DINOSE (Apis mellifera) di dira mamapo a tšona ka makhura ao a tšwago ka tlase ga dimpana tša tšona. Mamapo a dinose a hlamilwe ka tsela e kgahlišago. Ka baka la’ng?

Ela hloko: Ka nywagakgolo, ditsebi tša dipalo di be di nagana gore sebopego sa mahlakore a tshela se kaone go feta sebopego sa mahlakore a mararo goba sa mahlakore a mane a go lekana—goba sebopego le ge e le sefe se sengwe—ka ge se kgona go akaretša karolo e kgolo go dirišwa dilo tše sego kae tša go aga. Eupša di be di sa kgone go hlalosa ka botlalo lebaka la seo. Ka 1999, Moprofesara Thomas C. Hales o ile a tšweletša bohlatse bja tša dipalo bja gore sebopego sa mamapo a dinose goba sa mahlakore a tshela, se di phala ka moka. O ile a bontšha gore sebopego sa mahlakore a tshela se kgona go arola sekgoba ka mahlakore ao a lekanago ka tsela e kaone kudu go sa dirišwe didirišwa tše dintši.

Ka go diriša sebopego sa mahlakore a tshela, dinose di ka kgona go diriša sekgoba ka moka seo di nago le sona gabotse, ka go dira lemapo le bohwefo ka makhura a sego kae eupša le tiile gomme tša boloka todi e ntši sekgobeng seo. Ga go makatše gore mamapo a dinose a hlaloswa e le “bokgabo bjo bo kgahlišago.”

Lehono borathutamahlale ba ekiša mamapo a dinose go aga meago e tiilego le yeo e sa dirišego lefelo le legolo. Ka mohlala, baentšeneare ba difofane ba diriša didirišwa tšeo di bopegilego bjalo ka mamapo a dinose go aga difofane tšeo di tiilego le tše bohwefo tšeo di šomišago makhura a manyenyane.

O nagana eng? Na kagego e makatšago ya mamapo a dinose e bile gona ka tlhagelelo? Goba na e hlamilwe?