DITŠIE di huduga e le tše dintši moo “bogolo bja sekwere khilomithara bo ka bago le ditšie tše dimilione tše 80.” Lega go le bjalo ga di thulane. Di kgona bjang?

Ela hloko: Ka morago ga mahlo a mabedi a tšie ao a kgonago go bona dilo tše dintši ka nako e tee go na le neuron yeo e e thušago go kwa selo seo se lego kgauswi yeo e bitšwago lobula giant movement detector (LGMD). Ge go bonagala eka e tla thulana le selo se itšego, di-neuron tšeo di romela molaetša maphegong le maotong, e le gore tšie e tšee kgato ka pela. Ge e le gabotse, e tšea kgato ka lebelo leo le fetago gahlano lebelo la go ponya ga leihlo.

Ka ge borathutamahlale ba kgahlilwe ke mahlo a tšie le di-neuron tša yona, ba tšweleditše tshepedišo ya khomphutha yeo e thušago diroboto go lemoga le go phema dilo, ntle le go diriša di-radar tše di raraganego goba didirišwa tšeo di bonago mmala o mohubedu wa phišo. Banyakišiši ba diriša thekinolotši ye dikoloing, gore di be le tshepedišo yeo e di neago temošo ka bjako le e nepagetšego yeo e ka fokotšago dikotsi. Moprofesara Shigang Yue wa Yunibesithing ya Lincoln kua United Kingdom, o re: “Go na le dilo tše dintši tšeo go ka ithutwago tšona khunkhwaneng e bonolo e bjalo ka tšie.”

O nagana eng? Na di-neuron tša tšie tšeo di e thušago go kwa dilo tšeo di lego kgauswi di bile gona ka tlhagelelo? Goba na di hlamilwe?