Lefase

Go ya ka Mokgatlo wa Lefase wa tša Maphelo, go tlaišwa ga basadi go fetogile “bothata bja lefase bja tša maphelo bjo bo golago ka tekanyo e kgolo.” Mokgatlo wa Lefase wa tša Maphelo o re: “Mo e ka bago 35 lekgolong ya basadi ba tla tlaišwa ke batho bao ba ratanago le bona goba bao ba sa ratanego le bona. Go tlaišwa ke motho yo o mo ratago ke selo se se tlwaelegilego kudu . . . , seo se kgomago 30 lekgolong ya basadi lefaseng ka bophara.”

Brithania

Nyakišišong yeo e dirilwego go batho ba 64 303, go hweditšwe gore 79 lekgolong e nagana gore “bodumedi ke sebaki sa dilo tše dintši tšeo di nyamišago gotee le diphapano lefaseng lehono.” Go feta moo, ka 2011 ge go be go balwa batho kua Engelane le Wales go hweditšwe gore ke feela 59 lekgolong ya badudi yeo e ipolelago gore ke Bakriste, e lego palo e theogilego go tloga go 72 lekgolong ga e sa le go tloga ka 2001. Nakong yona yeo, palo ya bao ba boletšego gore ga se ditho tša bodumedi e oketšegile go tloga go 15 go ya go 25 lekgolong.

China

Go ya ka pego ya ditaba, morago bjale molao wa mmušo wo o kaonefaditšwego o laetše bana bao ba godilego gore ba se etele batswadi bao ba tšofalago feela, eupša ba ba nee le seo go thwego ke dinyakwa tša maikwelo. Molao “ga o bolele gore go tla otlwa” bana bao ba palelwago ke go dira seo.

Yuropa

Dihlopha tša disenyi ga bjale di foraforetša batho ka dilo tšeo di tlwaelegilego tša letšatši le letšatši tše bjalo ka ditlolo, disepe tša go hlwekiša gaešita le dijo. Mopresitente wa khamphani yeo e eletšago ka tšhireletšego ya dijo o re: “Mo e ka bago dilo ka moka tšeo go bonagalago di sa bitše tšhelete e ntši, di ka dirišetšwa go hlalefetša batho.” Setsebi se sengwe se akanyetša gore 10 lekgolong ya dijo tšeo di rekwago dinageng tšeo di hlabologilego ke tšeo di tswakilwego.