Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Numeri 26:1-65

26  Ya re ge kotlo e fetile,+ Jehofa a botša Moshe le Eleasara morwa wa moperisita Arone a re:  “Go setšhaba ka moka sa bana ba Isiraele, balang ba go tloga ka ba nywaga e masomepedi go ya godimo go ya ka malapa a botatago bona, le baleng bohle bao ba tšwago le madira Isiraele.”+  Moshe le moperisita Eleasara+ ba bolela le bona leganateng la Moaba+ kgauswi le Noka ya Jorodane kua Jeriko,+ ba re:  “Balang ba go tloga ka ba nywaga e masomepedi go ya godimo, feela bjalo ka ge Jehofa a laetše Moshe.”+ Bjale bana ba Isiraele bao ba tšwilego nageng ya Egipita bona šeba:  Moloko wa Rubeni leitšibulo la Isiraele;+ barwa ba Rubeni šeba: Ke Hanoge+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahanoge; ke Palu+ yo go yena go tšwilego lešika la Bapalu;  ke Hetserone+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahetserone; ke Karami+ yo go yena go tšwilego lešika la Bakarami.  A e be e le mašika a Barubeni gomme bao ba ngwadišitšwego go ona e be e le ba dikete tše masomenne-tharo-makgološupa-masometharo (43 730).+  Morwa wa Palu e be e le Eliaba.  Barwa ba Eliaba šeba: Nemuele, Dathane le Abirama. Dathane+ le Abirama+ bona ke bao ba bego ba biditšwe ba setšhaba, bao ba bego ba elwa le Moshe le Arone ba le bathong ba Kora,+ nakong ya ge ba be ba elwa le Jehofa. 10  Lefase le ile la ahlamiša molomo la ba metša.+ Ge e le Kora yena, o ile a hwa ge mollo o be o tšhuma setšhaba sa banna ba makgolopedi-masomehlano (250).+ Bona ba ile ba fetoga sešupo sa temošo.+ 11  Fela barwa ba Kora bona ga se ba hwa.+ 12  Barwa ba Simeone+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Nemuele+ yo go yena go tšwilego lešika la Banemuele; ke Jamini+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajamini; ke Jakine+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajakine; 13  ke Tsera yo go yena go tšwilego lešika la Batsera; ke Shaulo+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashaulo. 14  A e be e le mašika a Basimeone. E be e le ba dikete tše masomepedi-pedi-makgolopedi (22 200).+ 15  Barwa ba Gada+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Tsefone yo go yena go tšwilego lešika la Batsefone; ke Hagi yo go yena go tšwilego lešika la Bahagi; ke Shuni yo go yena go tšwilego lešika la Bashuni; 16  ke Osini yo go yena go tšwilego lešika la Baosini; ke Eri yo go yena go tšwilego lešika la Baeri; 17  ke Arodi yo go yena go tšwilego lešika la Baarodi; ke Areli+ yo go yena go tšwilego lešika la Baareli. 18  A e be e le mašika a barwa ba Gada, e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masomenne-makgolohlano (40 500).+ 19  Barwa ba Juda+ e be e le Ere+ le Onane. Eupša Ere le Onane+ ba hwetše nageng ya Kanana.+ 20  Barwa ba Juda go ya ka malapa a bona šeba: Ke Shela+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashela; ke Peretse+ yo go yena go tšwilego lešika la Baperetse; ke Tsera+ yo go yena go tšwilego lešika la Batsera. 21  Barwa ba Peretse šeba: Ke Hetserone+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahetserone; ke Hamulu+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahamulu. 22  A e be e le mašika a barwa ba Juda,+ e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masomešupa-tshela-makgolohlano (76 500).+ 23  Barwa ba Isakara+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Tola+ yo go yena go tšwilego lešika la Batola; ke Pufa yo go yena go tšwilego lešika la Bapuni; 24  ke Jashubu yo go yena go tšwilego lešika la Bajashubu; ke Shimerone+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashimerone. 25  A e be e le mašika a barwa ba Isakara, e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masometshela-nne-makgolotharo (64 300).+ 26  Barwa ba Sebulone+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Serede yo go yena go tšwilego lešika la Baserede; ke Elone yo go yena go tšwilego lešika la Baelone; ke Jahalele+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajahalele. 27  A e be e le mašika a Basebulone, e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masometshela-makgolohlano (60 500).+ 28  Barwa ba Josefa+ go ya ka malapa a bona e be e le Manase le Efuraime.+ 29  Barwa ba Manase+ šeba: Ke Makiri+ yo go yena go tšwilego lešika la Bamakiri. Makiri e bile tatago Gileada.+ Gileada go yena go tšwile lešika la Bagileada. 30  Barwa ba Gileada šeba: Ke Jetsere+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajetsere; ke Heleke yo go yena go tšwilego lešika la Baheleke; 31  ke Asiriele yo go yena go tšwilego lešika la Baasiriele; ke Shikeme yo go yena go tšwilego lešika la Bashikeme; 32  ke Shemida+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashemida; ke Hefere+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahefere. 33  Tselofehadi morwa wa Hefere o be a se na barwa eupša a na le barwedi,+ gomme maina a barwedi ba gagwe e be e le Maala, Noa, Hogola, Milika le Thiritsa.+ 34  A e be e le mašika a Manase gomme bao ba ngwadišitšwego go ona e be e le ba dikete tše masomehlano-pedi-makgološupa (52 700).+ 35  Barwa ba Efuraime+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Shuthela+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashuthela; ke Bekere yo go yena go tšwilego lešika la Babekere; ke Tahane+ yo go yena go tšwilego lešika la Batahane. 36  Barwa ba Shuthela šeba: Ke Erane yo go yena go tšwilego lešika la Baerane. 37  A e be e le mašika a Efuraime,+ e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masometharo-pedi-makgolohlano (32 500). Bao e be e le barwa ba Josefa go ya ka mašika a bona.+ 38  Barwa ba Benjamini+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Bela+ yo go yena go tšwilego lešika la Babela; ke Ashebele+ yo go yena go tšwilego lešika la Baashebele; ke Ahirama yo go yena go tšwilego lešika la Baahirama; 39  ke Shefufama yo go yena go tšwilego lešika la Bashufama; ke Hufama+ yo go yena go tšwilego lešika la Bahufama. 40  Barwa ba Bela e be e le Arede le Naamane.+ Arede go yena go tšwile lešika la Baarede; Naamane go yena go tšwile lešika la Banaamane. 41  Ba e be e le barwa ba Benjamini+ go ya ka malapa a bona gomme bao ba ngwadišitšwego go ona e be e le ba dikete tše masomenne-hlano-makgolotshela (45 600).+ 42  Barwa ba Dani+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Shuhama yo go yena go tšwilego lešika la Bashuhama. A e be e le mašika a Dani+ go ya ka malapa a ona. 43  Bao ba ngwadišitšwego mašikeng ka moka a Bashuhama e be e le ba dikete tše masometshela-nne-makgolonne (64 400).+ 44  Barwa ba Ashere+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Jimina+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajimina; ke Ishifi+ yo go yena go tšwilego lešika la Baishifi; ke Beria yo go yena go tšwilego lešika la Baberia; 45  barwa ba Beria šeba: Ke Hebere yo go yena go tšwilego lešika la Bahebere; ke Malakiele+ yo go yena go tšwilego lešika la Bamalakiele. 46  Leina la morwedi wa Ashere e be e le Sera.+ 47  A e be e le mašika a barwa ba Ashere,+ e lego bao ba ngwadišitšwego go ona. E be e le ba dikete tše masomehlano-tharo-makgolonne (53 400).+ 48  Barwa ba Nafutali+ go ya ka malapa a bona šeba: Ke Jahasele+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajahasele; ke Guni+ yo go yena go tšwilego lešika la Baguni; 49  ke Jesere+ yo go yena go tšwilego lešika la Bajesere; ke Shileme+ yo go yena go tšwilego lešika la Bashileme. 50  A e be e le mašika a Nafutali+ go ya ka malapa a ona gomme bao ba ngwadišitšwego go ona e be e le ba dikete tše masomenne-hlano-makgolonne (45 400).+ 51  Bana ba Isiraele bao ba ngwadišitšwego e be e le ba dikete tše makgolotshela-tee-makgološupa-masometharo (601 730).+ 52  Ka morago ga moo Jehofa a bolela le Moshe a re: 53  “Naga e arolelwe bona bao, e be bohwa bja bona go ya ka palo ya maina ao a ngwadišitšwego.+ 54  Ge palo e le e kgolo o oketše bohwa bja motho yoo gomme ge palo e le e nyenyane o fokotše bohwa bja gagwe.+ Yo mongwe le yo mongwe a newe bohwa go ya ka palo ya batho ba gagwe bao ba ngwadišitšwego. 55  Naga e arolwe ka go dira matengwa.+ Ba hwetše bohwa go ya ka maina a meloko ya botatago bona. 56  Bao e lego ba bantši le bao e lego ba mmalwa ba abelwe bohwa go ya ka seo se bontšhwago ke matengwa.” 57  Bjale Balefi+ bao ba bego ba ngwadišitšwe go ya ka malapa a bona šeba: Ke Gerishone+ yo go yena go tšwilego lešika la Bagerishone; ke Kohathe+ yo go yena go tšwilego lešika la Bakohathe; ke Merari+ yo go yena go tšwilego lešika la Bamerari. 58  Mašika a Balefi šea: lešika la Balebini,+ lešika la Baheburone,+ lešika la Bamaheli,+ lešika la Bamushi+ le lešika la Bakora.+ Kohathe+ e bile tatago Amorama.+ 59  Leina la mosadi wa Amorama e be e le Jogobede,+ morwedi wa Lefi, yoo Lefi a mmelegetšwego ke mosadi wa gagwe kua Egipita. Ka morago Jogobede o ile a belegela Amorama bana. Bona ke Arone, Moshe le kgaetšedi ya bona Miriamo.+ 60  Arone yena o ile a belegelwa Nadaba le Abihu+ gotee le Eleasara le Ithamara.+ 61  Eupša Nadaba le Abihu ba ile ba hwa ka baka la go tliša mollo wo o sego wa dumelelwa pele ga Jehofa.+ 62  Bao ba ngwadišitšwego go bona ya ba ba dikete tše masomepedi-tharo (23 000), e lego ba batona ka moka go tloga ka yo a nago le kgwedi go ya godimo.+ Ba be ba se ba ngwadišwa gare ga bana ba Isiraele,+ ka gobane ba be ba ka se newe bohwa gare ga bana ba Isiraele.+ 63  Ba e be e le bao ba ngwadišitšwego ke Moshe le moperisita Eleasara ge ba be ba ngwadiša bana ba Isiraele leganateng la Moaba kgauswi le Noka ya Jorodane kua Jeriko.+ 64  Eupša gare ga bona go be go se na monna yo a ilego a ngwadišwa ke Moshe le moperisita Arone ge ba be ba ngwadiša bana ba Isiraele kua lešokeng la Sinai.+ 65  Ka gobane Jehofa o be a boletše ka bona a re: “Ba tla hwela lešokeng.”+ Ka gona go be go se na monna yo a šetšego go bona ge e se Kalebe morwa wa Jefune le Joshua morwa wa Nuni.+

Mengwalo ya tlase