TLHOHLO

O boledišana le mogwera le lebantše difahlego gomme go tsena molaetša founong. O swanetše go dira’ng?

  1. Go bala molaetša ge o dutše o boledišana le mogwera wa gago.

  2. Go botša mogwera wa gago gore “tshwarelo” gomme o bale molaetša.

  3. Go hlokomologa molaetša gomme o tšwele pele o boledišana le mogwera wa gago.

Na go na le taba gore o kgetha go dira’ng? Karabo ke ee!

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Go ngwalelana melaetša le mogwera mola o boledišana le yo mongwe go swana le go bapala papadi yeo o e ratago ntle le go latela melao ya papadi yeo. O ka ipotša gore: ‘Eupša ba ke bagwera ba ka.’ Leo ke lona lebaka la gore o be le mekgwa. Ga se gore o swanetše go ipeela melao e thata le e sa fetogego. Eupša therešo ya bophelo ke gore: Ge e ba o sa bontšhe bagwera ba gago mekgwa, go se go ye kae ba tlo go hlanogela.

Ke ka baka la’ng go le bjalo? Ka gobane batho ga ba rate go swarwa gampe. Kgarebe yeo e bitšwago Beth * e re: “Ke kwa ke tenega ge ke boledišana le mogwera yo a sa fetšego go lebelela founo ya gagwe bjalo ka ge eka o letetše gore go direge selo se sekaone!” O nagana gore Beth o tla kgotlelela mogwera yo bjalo go fihla neng?

Go bona ge e ba o na le mekgwa ge o diriša founo, lebelela boemo bjo bo lego ka tlase ga “Tlhohlo.” Ke karabo efe yeo e bonagalago e le kaone go wena? Mohlomongwe o lemoga gore karabo ya A e bontšha go hloka mekgwa. Eupša go thwe’ng ka karabo ya B le C? Na ke go hloka mekgwa go šitiša poledišano ka go fo lebelela molaetša? Goba na ke go hloka mekgwa go hlokomologa molaetša e le feela gore o tšwele pele ka poledišano?

Bjalo ka ge o bona, taba ya go ba le mekgwa e ka no se kwešišege. Eupša Beibele e ka thuša. E re: “Ka mo le nyakago batho ba le dira ka gona, le lena le ba direng ka wona mokgwa woo.” (Luka 6:31) O ka diriša keletšo yeo tabeng ya go ngwalelana melaetša. Bjang?

 SEO O KA SE DIRAGO

Romela melaetša feela ka nako e swanetšego. Lesogana leo le bitšwago Richard le re: “Ka dinako tše dingwe ke na le go hwetša molaetša bošego kudu. O tla hwetša gore molaetša wa gona ga o bohlokwa, eupša o fo ntšhitiša go robala!” Ipotšiše, ‘Na ke romela batho melaetša ka dinako tšeo ba ka bago ba robetše?’—Molao wa motheo wa Beibele: Mmoledi 3:1.

Šetša segalo sa gago. Poledišano e akaretša mantšu, segalo sa lentšu, ponagalo ya sefahlego le boitšhišinyo bja mmele. Ka manyami, bontši bja dilo tšeo ga di tšwelele ge o ngwalelana melaetša. Ka gona, o ka di tšweletša bjang? Kgarebe yeo e bitšwago Jasmine e re: “Bontšha botho. Botšiša gore: ‘Go ya bjang?’ gomme o diriše le mantšu a bjalo ka ‘hle’ le ‘ke a leboga.’”—Molao wa motheo wa Beibele: Bakolose 4:6.

Eba le temogo. Lebelela gape boemo bjo bo lego ka tlase ga “Tlhohlo.” Go ka nyakega gore o emiše poledišano go se nene, ge o letetše molaetša o bohlokwa. Lega go le bjalo, gantši molaetša o ka ema. Amy wa nywaga e 17 o re: “Founo ya gago e tla ba e sa le gona ge mogwera wa gago a feditše go bolela, eupša mogwera wa gago a ka no ba a sepetše ge o fetša go ngwalelana melaetša.” O ka diriša temogo e swanago ge o le pokanong. Jane wa nywaga e 18 o re: “O se ke wa hlwela go ngwalelana melaetša. Seo se botša batho gore, ‘ga ke thabele go ba le lena; go kaone ke be lefelong le lengwe.’”

Nagana pele o ka romela molaetša. Na molaetša wa gago o ka tšewa ka tsela e nngwe? Na maswao ao a hlalosago maikwelo a tla go thuša gore o fetiše molaetša wa maleba? Amber wa nywaga e 21 o re: “Ge e ba o dira metlae ka taba e itšego, bea sefahlego sa go myemyela. Batho ba ka kwa bohloko—gomme dintwa di ka ba tša thoma—ka gobane ba tšea gore ga o bapale.”—Molao wa motheo wa Beibele: Diema 12:18.

Ge e le gabotse, go nyakega gore o be le mekgwa ge o diriša founo!

Seo go ka naganwago ka sona: Mekgwa e mebotse e theilwe leratong. Seka seo se ka bontšhwa bjang? Beibele e re: “Lerato ga le fele pelo e bile le botho. Lerato ga le hufege, ga le ikgantšhe, ga le ikgogomoše, ga le dire tša go leša dihlong, ga le nyake tša go ikhola, ga le rumolege.” (1 Bakorinthe 13:4, 5) Ke sebopego sefe sa lerato seo o swanetšego go šomela go sona?

^ ser. 11 Maina a mangwe sehlogong se a fetotšwe.