SEGWAGWA sa Australia sa gastric brooding, seo go bego go naganwa gore ga se sa le gona ka 2002, se be se na le tshepedišo e makatšago ya go belega. Segwagwa sa tshadi se ile sa metša mae a sona a nontšhitšwego gomme sa a phaphašetša ka mpeng ka dibeke tše e ka bago tše tshela. Ka morago se ile sa hlatša digwagwana ka molomo.

E le gore mae a sona a se ke a šilega, segwagwa ga se sa swanela go ja gaešita le go tšweletša esiti ya ka maleng. Go molaleng gore dikhemikhale tšeo di tšweletšwago ke mae ao le digwagwana tšeo di phaphašitšwego di be di fokotša tšweletšo ya esiti.

Segwagwa sa tshadi se tla alamela mo e ka bago mae a 24 ka mpeng. Ka nako yeo se di hlatšago, digwagwana tša sona di ba di dira 40 lekgolong ya boima bja mmele wa sona. Se se ka swantšhwa le mosadi yo a bego a imela dikhilograma tše 68 pele ga ge a ima gomme ka morago a ima bana ba 24 bao yo mongwe le yo mongwe a imelago dikhilograma tše 1.8! Digwagwana tše dinyenyane di ile tša kokomoša dimpa tša segwagwa moo di ilego tša pitlaganya maswafo a sona, gomme sa swanelwa ke go hema ka letlalo.

Gantši digwagwana di tla tšwa go ya ka matšatši ge di godile ka mo go lekanego. Eupša ge e ba mmago tšona a ka lemoga kotsi e itšego, o tla di hlatša. Ka nako e nngwe banyakišiši ba ile ba bona ge segwagwa se e tshwa digwagwana tše tshela ka nako e tee, se di tshwela bokgoleng bja mo e ka bago mithara.

Go etša ge ba bangwe ba bolela, ge e ba tshepedišo ya go tswala ya segwagwa sa gastric brooding e bile gona ka tlhagelelo, gona segwagwa se swanetše go ba se dirile diphetogo tše dikgolo ponagalong le mekgweng ya sona ka nako e tee. Rathutamahlale le rathutatlhagelelo Michael J. Tyler o ngwadile gore: “Ke mo go sa kwešišegego go nagana gore se dirile diphetogo ganyenyane-ganyenyane tshepedišong ya sona ya go tswala. Diphetogo tše di direga ka nako e tee goba tša se direge le gatee.” Tyler o re tlhaloso feela e kwagalago, e ka ba gore se bile gona ka “kgato e tee, e kgolo.” Ba bangwe ba ka bolela gore kgato e bjalo e kgolo ke tlholo. *

O nagana eng? Na tshepedišo ya go tswala ya segwagwa sa gastric brooding e bile gona ka tlhagelelo? Goba na e hlamilwe?

^ ser. 7 Charles Darwin o ngwadile pukung ya gagwe ya Origin of Species, gore: “Tlhagelelo e direga feela ka go latelana ga dilo tše fapanego tše dinyenyane; ga e direge . . . ka nako e tee.”