United States

Maphodisa a mangwe a diriša thekinolotši go fokotša dikotsi ge a kitimiša dikoloi. Mokgwa woo o lekilwego o akaretša go tsenywa ga didirišwa tšeo di šomišago moya tšeo di beilwego ka pele ga dikoloi tša maphodisa tša go hlapetša. Didirišwa tše di thunya dikoloi tšeo di kitimišwago ka sedirišwa seo se kgomarelago seo se nago le GPS. Ke moka bagononelwa ba ka šalwa morago ka go iketla.

India

Go akanyetšwa gore iri e nngwe le e nngwe, mosadi o a bolawa ka baka la dingangišano tša magadi. Le ge setšo sa go lefa goba go hwetša magadi se thibetšwe ka molao, ka 2012 mo e ka bago basadi ba fetago 8 200 ba ile ba bolawa ka ge monna goba ba gabo ba nagana gore magadi ao a ntšhitšwego ke ba gabo mosadi ke a manyenyane.

Switzerland

Di-sensor tšeo di kgomareditšwego dinonyaneng tše tharo tša alpine swifts di bontšhitše gore dinonyana tšeo di ile tša fofa di sa eme ka matšatši a fetago a 200 ge di be di hudugela Afrika. Nakong e fetilego, dipego di be di bontšha gore ke diphoofolo tša ka lewatleng feela tšeo di kgonago go dira seo.

Horn of Africa

Go tloga ka April 2005 go fihla ka December 2012, mahodu a ka lewatleng a ile a hula dikepe tše 179 lebopong la Horn of Africa. Nyakišišo ya World Bank e re mahodu ao a ka lewatleng a ile a lefelelwa dibilione tše 4 tša diranta gore a buše dilo tšeo a di utswitšego.