Go Tsoma Bophelo bjo Bokaone

GEORGE o ile a ikwa a le tlalelong. O be a sa kgone go hweletša lapa la gagwe dijo tše di lekanego. Ka nako e swanago, baagišani ba be ba babja, gomme ba bangwe ba bonagala ba bolawa ke tlala. Lega go le bjalo, dikhilomithara tše makgolo a sego kae ka borwa go be go ena le naga e humilego kutšwanyana. O ile a nagana ka gore, ‘Ke tla hudugela nageng e šele, ke hwetše mošomo gomme lapa la ka le tle le dule le nna.’

Patricia le yena o ile a lora ka bophelo bjo bofsa nageng e šele. O be a sa šome e bile a ena le dibaka tše sego kae tša go ka kaonefatša bophelo bja gagwe. Yena le lesogana la gagwe ba ile ba dira phetho ya go tloga Nigeria ba ye Algeria, e le ge ba lebile Sepania, ba sa tsebe gore leeto la go phatša Leganata la Sahara le be le le kotsi. O itše: “Ke be ke imile, e bile ke ikemišeditše go dira gore ngwanaka a phele bophelo bjo bokaone.”

Rachel o be a nyaka go thoma bophelo bjo bofsa kua Yuropa. O be a feletšwe ke mošomo kua Philippines, gomme ba leloko ba mo kgonthišeditše gore go na le mošomo o montši wa go ba moledi dinageng dišele. Ka gona, o ile a adima tšhelete ya go lefelela sefofane gomme a šadiša monna wa gagwe le morwedi gabotse le go ba holofetša ka gore, “Re ka se arogane nako e telele.”

Go akanyetšwa gore batho ba fetago ba dimilione tše 200 ba bjalo ka George, Patricia le Rachel ba ile ba hudugela dinageng dišele nywagasomeng ya morago bjale. Gaešita le ge ba bangwe ba tšhabetše dintwa, dikotsi tša tlhago, goba tlaišo, ba bantši ba hudugile ka mabaka a tša boiphedišo. Ke mathata afe ao bafaladi ba lebeletšanego le ona dinageng tšeo ba hudugetšego go tšona? Na ka moka ba hwetša bophelo bjo bokaone bjoo ba bo tsomago? Bana ba kgomega bjang ge motswadi a ba tlogela e le ge a ile go tsoma mošomo o nago le ditseno tše kaone? Hlahloba dikarabo tše di latelago tša dipotšišo tše.

 Go Fihla Moo le go Thoma Bophelo Gona

Tlhohlo ya mathomo ya go hudugela nageng e šele ke leeto la gona. George, yo go boletšwego ka yena sehlogong sa mathomo, o ile a tšea leeto la dikhilomithara tše makgolo a swere dijo tše dinyenyane. O gopola ka gore: “Leeto leo le be le tšhoša.” Bafaladi ba bantši ga ba ke ba fihla moo ba yago gona.

Pakane ya Patricia e be e le go fihla Sepania. O ile a phatša Leganata la Sahara a nametše lori e sa tswalelwago. O re: “Leeto la go tloga Nigeria go ya Algeria le re tšere beke, gomme batho ba 25 ba be ba pitlagane ka loring. Ge re le tseleng, re ile ra bona ditopo tše dintši, gotee le batho bao ba bego ba ralala moo leganateng ba letetše go ikhwela. Go bonagala baotledi ba bangwe ba dilori ka go hloka kwelobohloko ba fo tlogela banamedi tseleng.”

Go fapana le George le Patricia, Rachel o ile a kgona go ya Yuropa ka sefofane, e lego moo a bego a tla hwetša mošomo wa go ba moledi. Eupša o be a se a ka a akanya kamoo a bego a tla gopola morwedi wa gagwe wa nywaga e mebedi ka gona. O gopola ka gore: “Nako le nako ge ke be ke bona mma yo mongwe a hlokometše ngwana wa gagwe yo monyenyane, ke be ke nyama o šoro.”

George o ile a thatafalelwa ke bophelo nageng yeo a bego a hudugetše go yona. Go ile gwa feta dikgwedi pele a ka romela tšhelete gae. O dumela ka gore: “Ke tšere mašego a mantši ke lla ka baka la go lewa ke bodutu le go gakanega.”

Ka morago ga dikgwedi tše mmalwa a le Algeria, Patricia o ile a fihla mollwaneng wa Morocco. O re: “Ke ile ka belegela ngwana wa ka wa ngwanenyana moo. Ke ile ka swanelwa ke go utamela batho bao ba utswago basadi gomme ba ba gapeletša go ba bagweba-ka-mmele. Mafelelong, ke ile ka hwetša tšhelete e lekanego ya go lefelela leeto le kotsi la go ya Sepania ka sekepe. Sekepe seo se be se se boemong bjo bobotse e bile e se sa go rwala batho ba bantši. Re ile ra swanelwa ke go ntšha meetse ka sekepeng seo re diriša dieta tša rena! Ge re fihla lebopong la Sepania, ke be ke fedile matla a go ka sepela moo.”

Therešo ke gore bao ba naganago ka go hudugela nageng e šele ba swanetše go nagana ka dilo tše dingwe go feta go fo nagana ka dikotsi tšeo di sepedišanago le leeto la go hudugela nageng e šele. Ba swanetše go ela hloko le mathata a go boledišana le batho ba nageng yeo e mpsha le setšo sa gona, gotee le mathata a tša ditšhelete le a tša molao ge ba leka go ba badudi ba moo ba nakwana goba ba sa ruri. Bao ba palelwago ke go hwetša tumelelo ya molao gantši ba thatafalelwa ke go hwetša mošomo o mokaone, ntlo e lego boemong bjo bobotse, thušo le tlhokomelo ya tša maphelo. Gape ba ka thatafalelwa ke go hwetša mangwalo a go otlela goba akhaonto ya panka. Le gona, batho gantši ba ikhola ka bafaladi ba se nago mangwalo a molao, mohlomongwe ka go ba lefa tšhelete ya tlase ge ba ba hirile.

Selo se sengwe seo se swanetšego go elwa hloko ke tšhelete ka boyona. Na ruri re swanetše go bota tšhelete? Beibele e nea keletšo ye yeo e kwagalago, e rego: “Eba bohlale ka mo go lekanego gore o se ke wa itapišetša go leka go huma. Tšhelete ya gago e ka hwelela ka ponyo-ya-leihlo, gwa ba bjalo ka ge eka e metše maphego gomme ya fofa go etša ntšhu.” (Diema 23:4, 5, Good News Translation) Dula o gopola le gore dinyakwa tša rena tše dikgolo ke tša dilo  tšeo di ka se rekwego ka tšhelete—e lego, lerato, go ikwa o šireletšegile maikwelong, le botee bja lapa. Ke mo go nyamišago kudu ge batswadi ba dumelela kganyogo ya go hwetša tšhelete e eba bohlokwa go feta go ratana goba “lerato la tlhago” le ge e le lefe leo ba ratago bana ba bona ka lona!—2 Timotheo 3:1-3.

Ka ge re le batho, gape re nyaka dilo tša moya. (Mateo 5:3) Ka gona, batswadi ba nago le boikarabelo ba dira sohle seo ba ka se kgonago go phetha boikarabelo bja bona bjoo ba bo filwego ke Modimo bja go ruta bana ba bona ka Modimo, merero le ditekanyetšo tša gagwe.—Baefeso 6:4.

 Lapa le le Nago le Botee—Se Bohlokwa go Feta Tšhelete

Dikanegelo tša bafaladi di ka fapana, eupša tše dintši di na le ditlamorago tše swanago, bjalo ka ge go ka bonwa mehlaleng ya George, Rachel le Patricia, bao go boletšwego ka bona pejana lelokelelong le la dihlogo. Lapa le a tlaišega ge motswadi a tloga goba molekane a tlogela molekane wa gagwe, gomme go ka feta nywaga pele lapa le ka boelana. Tabeng ya lapa la George, seo se tšere nywaga e mene.

Rachel mafelelong o ile a boela Philippines go yo tšea morwedi wa gagwe ka morago ga go arogana le yena nywaga e nyakilego go ba e mehlano. Patricia o ile a fihla Sepania a kukile ngwana wa gagwe wa ngwanenyana. Patricia o re: “Ke leloko la ka le nnoši leo ke nago le lona, ka baka leo ke leka go mo hlokomela gabotse.”

Bafaladi ba bantši ba leka go dula dinageng tšeo ba hudugetšego go tšona go sa šetšwe go lewa ke bodutu, maemo a sa kgahlišego a tša boiphedišo le go arogana nako e telele le malapa a bona. Ba gafile mo gontši kudu go hudugeleng ga bona nageng e šele moo e lego gore ge dilo di sa sepele gabotse, ke ba sego kae bao ba bago le sebete sa go tloga gomme ba boela gae go yo lebeletšana le go ka lešwa dihlong le go tšeelwa fase.

Yo mongwe yoo a ilego a ba le sebete se bjalo ke Allan, yo a tšwago Philippines. O ile a hwetša mošomo o mobotse kua Sepania, eupša ka morago ga dikgwedi tše 18, o ile a boela gae. O re: “Ke be ke hlologetše mosadi wa ka le morwedi wa ka yo monyenyane kudu. Ke ile ka phetha ka gore nka se tsoge ke šomile nageng e nngwe gape ka ntle le ge e ba re ka huduga re le lapa. Gomme se ke seo re ilego ra feleletša re se dirile. Lapa le bohlokwa kudu go feta tšhelete.”

Go na le selo se sengwe gape seo se lego bohlokwa go feta tšhelete, bjalo ka ge Patricia a ile a lemoga. O ile a fihla Sepania a ena le kopi ya “Testamente e Mpsha,” goba Mangwalo a Bakriste a Segerika. O itše: “Ke be ke nagana gore puku ye e be e tla ntšhireletša. Ke moka ke ile ka kopana le mosadi yoo e bego e le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Nakong e fetilego, ke be ke se na kgahlego ya go boledišana le baemedi ba bodumedi bjo. Ka gona ke ile ka botšiša Hlatse ye dipotšišo tše dintši e le gore ke bontšhe gore ditumelo tša yona di be di fošagetše. Eupša, ka go fapana le seo ke bego ke se nagana, e ile ya kgona go lwela ditumelo tša yona le go araba dipotšišo tša ka ka Beibele.”

Seo Patricia a ithutilego sona se mo rutile gore go hwetša lethabo le le swarelelago le kholofelo e kgonthišeditšwego ka bokamoso go be go sa ithekga ka lefelo leo a dulago go lona goba tšhelete eupša go be go ithekgile ka go ba le tsebo ka Modimo le merero ya gagwe. (Johane 17:3) Gare ga dilo tše dingwe, Patricia o ile a ithuta gore Modimo wa therešo o na le leina—Jehofa. (Psalme 83:18) O ile a ba a bala ka Beibeleng gore Modimo o tla fediša bodiidi ka moka kgauswinyane a diriša Mmušo wa gagwe woo kgoši ya wona e lego Jesu Kriste. (Daniele 7:13, 14) Psalme 72:12, 14 e re: “[Jesu] o tla hlakodiša modiidi yo a llelago thušo, le mohlaki gotee le mang le mang yo a se nago mothuši. O tla lopolla moya wa bona kgatelelong le bošorong.”

O re’ng o sa iphe nako ya go hlahloba Beibele? Puku ye ya bohlale bja Modimo e ka go thuša go etiša dilo tše bohlokwahlokwa pele, go dira diphetho tše bohlale gotee le go kgotlelela diteko le ge e le dife tša gona bjale ka lethabo le kholofelo.—Diema 2:6-9, 20, 21.