Na thobalano ya pele ga lenyalo e fošagetše?

“Gobane thato ya Modimo ke gore . . . le ile bootswa.”—1 Bathesalonika 4:3.

SEO BATHO BA SE BOLELAGO

Ditšo tše dingwe di dumelela taba ya gore batho ba bagolo bao ba sa nyalanago bao ba dumelelanago ba be le thobalano. Mafelong a mangwe go dumelelwa taba ya gore bafsa bao ba lego mahlalagading bao ba sa nyalanago ba dire ditiro tše dingwe tšeo di sepedišanago le thobalano.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

Beibele e diriša lentšu “bootswa” ge e bolela ka mehuta e mengwe ya thobalano ya ka ntle ga lenyalo. Modimo o letetše gore barapedi ba gagwe ‘ba ile bootswa.’ (1 Bathesalonika 4:3) Bootswa bo balwa gare ga dibe tše dikgolo, tše bjalo ka bohlotlolo, go dirišana le meoya, botagwa, borapedi bja medimo ya diswantšho, go bolaya le go utswa.—1 Bakorinthe 6:9, 10; Kutollo 21:8.

LEBAKA LEO KA LONA GO LEGO BOHLOKWA

Lebaka ke gore Beibele e lemoša gore “Modimo o tla ahlola diotswa.” (Baheberu 13:4) Sa bohlokwa le go feta ke gore ge re ekwa melao ya Modimo mabapi le boitshwaro bjo bo hlwekilego ka thobalano, re hlatsela gore re rata Jehofa Modimo. (1 Johane 5:3) Modimo yena o šegofatša bao ba bolokago melao ya gagwe.—Jesaya 48:18.

 Na ke go itshwara ka tsela e gobogilego ge batho bao ba sa nyalanago ba dira ditiro tša mohuta le ge e le ofe tšeo di sepedišanago le thobalano?

“Anke bootswa le ditšhila tša mohuta o mongwe le o mongwe goba megabaru le go bolelwa di se ke tša bolelwa gare ga lena.”—Baefeso 5:3.

SEO BATHO BA SE BOLELAGO

Batho ba bantši ba dumela gore ka ntle le thobalano, ga se phošo ge batho bao ba sa nyalanago ba dira ditiro tše dingwe tšeo di sepedišanago le thobalano.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

Ge Beibele e bolela ka ditiro tše di gobogilego tša thobalano, ga e bolele feela ka bootswa eupša e bolela le ka “go se hlweke” gotee le “boitshwaro bjo bo hlephilego.” (2 Bakorinthe 12:21) Go molaleng gore go na le mehuta e fapafapanego ya ditiro tšeo di sepedišanago le thobalano tšeo di kgopišago Modimo ge di dirwa ka ntle ga lenyalo, gaešita le ge go sa be le thobalano.

Molaetša wa kakaretšo wa Beibele tabeng ya thobalano ke gore ditiro tšeo di sepedišanago le thobalano di ka dirwa feela ke monna le mosadi bao ba nyalanego. Beibele gape e ganetša “kganyogo ya megabaru ya go robala ga monna le mosadi.” (1 Bathesalonika 4:5) Seo se bolela’ng? Ela hloko mohlala wo o ka šomago go monna goba mosadi: Kgarebe e ka ba e ikemišeditše go se be le thobalano le lesogana la yona. Lega go le bjalo, kgarebe yeo e dira mehuta e mengwe ya ditiro tšeo di sepedišanago le thobalano le lesogana la yona. Ka go dira bjalo, ba tla be ba bontšha megabaru ka selo seo e sego sa bona goba go se kganyoga. Ka baka leo, ba na le molato wa go ba le “kganyogo ya megabaru ya go robala ga monna le mosadi.” Beibele e ganetša megabaru e bjalo ya thobalano.—Baefeso 5:3-5.

O ka phema bjang boitshwaro bjo bo gobogilego bja thobalano?

“Tšhabang bootswa.”—1 Bakorinthe 6:18.

LEBAKA LEO KA LONA GO LEGO BOHLOKWA

Go ya ka Beibele, bao ba bago le thobalano pele ga lenyalo ba kotsing ya go lahlegelwa ke segwera sa bona le Modimo.—Bakolose 3:5, 6.

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO

Beibele e eletša batho gore ba ‘tšhabe bootswa.’ (1 Bakorinthe 6:18) Se se bolela gore motho o swanetše go ba kgole le selo le ge e le sefe seo se ka mo goketšago gore a wele boitshwarong bjo bo gobogilego bja thobalano. (Diema 22:3) Ka mohlala, e le gore motho a dule a hlwekile boitshwarong, ke gabohlokwa gore a pheme go gwerana kgauswi le batho bao ba hlokomologago melao ya motheo ya Modimo ya mabapi le thobalano. Beibele e lemoša ka gore: “Yo a sepelago le ba bohlale o tla hlalefa, eupša yo a gweranago le ditlaela o tla tshereana.”—Diema 13:20.

Go tlatša monagano ka dikgopolo tše di gobogilego go ka lebiša go itshwareng gampe ka tša thobalano. (Baroma 8:5, 6) Ka gona, ke gabohlale go phema mmino, dibidio, dikgatišo le dilo le ge e le dife tšeo ka tsela e fošagetšego di bontšhago diswantšho tša thobalano goba tšeo ka tsela e itšego di kgothaletšago boitshwaro bja tša thobalano bjo bo kgopišago Modimo.—Psalme 101:3.