetšwe maemo a leratadima.

Baruti ba bangwe ba be ba nagana eng ka diketelo tšeo?

Ke be ke ba laletša gore ba be le rena dipoledišanong, eupša ga go na yo a bego a tšea thuto ya Beibele e le bohlokwa. Eupša nna ke be ke e thabela. Ke be ke ithuta dilo tšeo di kgahlišago, tše bjalo ka lebaka leo Modimo a dumelelago bobe le tlaišego, e lego dilo tšeo ke bego ke sa di kwešiše ka nako e telele.

Na baruti ba gago ga se ba leka go go thibela go ithuta Beibele?

Ka 1975, ke ile ka etela Roma ka makga a mantši gore ke hlalose dipono tša ka. Baruti ba ka ba ile ba leka go mphetola monagano, eupša go be go se yo a dirišago Beibele. Mafelelong, ka January 9, 1976, ke ile ka ngwalela Roma go ba botša gore ga ke sa le Mokatholika. Matšatši a mabedi ka morago, ke ile ka tloga sekolong sa boruti ka terene gore ke ye dibokeng tša Dihlatse tša Jehofa ka lekga la mathomo, moo ke ilego ka hwetša e le kopano ya diphuthego tše mmalwa. Dilo ka moka di be di tloga di fapane le seo ke bego ke se tlwaetše! Hlatse e nngwe le e nngwe e be e na le Beibele gomme e bula mangwalo ge diboledi di nea dipolelo tša go fapafapana.

Lapa leno le ile la reng ka dilo tše ka moka?

Ba bantši ba bona ba be ba nkganetša o šoro. Lega go le bjalo, ke ile ka hwetša gore yo mongwe wa baratho ba ka o be a ithuta le Dihlatse kua Lombardy, e lego naga yeo e lego ka leboa la Italy. Ke ile ka ya go mmona gomme Dihlatse tša moo di ile tša nthuša go hwetša mošomo le lefelo la bodulo. Ka morago ngwageng woo, ke ile ka kolobetšwa bjalo ka yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa.

Mafelelong, ke ikwa ke batametše kgauswi le Modimo e le ka kgonthe

Na o a itshola?

Le gatee! Mafelelong, ke ikwa ke batametše kgauswi le Modimo e le ka kgonthe, ka gobane seo ke se tsebago ka yena se theilwe Beibeleng, e sego filosofing goba setšong sa kereke. Gomme ke kgona go ruta ba bangwe ke kgodišegile le ka go tšwa pelong.

^ ser. 13 Beibele e nea dikarabo tše di kwagalago tša taba ye gaešita le dikarabo tša dipotšišo tše dingwe tše dintši. Lebelela ka tlase ga DITHUTO TŠA BEIBELE > DIPOTŠIŠO TŠA BEIBELE DI A ARABJA.