Pele ga ge Baisiraele ba ka tshela Noka ya Jorodane, ba ile ba lebana le selo seo se ilego sa leka potego ya bona. Go gwerana le Bamoaba go ile gwa feleletša ka gore ba bangwe ba ineele ditekong le boitshwarong bjo bo gobogilego. Mediro ya bona le boemo bja bona bja kgopolo ke mehlala ya temošo bakeng sa mehla ya rena.