TLHOHLO

Dipego tša ditaba di go nea kgopolo ya gore Inthanete e tletše ka bomphenyašilo ba Inthaneteng, batho bao ba gobošago ka tša thobalano le mahodu a boitsebišo. O na le lebaka le le kwagalago la gore o tshwenyege: Ngwana wa gago yo a lego mahlalagading o dula a le inthaneteng e bile go bonagala a sa lemoge dikotsi.

O ka ruta ngwana wa gago yo a lego mahlalagading go diriša Inthanete ka šedi. Lega go le bjalo, sa pele, ela hloko dilo tše dingwe tšeo o swanetšego go di tseba mabapi le seo se diregago Inthaneteng.

SEO O SWANETŠEGO GO SE TSEBA

Bafsa ba ka tsena Inthaneteng ka didirišwa tša elektroniki. Molao wa gore khomphutha e dule moo e bonwago ke batho ka moka o sa dutše o le bohlokwa. Eupša ka go diriša thabolete goba smartphone yeo e kgokaganego le Inthanete, ngwana wa gago a ka tsena Inthaneteng go feta le ge e le neng pele—e bile o sa mmone.

Taba ya gore batho ba bangwe ba ba le dikotsi tša dikoloi ga e bolele gore go otlela koloi go fošagetše. Go a swana le ka go diriša Inthanete. Ngwana wa gago o swanetše go ithuta seo go thwego ke go otlela ka šedi

Bafsa ba bangwe ba senya nako e ntši Inthaneteng. Ngwanenyana wa nywaga e 19 o dumela ka gore: “Ke bula khomphutha ka maikemišetšo a go bala melaetša ka metsotso e mehlano feela eupša ka feleletša ke bogetše dibidio ka diiri tše ntši. Ke tloga ke swanetše go itshwara.”

Bafsa ba ka utolla tsebišo e bohlokwa kudu Inthaneteng go sa hlokagale. Batho bao ba nago le maikemišetšo a mabe ba ka diriša dilo tšeo mofsa a di ngwadilego inthaneteng le dinepe tša gagwe go hwetša tsebišo ya mabapi le moo a dulago gona goba moo a tsenago gona sekolo gotee le dinako tšeo go sego motho ka gae.

Bafsa ba bangwe ga ba lemoge ditlamorago tša seo ba se pharago Inthaneteng. Dilo tšeo di pharwago Inthaneteng di dula Inthaneteng. Ka dinako tše dingwe ditaba tše di ngwadilwego tšeo di lešago dihlong le dinepe di ka hwetšwa ka morago—ka mohlala, ke mothwadi yo a dirago nyakišišo ka motho yo a kgopelago mošomo.

Go sa šetšwe mathata a ka moka, gopola se: Inthanete ga se lenaba la gago. Go e na le moo, mathata a bakwa ke go se diriše Inthanete ka bohlale.

 SEO O KA SE DIRAGO

Ruta ngwana wa gago dilo tšeo di tlago pele le bokgoni bja go diriša nako. Go ba motho yo mogolo le yo a nago le maikarabelo go akaretša go ithuta go dira dilo tše bohlokwa pele. Poledišano ya lapa, mošomo wa gae wa sekolo le mediro ya ka gae di bohlokwa go feta go fetša nako o diriša Inthanete ntle le morero. Ge e ba o tshwenywa ke nako yeo ngwana wa gago a e fetšago a le Inthaneteng, gona mmeele mellwane—mohlomongwe ka go mmeela nako ge e ba go nyakega.—Molao wa motheo wa Beibele: Bafilipi 1:10.

Ruta ngwana wa gago go naganišiša pele a phara selo Inthaneteng. Thuša ngwana wa gago go ipotšiša dipotšišo tše bjalo ka tše: Na seo ke nyakago go se ngwala se ka kgopiša motho yo mongwe? Senepe se se tla dira gore batho ba ntebelele bjang? Na ke tla lewa ke dihlong ge e ba batswadi ba ka goba batho ba bangwe ba bagolo ba ka bona senepe se goba seo ke se ngwadilego? Ba tla re’ng ka nna ge e ba ba ka di bona? Ke be ke tla lebelela bjang motho yo a ngwadilego selo sa mohuta wo goba a pharilego senepe sa mohuta wo?—Molao wa motheo wa Beibele: Diema 10:23.

Ruta ngwana wa gago go phela ka ditekanyetšo tša boitshwaro—e sego ka melao feela. O ka se kgone go bona selo se sengwe le se sengwe seo ngwana wa gago a se dirago. Le gona, pakane ya gago ka ge o le motswadi ga se go laola bana ba gago eupša ke go ba thuša go “[tlwaetša] matla a bona a go hlatha ka go a diriša, e le gore ba kgethologanye se se nepagetšego le se se fošagetšego.” (Baheberu 5:14) Ka gona, go e na le go rarolla dilo ka go gatelela melao le go mo otla, ruta ngwana wa gago go ba le boitshwaro. Ngwana wa gago o nyaka go tsebega bjang? Ke dika dife tšeo a nyakago go tsebja ka tšona? Pakane ya gago ke go thuša ngwana wa gago go dira diphetho tše bohlale, go sa šetšwe gore wena o gona goba ga o gona.—Molao wa motheo wa Beibele: Diema 3:21.

“Bana ba tseba kudu ka thekinolotši. Batswadi ba tseba kudu ka bophelo”

Go fetleka Inthanete go swana le go otlela koloi, go nyaka gore motho a be le kahlolo e botse—e sego feela bokgoni bja tša thekinolotši. Ka baka leo, tlhahlo ya gago bjalo ka motswadi e bohlokwa kudu. Go oketša moo, setsebi sa tša tšhireletšego Inthaneteng e lego Parry Aftab se dumela gore: “Bana ba tseba kudu ka thekinolotši. Batswadi ba tseba kudu ka bophelo.”