United States

Go ya ka pego ya Lefapha la tša Tšhireletšego la Naga ya United States, nywageng ya ka godimo ga e lesome e fetilego, bašomi ba tša tšhireletšego ba ile ba amoga batho dilo tše dimilione tše ka bago tše 50 tšeo di sego molaong. Ka 2011 feela, bašomi ba tša tšhireletšego ba ile ba thibela dithunya tše fetago tše 1 200 di nametšwa ka difofaneng. Beng ba dithunya ba bantši ba ile ba bolela gore ba be ba fo ba ba lebetše gore ba swere dithunya.

Brazil

Balaodi ba tša thuto ba thomile go tsenya didirišwa tše dinyenyane kudu tša elektroniki diyunifomong tša sekolo e le gore ba thibele bana go se be sekolong ka ntle le tumelelo. Ge didirišwa tšeo di bontšha gore ngwana o fihlile sekolong, motswadi o hwetša molaetša o itšego mogalathekeng wa gore ngwana o fihlile sekolong gomme a hwetša molaetša o fapanego ge ngwana a latetšwe ka metsotso ya ka godimo ga e 20.

Norway

Kereke ya Lutere ga e sa le bodumedi bja semmušo bja naga ya Norway. Ka lekga la pele, Palamente ya Norway e kgethile go fetoša molaotheo gomme ya aroganya Kereke le Mmušo.

Czech Republic

Ge go be go dirwa nyakišišo go bašomi ba naga ya Czech, peditharong ya bao ba ilego ba arabela ba ikwa ba gapeletšega go araba megala yeo e sepedišanago le mošomo, melaetša ya e-mail goba ya mogalathekeng gaešita le ge ba se mošomong. Ba ka godimo ga teetharong ba tšea go se arabe melaetša yeo gateetee e le go hloka mekgwa.

India

Go sa šetšwe koketšego ya mo e ka bago 50 lekgolong ya tšweletšo ya dijo nywageng ya ka godimo ga e 20 e fetilego le mekgobo ya ditone tše dimilione tše 71 ya reisi le korong, naga ya India e sa na le bothata bja go fepa batho ba yona. Ke feela mo e ka bago 40 lekgolong ya mekgobo ya mabele yeo e fihlelelago malapa a India. Bomenetša le tshenyo ke karolo ya bothata.