Beibele e re kgothaletša gore re be le pono e nepagetšego ka katlego. Ga e rute gore katlego e hwetšwa ke batho ba sego kae feela bao ba nago le mahlatse. Ka lehlakoreng le lengwe, ga e kgothaletše nonwane ya gore ge o ‘latela ditoro tša gago’ o tla hwetša dilo ka moka tšeo o di kganyogago. Kgopolo ye—yeo gantši e rutwago bana ge e sa le ba banyenyane—e ka feleletša ka manyami.

Therešo ke gore motho yo mongwe le yo mongwe a ka atlega e le ka kgonthe—eupša go nyakega maiteko. Ela hloko melao ya motheo e latelago.

 • SEO BEIBELE E SE BOLELAGO:

  “Morati wa silifera a ka se kgotsofatšwe ke silifera, le yo mongwe le yo mongwe yo a ratago lehumo a ka se kgotsofatšwe ke tšeo di mmoelago.”—Mmoledi 5:10.

  SEO SE RA GORE: Go phela bophelo bja manobonobo ga go bolele gore o tla kgotsofala. Ge e le gabotse, go feleletša go dira se se fapanego. Ngaka Jean M Twenge o ngwala ka pukung ya gagwe ya Generation Me gore: “Batho bao ba phegelelago tšhelete gantši ke bona bao ba belaelago le go ba le kgateletšego ya monagano go feta batho bao ba tšeelago godimo taba ya go ba le ditswalano tše dibotse le ba bangwe. O oketša ka gore: Dinyakišišo di hweditše gore tšhelete ga e kgone go reka lethabo—ka morago ga gore o be le tšhelete e lekanego le dijo, mogolo ga o sa le bohlokwa gakaalo e le gore o kgotsofale bophelong.”

  SEO O KA SE DIRAGO. Ipeele pakane ya go fihlelela selo seo se nago le mohola kudu go feta mahumo le dilo tše di bonagalago. Jesu o itše: ‘Itišeng mohuteng o mongwe le o mongwe wa megabaru, gobane gaešita le ge motho a atetšwe ke dilo, fela bophelo bja gagwe ga bo tlišwe ke dilo tše a nago le tšona.’—Luka 12:15.

 •  SEO BEIBELE E SE BOLELAGO:

  “Boikgantšho bo eta go wa pele, gomme moya wa boikgogomošo o eta go kgopša pele.”—Diema 16:18.

  SEO SE RA GORE: Maemo le boikgantšho di ka se go thuše gore o atlege e le ka kgonthe. Ge e le gabotse, puku ya Good to Great e bontšha gore baetapele ba dikhamphani bao ba atlegilego “ba ipoeditše, ga ba ikgogomoše e bile ba bonagala ba nyatšega. Ka mo go fapanego, peditharong ya dikhamphani tšeo baetapele ba tšona ba iphagamišago go bakile gore khamphani e phuhlame le go fokola.” Thuto ke efe? Go ikgopola kudu gantši go lebiša go palelweng go e na le go atlegeng.

  SEO O KA SE DIRAGO. Go e na le go itsomela maemo, hlagolela boipoetšo. Beibele e re: “Gobane ge e ba motho a nagana gore ke selo mola e se selo, gona o a iphora”—a ka se atlege le gatee!—Bagalatia 6:3.

 •  SEO BEIBELE E SE BOLELAGO:

  “Ga go se se phalago gore motho a . . . thabiše moya wa gagwe ka tše botse ka baka la boitapišo bja gagwe.”Mmoledi 2:24.

  SEO SE RA GORE: Ge e ba o hlagolela mekgwa e mebotse ya go šoma, gantši o tla thabela mošomo wa gago. Ngaka Madeline Levine o ngwadile ka pukung ya gagwe ya Teach Your Children Well, gore: “Go dira selo ka bokgwari go dira gore o ikwe o atlegile, le gona gore o dire selo ka bokgwari go nyakega maiteko le go phegelela.” Seo se akaretša go amogela gore ka dinako tše dingwe dilo di ka no se sepele gabotse.

  SEO O KA SE DIRAGO. Šoma ka thata gore o be sekgwari sa mošomo wa gago, ke moka o se ineele ge o lebane le mathata. Ge e ba o na le bana, ba nee (go ya ka nywaga le bokgoni bja bona) sebaka sa go rarolla mathata ka bobona. O se ke wa akgofela go ba rarollela mathata ka moka. Bafsa ba kgotsofala e le ka kgonthe le go hwetša tlwaetšo e botse ya gore e be batho ba bagolo, ge ba ithuta go kgotlelela.

 • SEO BEIBELE E SE BOLELAGO:

  “Mpša e phelago e phala tau e hwilego.”—Mmoledi 9:4.

  SEO SE RA GORE: Ge e ba o šoma, mošomo wa gago e swanetše go ba karolo ya bophelo bja gago—eupša e se be bophelo bja gago ka moka. Na o be o tla ikwa o atlegile ge e ba mošomong wa gago o le sekgwari eupša o sa phele gabotse mmeleng goba o sa hlompšhe ke ba lapa la gago? Batho bao ba atlegilego e le ka kgonthe ba katanela go bea mošomo wa bona, tša maphelo gotee le lapa la bona boemong bjo bobotse.

  SEO O KA SE DIRAGO. Itlhokomele. Khutša ka mo go lekanego. Ga go hole ka selo go ipolaiša mošomo le go gafa dilo ka moka—bophelo, lapa le bagwera—bakeng sa katlego yeo e sego ya kgonthe.

 • SEO BEIBELE E SE BOLELAGO:

  “Go thaba bao ba lemogago gore ba nyaka dilo tša moya.”—Mateo 5:3.

  SEO SE RA GORE: Go ithuta Beibele le go diriša melao ya yona ya motheo go lebiša katlegong ya kgonthe. Ge e le gabotse, Dihlatse tša Jehofa tše dimilione di hweditše gore ge di etiša pele dilo tša moya maphelong a tšona, se se fokotša dipelaelo tšeo di bakwago ke go kgahlegela mahumo.—Mateo 6:31-33.

  SEO O KA SE DIRAGO. Ithute kamoo Beibele e ka go thušago gore o atlege e le ka kgonthe. Bakeng sa tsebišo e oketšegilego, ikgokaganye le Dihlatse tša Jehofa tša lefelong la geno goba o tsene Wepesaeteng ya rena go www.jw.org/nso.