Morero wa Modimo ka lefase ke ofe?

“Se ke seo se boletšwego ke Jehofa, . . . Mohlami wa lefase . . . yo a sa le bopelago lefeela, yo a le hlametšego go dulwa ke batho.”—Jesaya 45:18.

SEO BATHO BA SE BOLELAGO

Batho ba bantši ba bolela gore lefase ga le na mmopi. Madumedi a mantši a ruta gore lefase ke lefelo la nakwana leo Modimo a lekago batho go bona ge e ba ba swanelega go yo phela legodimong goba go ahlolelwa mollong wa dihele.

SEO BEIBLE E SE BOLELAGO

Beibele e re “Modimo o hlodile magodimo le lefase.” (Genesi 1:1) O boditše batho ba babedi ba pele gore: “Tswalang le ate le tlale lefase le be le le fenye, le buše . . . sephedi se sengwe le se sengwe se se gagabago lefaseng.” (Genesi 1:28) Lekga feela leo a boletšego ka lehu ke ge a be a bolela ka go se kwe. (Genesi 2:17) Ka go re’alo, Modimo o be a rerile gore lefase e be legae la batho la ka mo go sa felego. Le be le swanetše go dulwa ke batho ba kwago bao ba bego ba tla le hlokomela le go dula go lona ka mo go sa felego.

 Na lefase le tla fedišwa?

“O theile lefase godimo ga metheo ya lona; le ka se tsoge le thekesetše go iša mehleng ya neng le neng, le ka mo go sa felego.” —Psalme 104:5.

SEO BATHO BA SE BOLELAGO

Borathutamahlale ba boletše ka ditiragalo tše di fapafapanego tšeo go tšona lefase le ka fedišwago goba la se sa hlwa le dulwa ke batho. Se ka dinako tše dingwe se bitšwa gore ke dikotsi tšeo di beago bokamoso bja batho kotsing, gomme dikotsi tše di akaretša dikotsi tša tlhago—tše bjalo ka go thulana ga lefase le sekanaledi goba le naledi ya mosela, dithabamollo tše dikgolo, go hwelela ga letšatši goba go ruthela ga lefase go akaretša le dikotsi tšeo di bakwago ke batho—tše bjalo ka ntwa ya nuclear goba botšhošetši bja diphedi.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

Morero wa Modimo ka lefase ga se wa fetoga. Lentšu la Modimo le bolela ka go lebanya gore: “Lefase le dula le le gona go iša mehleng ya neng le neng.” (Mmoledi 1:4) Go oketša moo, le tla dulwa ke batho ka dinako tšohle: “Baloki bona e tla ba beng ba lefase, ba tla dula mo go lona ka mo go sa felego.”—Psalme 37:29.

KE KA BAKA LA ENG GO LE BOHLOKWA?

Tumelo ya gore lefase le tla feleletša le fedišitšwe e dirile gore ba bangwe ba senye dilo tša lona tše bohlokwa. E dirile gore ba bangwe ba se sa ba le kholofelo ka bokamoso gomme ba phelele lehono feela. Se se ka dira gore batho ba phele ntle le morero. Ka lehlakoreng le lengwe, ge e ba re dumela gore re ka phela ka mo go sa felego mo lefaseng, gantši se se tla dira gore re dire diphetho tšeo di tlago go hola rena le malapa a rena—gaešita le nakong e tlago.

Na legodimo ke legae la batho la mafelelo?

“Ge e le magodimo ona, ke magodimo a Jehofa, eupša lefase o le neile bana ba batho.”—Psalme 115:16.

SEO BATHO BA SE BOLELAGO

Ba bantši ba dumela gore batho ka moka ba ba lokilego ba ya legodimong.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

Magodimo ke a Modimo, eupša lefase ke la batho. Beibele e bolela ka “lefase le le tlago leo go agilwego go lona.” (Baheberu 2:5) Jesu ke motho wa mathomo wa go rotogela legodimong, gomme Beibele e bontšha gore ba bangwe ba mmalwa bao ba kgethilwego ba tla ya legodimong ka morero o itšego. Ba le ka lehlakoreng la Jesu, ba tla “buša e le dikgoši godimo ga lefase.”—Kutollo 5:9, 10; Luka 12:32; Johane 3:13.

KE KA BAKA LA ENG GO LE BOHLOKWA?

Tumelo ya gore batho ka moka bao ba lokilego ba ya legodimong ga e dumelelane le seo ge e le gabotse Beibele e se rutago. Ge e ba Modimo a be a ka tšea batho ka moka gore ba ye legodimong, se se be se tla bolela gore o paletšwe ke go phethagatša morero wa gagwe wa mathomong ka lefase le gore dikholofetšo tša gagwe tša bophelo bjo bo sa felego mo lefaseng ga se tša therešo. Ka mo go fapanego, Lentšu la Modimo le holofetša gore: “Holofela Jehofa gomme o lote tsela ya gagwe, o tla go phagamiša gore o tšee lefase e be la gago.”—Psalme 37:34.