GE E ba o ka kopana le Diana, * o be o tla lemoga gore ke kgarebe e bohlale, e nago le bogwera le yeo e ratago batho. Eupša le ge Diana a bonagala a thabile e bile a rata batho, nako e ntši o dula a gateletšegile. O re: “Ga go na letšatši leo le sobelago ke se ka nagana ka go hwa. Ke nagana gore go tla ba kaone ge nka ikhwela.”

“Go begwa gore mo Afrika Borwa batho ba 23 ba ipolaya letšatši le lengwe le le lengwe gomme ba 230 ba leka go ipolaya.”—THE SOUTH AFRICAN DEPRESSION AND ANXIETY GROUP.

Diana o re a ka se tsoge a ipolaile. Go sa le bjalo, ka dinako tše dingwe ga a bone lebaka la gore a tšwele pele a phela. O re: “Ke duma ge nka hwa kotsing ya koloi. Ke thomile go lebelela lehu e le mogwera e sego lenaba.”

Batho ba bantši ba ka ikwa go swana le Diana, gomme ba bangwe ba bona ba naganišišitše ka go ipolaya goba ba lekile go ipolaya. Lega go le bjalo, ditsebi di re batho ba bantši bao ba lekago go ipolaya ge e le gabotse ga se gore ba nyaka go ipolaya; ba fo ba ba nyaka go fediša mathata a bona. Ka boripana, ba nagana gore ba na le lebaka la gore ba hwe; seo ba se nyakago ke lebaka la go phela.

O phelela’ng? Ela hloko mabaka a mararo a gore o tšwele pele o phela.

^ ser. 3 Leina le fetotšwe.