Lesogana le thoma go gwerana le batho bao mekgwa le tsela ya bona ya go phela di thulanago le tsela ya Bokriste yeo le godišitšwego ka yona. Ge le thoma go itshwara ka tsela ya lefase, lapa labo le arabela bjang? Re ka ithuta’ng terameng ye mabapi le dikotsi tšeo bafsa ba lebeletšanego le tšona lehono?