Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Phafoga!  |  December 2014

Mahlo a Magolo—Mmele o Monyenyane!

Mahlo a Magolo—Mmele o Monyenyane!

BATHO ba bantši ba ka re e botsana; ba bangwe ba ka re e a tšhoša. E na le maoto a matelele le a masesane, boya bjo boreledi le mahlo a magolo a go phadima. Mmele wa yona ke wa botelele bja mo e ka bago disentimithara tše 12.5, gomme ke ya boima bja digrama tše e ka bago tše 114. Ke’ng yona yeo? Ke phoofotšwana e bitšwago tarsier!

Anke re ithuteng ka mo go tseneletšego ka e nngwe ya diphoofotšwana tše, e lego tarsier ya kua Philippine. Ditho tša mmele wa yona e lego mahlo, ditsebe, matsogo, dinao, maoto le mosela, di bonagala di feta mmele wa yona o monyenyane. Eupša sebopego sa mmele wa yona seo se sa tlwaelegago se bontšha gore e bopilwe ka bohlale.

GO KWA: Ditsebe tše disesane tša tarsier, di kgona go phuthega le go phuthologa, gaešita le go sokologa gore di kwe modumo wa tlasana kudu. Go kwa kudu ga yona go e thuša go efoga diphoofolo tšeo di ka e hlaselago, tše bjalo ka dikatse tša naga le go tsoma diphedi tšeo e di jago. Ge e le bošego, ditsebe tša tarsier di kgona go kwa modumo wa ditsentsere, mohlwa, dikhunkhwane, dinonyana le digwagwa. Ke moka e tla retološa hlogo gore e lebelele ka mahlo a yona a go tomoga moo sephedi se lego gona.

GO ITSHWARELETŠA: Matsogo a tarsier a hlamilwe ka tsela ya gore e kgone go itshwareletša makaleng a masesane. Menwana ya yona e na le methalwana ya go swana le thaere ya koloi. Le ge e robetše, tarsier e swanetše go itshwareletša ka go tia. Ge e robetše, mosela wa yona o motelele wo e kgonago go itshwareletša ka wona o e thuša gore e se ke ya wa go fihlela ge e phafoga.

 GO BONA: Ga go na seamuši se sengwe seo se nago le mahlo a magolo ge se bapetšwa le mmele wa sona bjalo ka tarsier. Ge e le gabotse, leihlo le lengwe le le lengwe la tarsier le feta bjoko bja yona! Mahlo a tarsier ga a kgone go dikologa; a dula a lebeletše thwii. Na popego ye e e thibela go bona ka mahlakoreng? Le gatee. Tarsier e na le karolo e nngwe e bohlokwa, ka ge molala wa yona o kgona go retologa gabonolo, se se dira gore hlogo ya yona e kgone go retologela ka mahlakoreng ka moka.

LEBELO LA YONA: Maoto a tarsier a matelele a e nea matla a gore e kgone go taboga bokgole bja dimithara tše tshela, e lego botelele bjo bo fetago bja mmele wa yona ka makga a 40! Ge se tsoma bošego, sebata se se senyenyane se tabogela phoofotšwana se otlolotše menwana gore se e sware gateetee.

Di-Tarsier ga di ke di phela nako e telele ge di ruilwe, ka gobane di ja dikhunkhwane kudu e bile ga di rate go swarwaswarwa ke batho. Lega go le bjalo, phoofotšwana ye ya moswananoši e sa dutše e kgahla batho ba kua Philippines. Mo e ka bago setho se sengwe le se sengwe sa phoofotšwana ye e dulago sethokgweng, ya mahlo a go tomoga, se a makatša.