Bagwera ba go ntšhana sa inong e lego Lebo le Khomotšo ba tsomana le leratorato, eupša yo mongwe le yo mongwe wa bona o tsoma lerato ka tsela yeo yena a bonago e nepagetše.