TLHOHLO

Na wena le molekane wa gago le palelwa ke go boledišana le theošitše maswafo? Na o dula o tshwenyegile ka baka la go se tsebe gore mohlomongwe seo o se bolelago se ka galefiša molekane wa gago gomme sa tsoša ngangišano e kgolo?

Ge e ba go le bjalo, kgodišega gore dilo di ka kaonefala. Eupša sa pele o swanetše go hwetša seo se dirago gore wena le molekane wa gago le ngangišane kudu.

LEBAKA LA GO DIREGA GA SEO

Go se kwišišane.

Mosadi yo bitšwago Jillian * o dumela ka gore: “Ka dinako tše dingwe ge ke botša molekane wa ka taba ga e tšwe ka tsela yeo ke ikemišeditšego go e bolela ka gona. Goba ke na le go kgodišega gore ke mmoditše taba, mola ge e le gabotse ke fo ba ke lora gore ke mmoditše. Seo se diregile e le ka kgonthe!”

Diphapano.

Go sa šetšwe gore wena le molekane wa gago le ka ba le swanetšana gakaakaang, dipono tša lena ditabeng tše dingwe di ka se swane. Ka baka la’ng? Ka baka la gore ga go na batho ba babedi bao ba swanago tlwaa—e lego therešo yeo e ka dirago gore bophelo bja lenyalo bo thabiše goba bo be thata. Balekane ba bantši ba feleletša ka go ba le mathata.

Go se be le mehlala e mebotse.

Mosadi yo a bitšwago Rachel o re: “Batswadi ba ka ba be ba ngangišana gantši gomme ba boledišana ka tsela ya go se hlomphane, ka gona ge ke tsena lenyalong ke ile ka boledišana le monna wa ka ka tsela yeo mma a bego a boledišana le tate ka yona. Ke be ke se ka ka ka ithuta tsela ya go bontšha tlhompho.”

Sebaki se segolo sa ngangišano.

Gantši, ngangišano e šoro e bakwa ke selo se sengwe go e na le seo se bakilego ngangišano ka nako yeo. Ka mohlala, ngangišano e thomago ka gore, “O dula o šaletše!” e ka ba e sa bakwe ke taba ya go swara nako, eupša e bakwa ke gore molekane yo mongwe a ikwa a ile a swarwa ka tsela ya go se naganelwe.

Go sa šetšwe gore bothata ke bofe, go ngangišana kgafetšakgafetša go ka kgoma boemo bja lena bja tša maphelo  gampe le gona go ka lebiša tlhalong. Ka gona, ke bjang le ka kgaotšago go ngangišana?

SEO O KA SE DIRAGO

Tsela e kaone ya go phema dingangišano ke go lemoga modu wa tšona. Ge dilo di kaonafetše, leka go dira se se latelago o ena le molekane wa gago.

1. Matlakaleng ao a fapanego, yo mongwe le yo mongwe a a ngwale taba yeo e bakilego ngangišano yeo le sa tšwago go yona. Ka mohlala, monna a ka ngwala gore: “O feditše letšatši ka moka o na le bagwera ba gago le gona ga se wa nteletša mogala go mpotša mo o lego gona.” Mosadi a ka ngwala gore: “O befedišwa ke gore ke feditše nako le bagwera ba ka.”

2. Ka monagano wo o bulegilego, boledišanang ka se se latelago: Na taba yeo e be e tloga e le e kgolo ka tsela yeo? Na nkabe e ile ya tshedišwa mahlo? Maemong a mangwe, gore go be le khutšo, go ka ba kaone go amogela gore dipono tša lena ga di swane gomme le bipe tšohle ka lerato.—Molao wa motheo wa Beibele: Diema 17:9.

Ge e ba wena le molekane wa gago le fetša ka gore taba e be e se bohlokwa gakaalo, kgopelanang tshwarelo gomme le lebale ka bothata bjoo.—Molao wa motheo wa Beibele: Bakolose 3:13, 14.

Ge e ba go bonagala taba e tshwenya yo mongwe kudu goba bobedi bja lena, tšwelang pele ka mogato o latelago.

3. Ngwala gore o be o ikwa bjang ge le be le ngangišana, gomme le molekane wa gago a dire se se swanago. Ka mohlala, monna a ka ngwala gore: “Ke be ke bona eka o thabela go ba le bagwera ba gago go ena le go ba le nna.” Mosadi a ka ngwala gore: “Ke be ke ikwa eka o ntira ngwana yo a swanetšego go kwa ka tatagwe.”

4. Fanang matlakala a lena, gomme yo mongwe le yo mongwe a bale se se ngwadilwego ke yo mongwe. Ke eng seo molekane wa gago a bego a tloga a tshwenyegile ka sona nakong ya ngangišano? Boledišanang gore ke eng seo se fapanego seo nkabego yo mongwe le yo mongwe wa lena a ile a se dira gore a lokiše bothata ntle le go ngangišana.—Molao wa motheo wa Beibele: Diema 29:11.

5. Boledišanang gore le ithutile eng dintlheng tše. Le ka diriša bjang seo le ithutilego sona go phema dingangišano nakong e tlago?

^ ser. 7 Maina a fetotšwe.