TLHOHLO

Wena le molekane wa gago ga le dumelelane ka selo se itšego. Therešo ke gore, o na le dikgetho tše tharo:

  1. Ka bonganga o ka gapeletša gore dilo di dirwe kamoo o nyakago.

  2. O ka fo kgetha go dira dilo go ya le kamoo molekane wa gago a nyakago.

  3. Bobedi bja lena le ka kgetha go dumelelana.

O ka ipotša gore: ‘Eupša ga ke rate kgopolo ya go dumelelana. Ga go bonagale bobedi bja rena re tla hwetša seo re se nyakago!’

Kgodišega gore go dumelelana ke boemo bjoo bo ka dirago gore bobedi bja lena le thabe—ge e ba le dira seo gabotse. Eupša pele o ela hloko taba ya kamoo le ka dumelelanago, go na le dilo tše sego kae tšeo o swanetšego go di tseba ka seka se se bohlokwa.

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Go dumelelana go nyaka tirišano. Pele o tsena lenyalong, o ka ba o be o tlwaetše go dira diphetho o nnoši. Ga bjale dilo di fetogile gomme wena le molekane wa gago le swanetše go etiša lenyalo la lena pele ga dilo tšeo wena o di ratago. Go e na le go lebelela seo e le bothata, nagana ka meputso. Mosadi yo a bitšwago Alexandra o re: “Batho ba babedi bao ba kopanyago dikgopolo ba ka tla le tharollo e kaone go feta ya motho o tee.”

Go dumelelana go nyaka monagano o bulegilego. Moeletši wa manyalo John M. Gottman o re: “Ga se gore o swanetše go dumelelana le selo se sengwe le se sengwe seo molekane wa gago a se bolelago goba a se dumelago, eupša o swanetše go naganišiša ka seo a se bolelago ka kelohloko. Ge e ba o ikhwetša o phuthile matsogo gomme o gana ka go šikinya hlogo (goba o fo inaganela tša gago) ge molekane wa gago a leka go boledišana le wena ka bothata bjo itšego, ga gona moo poledišano ya lena e yago gona.” *

Go dumelelana go nyaka boikgafo. Ga gona yo a thabelago go dula le molekane yo a ratago gore: “O swanetše go dira seo ke se nyakago ka gobane ke sona se sekaone.” Go kaone kudu ge balekane ka bobedi ba na le moya wa boikgafo. Mosadi yo a bitšwago June o re: “Go na le dinako tšeo ke dumelelanago le seo monna wa ka a se bolelago e le gore a thabe, gomme ka dinako tše dingwe le yena o dira se se swanago. Lenyalo le swanetše go ba ka tsela yeo, o swanetše go fa gomme o amogele, o se ke wa nyaka go fo amogela feela.”

 SEO O KA SE DIRAGO

Thoma gabotse. Segalo seo le thomago poledišano ka sona gantši ke sona seo le tlago go feleletša ka sona. Ge e ba o thoma ka mantšu a go hlaba, seo se ka dira gore le fetše poledišano ya lena le sa dumelelane. Ka gona latela keletšo ya Beibele e rego: “Aparang . . . lešoko, botho, boikokobetšo, boleta le go se fele pelo.” (Bakolose 3:12) Dika tše bjalo di tla thuša wena le molekane wa gago gore le pheme go ngangišana gomme le ikemišetše go lokiša mathata.—Molao wa motheo wa Beibele: Bakolose 4:6.

Tsomang seo le dumelelanago ka sona. Ge e ba go se dumelelane ga lena go feleletša ka dingangišano, e ka ba e le gore wena le molekane wa gago le šetša kudu go fapana ga dipono tša lena. Go e na le moo, šetšang seo le dumelelanago ka sona. E le go le thuša go hwetša seo le dumelelanago ka sona, lekang se:

Yo mongwe le yo mongwe wa lena anke a dire lelokelelo la dikarolo tše pedi. Karolong ya pele, ngwala dilo tšeo o naganago gore o tloga o sa dumelelane le molekane wa gago ka tšona. Karolong ya bobedi, ngwala dilo tšeo o naganago gore o ka dumelelana le molekane wa gago ka tšona. Ke moka le boledišane ka lelokelelo leo. Le ka hwetša gore le dumelelana ka dilo tše dintši go feta kamoo le naganago. Ge e ba go le bjalo, taba ya go dumelelana ga se ya swanela go le thatafalela. Gaešita le ge dikgopolo tša lena di sa dumelelane, go di ngwala pampiring go tla le thuša go bona ditaba gabotse.

Boledišanang gore le fihlelele tharollo. Ditaba tše dingwe go ka no ba bonolo go di rarolla. Lega go le bjalo, ditabeng tšeo di raraganego kudu monna le mosadi ba ka tiiša tswalano ya bona ka go boledišana e le gore ba fihlelele tharollo yeo go bego go se yo go bona a ka tlago ka yona ge a nnoši.—Molao wa motheo wa Beibele: Mmoledi 4:9.

Ikemišetše go fetoša dikgopolo tša gago. Beibele e re: “Yo mongwe le yo mongwe wa lena a rate mosadi wa gagwe bjalo ka ge a ithata; ka lehlakoreng le lengwe, mosadi o swanetše go ba le tlhompho e tseneletšego go monna wa gagwe.” (Baefeso 5:33) Ge balekane ba ratana le go hlomphana, bobedi monna le mosadi ba ikemišetša go kwa dikgopolo tša yo mongwe—le go fetoša menagano ya bona. Monna yo a bitšwago Cameron o re, “Go na le dilo tšeo o bego o ka se di dire, eupša ka tutuetšo ya molekane wa gago o thoma go di rata.”—Molao wa motheo wa Beibele: Genesi 2:18.

^ ser. 12 Go tšwa pukung ya The Seven Principles for Making Marriage Work.