SEGOKGO sa ka gae sa Amerika (Parasteatoda tepidariorum) se tšweletša bobi bjo bo ka bago le matla a lekanego a go ka kgomarela lebotong goba bjo bo fokolago go ka kgomarologa mo fase gomme ka go re’alo bja šoma e le molaba wo o swanago le seporing bakeng sa go tanya selo seo se sepelago. Go tla bjang gore segokgo se tšweletše mohuta o tee wa sekgomaretši seo se lego matla e bile e le se se fokolago bobing bja sona?

Scaffolding silk

Ela hloko: Segokgo se swariša bobi bja sona lebotong, godimo ga siling goba lebatong la mohuta woo ka go logelela dikarolwana tše di kgomarelago kudu tša silika tšeo di bitšwago di-scaffolding disc, tšeo di lego matla ka mo go lekanego go ka swara selo seo se fofago. Ka lehlakoreng le lengwe, banyakišiši ba Yunibesithing ya Akron, Ohio, U.S.A., ba hweditše gore dikarolwana tša silika tšeo di kgomaretšego mo fase—tšeo di bitšwago di-gumfoot disc—di na le kagego e fapanego ka mo go feletšego. Ka ge di kgomarela ka dintlhana tše sego kae ge di bapišwa le tša di-scaffolding disc, di-gumfoot disc di dumelela bobi gore bo kgomarologe gabonolo gomme bo goge selo le ge e le sefe seo se tantšwego se se bo gatilego.

Gumfoot silk

Go ya ka pego ya ditaba yeo e lokolotšwego Yunibesithing ya Akron, banyakišiši bao ba utolotšego semaka se sa tlhago “ba šetše ba šomela tabeng ya go tšweletša sekgomaretši sa maitirelo seo se ekišetšago mokgwa wo wa go hlama ka bohlale wo o dirišwago ke segokgo sa ka gae.” Borathutamahlale ba holofela gore ba tla tšweletša sekgomaretši seo se ka dirišwago go dipantetši tše di tlwaelegilego le go alafa marapo a robegilego.

O nagana eng? Na bokgoni bja segokgo sa ka gae bja go tšweletša bobi bjo nago le sekgomaretši se se fokolago le se matla bo bile gona ka tlhagelelo? Goba na bo hlamilwe?