Frank le Jerry e be e le baagišani ba babotse—go fihlela ge Jerry a eba le moletlo wa go fihla bošego. * Ge Frank a be a ngongorega ka baka la lešata, Jerry o ile a befedišwa ke tsela yeo Frank a boletšego ka yona. Ba ile ba ngangišana. Ka morago ga moo, ba ile ba hlokomologana.

FRANK le Jerry ba be ba lebeletšane le bothata bjo bo tlwaelegilego. Ge batho ba babedi ba ngangišana, bobedi bja bona ba a befelwa, mohlomongwe le go beana molato. Segwera sa bona se ka ba sa fela ge e ba ba sa rarolle mathata a bona.

Mohlomongwe o ile wa lebeletšana le boemo bjo bo swanago. Ge e ba go le bjalo, go ka direga gore ga se bja go thabiša! Ke therešo gore bontši bja rena re nyaka go phedišana le bagwera le baagišani ba rena ka khutšo le kwano. Eupša, go sa šetšwe diphapano tšeo di bago gona, re ka dira bjang seo? Na go a kgonega gore re pheme boemo bjo bo fošagetšego bja kgopolo gomme re lebalele ba bangwe ge ba re kgopišitše? Na re ka rarolla diphapano ntle le ntwa?

Ela hloko bothata bja Frank le Jerry. Ge e le gabotse, segwera sa bona se ile sa thoma go senyega ge ba be ba gata dikgato tše di fošagetšego: (1) Jerry ga se a bontšha go naganela, (2) Frank o ntšhitše maikwelo a gagwe ka tsela yeo e ilego ya kgopiša Jerry, (3) bobedi bja bona ba ile ba galefa, gomme (4) ba se ikokobetše.

Eupša ge nako e dutše e eya, ba ile ba thoma go kwešiša. Banna bao ba babedi ba ile ba rarolla diphapano tša bona gomme ba dira khutšo. Ba thušitšwe ke’ng gore ba atlege? Ba dirišitše melao ya motheo yeo e thušitšego bagwera ba bantši go lebeletšana le dinako tše thata gaešita le go matlafatša segwera sa bona ka morago ga moo.

Melao yeo ya motheo e ka hwetšwa ka pukung yeo e phatlaladitšwego kudu lefaseng ka bophara—Beibele. E re kgothaletša go hlagolela dika tšeo di dirago khutšo le go fodiša dintho tša maikwelo—dika tše bjalo ka temogo, botho, lerato le go se felo.—Diema 14:29; 1 Bakorinthe 13:4, 5.

Frank le Jerry e fo ba mehlala yeo e bontšhago gore Beibele e na le matla a go fetoša  maphelo gore e be a kaone. Go na le mehlala e mengwe e mentši, go akaretša ya batho bao ba fentšego mekgwa e mebe yeo e tsemilego medu. Ka mohlala, Robert yo a dulago Australia, o ile a fenya go ba le kgalefo e šoro. Nelson, wa kua Timor-Leste, o ile a beela lehloyo ka thoko gomme a ba mogwera yo mogolo le motho yo e bego e le lenaba la gagwe. Beibele e thušitše bjang Robert le Nelson? Phafoga! e ile ya ba botšiša dipotšišo.

POLEDIŠANO 1

ROBERT, re botše go se nene ka setlogo sa gago.

Ke goletše lapeng leo go bego go se na lethabo. Ka mohlala, tate o be a na le kgalefo e šoro, e bile a mpetha gantši. Ka dinako tše dingwe, o be a ntlogela ke etšwa madi e bile ke idibetše. Ka baka leo, ke ile ka befelwa kudu gomme ka ba yo šoro. Nakong ya ge ke le mahlalagading, ke ile ka fetša nywaga e mebedi sekolong sa bana ba go hloka tsebe. Ka morago, ke ile ka dira molato o mogolo moo ke ilego ka feleletša ke le kgolegong yeo e šireleditšwego kudu. Mafelelong ge ke be ke lokollwa, ke ile ka hudugela Australia ke holofetše go thoma bophelo lefsa.

Robert o gotše a na le kgalefo e bile a le bogale gomme a fetša nako e itšego a le kgolegong

Na go huduga go go thušitše gore o fetoše mekgwa ya gago?

Ga se gore ke fetošitšwe ke go huduga eupša ke fetošitšwe ke Beibele, yeo ke ithutilego yona le Dihlatse tša Jehofa. Lega go le bjalo, ke ile ka tšwela pele ke thatafalelwa ke go laola kgalefo ya ka gomme gantši ke be ke ikwa ke ferekane e bile ke hloka mohola. Ka letšatši le lengwe ke ile ka naganišiša ka Diema 19:11, yeo e rego: “Temogo ya motho e fokotša bogale bja gagwe gomme go botse ge a sa latišiše molato.” Ka ge ke be ke ikemišeditše go ba le temogo e bjalo, ke ile ka thoma go ela hloko gore maikwelo a rena, mantšu le ditiro di šušumetšwa ke selo se itšego. Ganyenyane-ganyenyane, ke ile ka thoma go ba yo a kwešišago, ka se sa fela pelo gomme ka ba yo a lebalelago.

Na o ka re nea mohlala?

Ka letšatši le lengwe ke ile ka kgopiša mogwera wa ka ke sa ikemišetša, gomme o ile a nkgalemela a befetšwe pele ga batho. Ke ile ka ikwa ke nyaditšwe kudu! Eupša ke ile ka gopola keletšo ya Beibele ya go se ‘bušetše bobe ka bobe go motho’ gomme ka kgopela tshwarelo ka bjako. (Baroma 12:17) Ge mogwera wa ka a theošitše maswafo, ke ile ka mmatamela ka sephiring gomme a mpotša gore o na le mathata a lapa. Re ile ra dira khutšo, gomme ka morago a nnea mpho e botse ya jase. Ke šia go bona seo se bego se tla direga ge nkabe ke arabetše ka mokgwa wa ka wa kgale ge ke be ke nyatšwa.

O swaragana bjang le mathata a lapa?

Nna le mosadi wa ka re na le morwa wa nywaga e 20, gomme go swana le malapa a mangwe re ba le diphapano tša rena. Eupša ke ithutile mo gontši ka Beibeleng, go akaretša le bohlokwa bja gore, “Ke kgopela tshwarelo.” Go a makatša gore ge mantšu ao a bolelwa go tšwa pelong a ka thibela goba a rarolla phapano.

 POLEDIŠANO 2

NELSON, ga bjale o a myemyela e bile o na le bogwera. Eupša ka nako e nngwe o ile wa tlala lehloyo. Na ke therešo?

Ee! Ge ke sa le lesogana, ke ile ka ba sehlopheng sa dipolitiki seo se bego se ganetša mmušo. Le gona ke be ke hloile mokgatlo wa dipolitiki wo re bego re phenkgišana le wona ka ge o be o nyaka go laola selete sa gešo. E le gore ke kgone go lwa gabotse, ke ile ka ithutela karate gomme ke betha le ge e le mang yo a nkgopišago.

Ge e sa le lesogana, Nelson o ile a ba sehlopheng sa dipolitiki seo se ganetšago mmušo

O tutueditšwe ke eng gore o fetoge?

Ke ile ka thoma go ithuta Beibele le go diriša dithuto tša yona, tšeo tše pedi tša tšona di ilego tša nkgoma pelo. Ya pele e re: “Dilo tšohle tše le nyakago batho ba le dira tšona, le lena le ba dire tšona.” (Mateo 7:12) Ya bobedi e balega ka gore: “O rate moagišani wa gago ka mokgwa wo o ithatago ka wona.” (Mateo 22:39) Ke lemogile gore Dihlatse tšeo di bego di nthuta Beibele, di be di bontšhana lerato la mohuta woo, go sa šetšwe morafo goba setlogo sa tšona. Ke be ke nyaka go swana le tšona. Mafelelong, ke ile ka atlega, gomme dithaka tša ka tša kgale di ile tša makatšwa ke seo gomme go se go ye kae tša se sa hlwa di ntšhaba.

Na o kile wa boela mokgweng wa pele?

E sego ke le pele ga batho. Eupša ka dinako tše dingwe ke ile ka palelwa ke go laola kgalefo ya ka ka gae. Ge e le gabotse, ka letšatši le lengwe ke ile ka befelwa gomme ka betha mosadi wa ka, e lego tiro yeo ke tlogago ke itsholela yona. Lega go le bjalo, o ile a ntebalela ka botho gomme se se dirile gore ke ikemišetše le go feta go laola maikwelo a ka.

O itše batho ga ba sa go tšhaba. Na o ka re nea mohlala wa seo?

Ee. Ka letšatši le lengwe ke ile ka gahlana le monna yo a bitšwago Augusto, e lego setho se se tsebegago sa mokgatlo wa dipolotiki woo re bego re phenkgišana le wona wo ke boletšego ka wona pejana. Mathomong, o be a le šedi. Eupša ke ile ka mo dumediša ka borutho, gomme ka šišinya gore re lebale ka diphapano tša rena gomme ka mo laletša lapeng la ka. O ile a dumela gomme o be a makaditšwe ke diphetogo tšeo ke di dirilego—moo a ilego a thoma go ithuta Beibele. Ga bjale nna le Augusto re bagwera ba paale le barwarre ba moya.

 “Ebang le Khutšo le Batho Bohle”

Phapano e bakwa ke dilo tšeo di raraganego le tšeo di fapafapanego, e bile ga se batho ka moka bao ba tlago go arabela gabotse maitekong a gago a go dira khutšo. Ka baka leo, Beibele e nea keletšo ye yeo e šomago e rego: “Ge e ba go kgonega, go fihla moo go ithekgilego ka lena, ebang le khutšo le batho bohle.”—Baroma 12:18.

Batho bao go boletšwego ka bona sehlogong se ba hlatsela gore bohlale bjo bo hwetšwago ka Beibeleng ruri bo a šoma, e lego seo se bolelago gore e na le matla a go phekgola le mekgwa e fošagetšego e ‘tsemilego’ ge e ba re e dumelela. (2 Bakorinthe 10:4) Ge Diema 3:17, 18 e bolela ka bohlale bjoo e re: “Ditsela tša bjona ke ditsela tše dibotse gomme mebila ya bjona ka moka ke ya khutšo. Ke sehlare sa bophelo go bao ba bo swerego gomme bao ba bo kgomarelago ba tla tšewa e le bao ba thabilego.”

Nelson le Augusto ga bjale ke bagwera ba paale

Na o nyaka go thaba le go ba le khutšo kutšwanyana? Na o hlologetše segwera seo se ka se kego sa senyega ge e ba se lekwa? Ge e ba go le bjalo, o ka se nyame ge e ba o dumelela Beibele e go bontšha tsela. 

^ ser. 3 Maina a fetotšwe.