AZERBAIJAN ke naga e kgolo go dinaga tše tharo tša ka Borwa bja Caucasus. Mo e ka bago nywaga e sekete e fetilego, merafo ya ma-Turkic e ile ya kgeregela tikologong yeo ka bontši. Bafaladi ba ba ile ba huetšwa ke setšo sa moo mola badudi ba ile ba huetšwa ke mekgwa ya bafaladi bao. Ka baka leo, ga go makatše ge Seazerbaijan se tswalana le Seturkey gotee le Seturkmen.

Maazeri ke batho ba mafolofolo e bile ba borutho. Malapa a moo a a kwana gomme ba leloko ba a thekgana ka dinako tša mathata.

Maazeri a rata mmino le direto. Mminong wo o bitšwago mugam, seopedi se reta direto tše di tlwaelegilego se sepedišana le diletšo tša mmino wa setšo. Seopedi sa mmino wa mugam e swanetše go ba sekgwari sa mohuta woo wa mmino wa setšo gape se be le bokgoni bja go hlama.

Maazeri a rata teye kudu

Maazeri a rata teye kudu. Seno se se tšhelwa ka digalaseng tše dinyenyane tša sebopego sa piere, gwa tšhelwa  le swikiri ya lekwate gomme ka dinako tše dingwe se nwewa ka dikoko tše di bitšwago dipistakio le tša dialmonte gotee le makwapi a diterebe. Mafelo ao go rekišwago teye go ona a ka hwetšwa le ditorotswaneng tše dinyenyane.

Lewatleng la Caspian, leo le lego ka bohlabela bja naga, ke moo go dulago hlapi e kgolo yeo e bitšwago sturgeon. Hlapi ya sturgeon yeo e bitšwago beluga e ka phela nywaga ya ka godimo ga e 100. E nngwe ya dihlapi tše dikgolo kudu tšeo di kilego tša swarwa e be e le ya botelele bja dimithara tše 8,5 gomme boima bja yona e le dikhilograma tše 1 297! Dihlapi tša sturgeon di ratwa kudu ka baka la mae a tšona ao a dirišwago e le sejo se se tumilego le se se bitšago kudu seo se tsebjago e le black caviar.

Maazeri ke batho bao ba kwanago le bodumedi le bao ba ratago go bolela ka Modimo. Bontši bja baagi ba moo ke Mamoseleme. Dihlopha tša madumedi a mangwe le tšona di a hwetšagala, go akaretša le Dihlatse tša Jehofa tša ka godimo ga sekete—bontši bja tšona ke Maazeri.

Baopedi ba mmino wa setšo ba Maazeri

NA O BE O TSEBA?

Dihlatse tša Jehofa di ithuta Beibele le batho ba dimilione lefaseng ka bophara, di diriša puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? E hwetšagala ka maleme a fetago a 250, go akaretša le Seazerbaijani.