Timotheo, yo a tšwago lapeng leo le aroganego bodumeding, o ile a lebana le nngalaba ya taba. Na o tla phegelela thuto e phagamego le mahumo goba o tla hlankela Jehofa ka moya ka moka?