MAPHEGO a serurubele a fokola kudu moo e lego gore le boima bja lerojana goba lerothi la meetsana bo ka dira gore se thatafalelwe ke go fofa. Go sa šetšwe seo, maphego a dula a hlwekile e bile a omile. Sephiri sa serurubele se ke sefe?

Lephego la serurubele le na le dikgapetla tše dinyenyane tša go hlatlagana

Ela hloko: Banyakišiši ba Yunibesithing ya Ohio State bao ba ithutago ka serurubele sa Giant Blue Morpho (Morpho didius) ba hweditše gore le ge maphego a khunkhwane ye a bonala a thelela, a khupeditšwe ke dikgapetla tše dinyenyane tša go hlatlagana go swana le dithaele tšeo go ruletšwego ntlo ka tšona. Gaešita le diforo tše dinyenyane tša go bapelana tša dikgapetla tše di dira gore ditšhila goba marothi a meetse a thelele gabonolo. Banyakišiši ba leka go ekišetša go thelela ga lephego la serurubele e le gore ba kgone go dira didirišwa tša maemo a godimo tša thekinolotši tšeo di sa šilafalego le go se tsenwe ke meetse bakeng sa diintaseteri le tša kalafo.

Lephego la serurubele ke mohlala o mongwe wo o bontšhago gore thutamahlale e leka go ekišetša tsela yeo diphedi di hlamilwego ka yona. Monyakišiši Bharat Bhushan o re: “Tlhago e tletše ka dilo tšeo di makatšago, go tloga ka dikgapetla tše dinyenyane go ya go tše dikgolo, tšeo di kgahlilego batho ka nywagakgolo.”

O nagana eng? Na lephego la serurubele le bile gona ka tlhagelelo? Goba na le hlamilwe?