Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Mateo 27:1-66

27  Ge go sele, baperisita ba bagolo le banna ba bagolo ka moka ba setšhaba ba rerišana ka Jesu e le gore ba mmolaye.+  Eitše ge ba mo tlemile, ba tloga le yena ba mo gafela mmuši Pilato.+  Ke moka Judase, yo a Mo ekilego, ge a bona gore O bonwe molato, a šegama gomme a bušetša ditsekana tša silifera tše masometharo+ go baperisita ba bagolo le banna ba bagolo,  a re: “Ke sentše ge ke be ke eka madi a go loka.”+ Bona ba re: “Bjale o re re re’ng? O tla iponela ka noši!”+  Ka gona a lahlela ditsekana tša silifera tempeleng gomme a tloga a yo iphega.+  Eupša baperisita ba bagolo ba tšea ditsekana tša silifera ba re: “Molao ga o dumelele gore di lahlelwe ka polokelong ya letlotlo le lekgethwa, gobane ke theko ya madi.”  Eitše ge ba rerišane, ba reka ka tšona tšhemo ya mmopi yo a bopago ka letsopa gore go bolokwe basepedi go yona.  Ka baka leo tšhemo yeo e biditšwe Tšhemo ya Madi+ go fihla le lehono le.  Ke moka gwa phethagala seo se ilego sa bolelwa ka moporofeta Jeremia, ge a be a re: “Ba tšea ditsekana tše masometharo tša silifera,+ theko ya yoo go bego go beilwe theko ya gagwe, Yo ba bangwe ba barwa ba Isiraele ba mmeetšego theko, 10  gomme ba di ntšhetša tšhemo ya mmopi yo a bopago ka letsopa,+ go ya ka seo Jehofa a ntaetšego sona.” 11  Bjale Jesu a ema pele ga mmuši gomme mmuši a mmotšiša a re: “Na o Kgoši ya Bajuda?”+ Jesu a araba ka gore: “Wena ka noši o re’alo.”+ 12  Eupša ge a be a latofatšwa+ ke baperisita ba bagolo le banna ba bagolo, ga se a ka a araba.+ 13  Ke moka Pilato a re go yena: “Na ga o kwe gore ke dilo tše kae tše ba go latofatšago ka tšona?”+ 14  Lega go le bjalo, a se mo arabe, aowa, le ge e le ka lentšu letee, moo mmuši a ilego a makala kudu.+ 15  Bjale monyanyeng o mongwe le o mongwe wa paseka e be e le tlwaelo ya mmuši go lokollela lešaba mogolegwa yo le bego le mo nyaka.+ 16  Ka yona nako yeo, go be go swerwe mogolegwa yo a tumilego gampe yo a bego a bitšwa Baraba.+ 17  Ka gona ge ba be ba kgobokane gotee Pilato a re go bona: “Ke ofe yo le nyakago ke le lokollela yena, Baraba goba Jesu yo a bitšwago Kriste?”+ 18  Gobane Pilato o be a lemogile gore ba be ba Mo gafetše yena+ ka baka la mona.+ 19  Godimo ga moo, ge a dutše sedulong sa kahlolo, mosadi wa gagwe a mo romela molaetša a re: “O se ke wa tshwenyana le moloki+ yoo, gobane ke tlaišegile kudu lehono torong+ ka baka la gagwe.” 20  Eupša baperisita ba bagolo le banna ba bagolo ba tutuetša mašaba gore a kgopele Baraba,+ eupša Jesu a bolawe. 21  Bjale ge mmuši a araba a re go ona: “Ke ofe wa ba babedi ba yo le nyakago ke le lokollela yena?” Ona a re: “Baraba.”+ 22  Pilato a re go ona: “Bjale ke tla dira’ng ka Jesu yo a bitšwago Kriste?” Ka moka a re: “A a kokotelwe koteng!”+ 23  Yena a re: “Ka baka la’ng? Ke bobe bofe bjo a bo dirilego?” Lega go le bjalo, a dulela go goeletša kudu a re: “A a kokotelwe koteng!”+ 24  Ka ge Pilato a be a bona gore go be go sa thuše selo, eupša go e na le moo go be go tsoga mpherefere, a tšea meetse+ a hlapa diatla pele ga lešaba, a re: “Ga ke na molato mading a motho yo. Lena ka noši le tla iponela.” 25  Ge a re’alo, batho ka moka ba fetola ka gore: “Anke madi a gagwe a tle godimo ga rena le godimo ga bana ba rena.”+ 26  A napa a ba lokollela Baraba, eupša a re Jesu a itiwe ka sefepi+ gomme a mo gafela bona gore a yo kokotelwa koteng.+ 27  Ke moka bahlabani ba mmuši ba tšea Jesu ba mo iša ntlong ya mmuši, ba kgobokeletša sehlopha ka moka sa bahlabani go yena.+ 28  Ba mo apola ba mo apeša seaparo sa bogoši sa mmala o mohwibiduhwibidu,+ 29  ke moka ba loga mphapahlogo ka meetlwa ba mo rweša wona hlogong ba mo swariša lehlaka ka seatleng sa gagwe sa le letona. Ba khunama pele ga gagwe, ba dira metlae+ ka yena, ba re: “Dumela, wena Kgoši ya Bajuda!”+ 30  Ba mo tshwela ka mare+ gomme ba tšea lehlaka leo ba mo itia ka lona hlogong. 31  Mafelelong ge ba dirile metlae+ ka yena, ba mo apola seaparo sa bogoši ba mo apeša diaparo tša gagwe tša ka ntle ba mo iša gore a yo kokotelwa koteng.+ 32  Ge ba etšwa ba hwetša modudi wa Kirene yo a bitšwago Simone.+ Monna yo ba ile ba mo gapeletša go rwala kota ya Gagwe ya tlhokofatšo. 33  Ge ba fihla lefelong le le bitšwago Gologotha,+ ke gore Lefelo la Magata, 34  ba mo nea beine yeo e tswakilwego le sabohloko+ gore a e nwe, eupša o itše go kwa tatso ya yona, a gana go e nwa.+ 35  Ge ba mo kokotetše koteng+ ba abaganya diaparo tša gagwe tša ka ntle+ ka go dira matengwa,+ 36  gomme ba dula moo ba mo hlapetša. 37  Le gona, ka godimo ga hlogo ya gagwe ba ile ba kokotela mongwalo wa molato wo ba bego ba mo latofatša ka wona, ba ngwadile gore: “Yo ke Jesu Kgoši ya Bajuda.”+ 38  Ke moka bahlakodi ba babedi ba kokotelwa le yena, yo mongwe a le ka go la gagwe la le letona, yo mongwe a le ka go la le letshadi.+ 39  Ka gona bafeti ba tsela ba mo goboša ka mantšu,+ ba šišinya+ dihlogo 40  ba re: “Wena yo o bego o re o tla phušola tempele+ wa e aga ka matšatši a mararo, iphološe! Ge e ba o le morwa wa Modimo, theoga moo koteng ya tlhokofatšo!”+ 41  Ka mokgwa o swanago, baperisita ba bagolo le bamangwalo le banna ba bagolo ba thoma go dira metlae ka yena ba re:+ 42  “Ba bangwe o ba phološitše; yena ga a kgone go iphološa! Ke Kgoši+ ya Isiraele; bjale a a theoge koteng ya tlhokofatšo gomme re tla mo dumela.+ 43  O botile Modimo; A a mo hlakodiše+ ge e ba A mo rata, gobane o itše: ‘Ke nna Morwa wa Modimo.’”+ 44  Ka tsela e swanago le bahlakodi ba ba bego ba kokotetšwe koteng gotee le yena ba mo goboša.+ 45  Go tloga ka iri ya botshelela go ya pele leswiswi la aparela+ naga ka moka go ba go fihla ka iri ya senyane.*+ 46  Mo e ka bago ka iri ya senyane Jesu a goeletša ka lentšu le le hlabošago, a re: “Eli, Eli, lama sabakthani?” Ke gore: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletše’ng?”+ 47  Ge ba ekwa se, ba bangwe ba bao ba bego ba eme moo ba re: “Motho yo o bitša Eliya.”+ 48  Ka bjako yo mongwe wa bona a kitima a tšea sepontšhe a se ina beineng e bodila+ a se hlomela lehlakeng a mo nweša.+ 49  Eupša ba bangwe ka moka ba re: “Mo tlogele! A re boneng ge e ba Eliya a tla tla go mo phološa.”+ [[Monna yo mongwe a tšea lerumo a mo hlaba lehlakore, gwa tšwa madi le meetse.]]+ 50  Jesu a buša a goeletša ka lentšu le le hlabošago gomme a neela moya.+ 51  Bonang! Seširo+ sa tempele sa gagoga sa tšwa diripa tše pedi go tloga godimo go ya fase,+ lefase la šišinyega gomme maswika a phatloga.+ 52  Mabitla a bulega gomme ditopo tše dintši tša bakgethwa bao ba bego ba robetše tša tšwela ka ntle, 53  (gomme batho bao ba bego ba etšwa mabitleng ka morago ga ge a tsošitšwe, ba tsena motseng o mokgethwa),+ tša bonwa ke batho ba bantši. 54  Eupša ge tona ya madira le bao ba bego ba na le yona ba hlapeditše Jesu ba bona tšhišinyego ya lefase le dilo tše di diregago, ba boifa kudu, ba re: “Ka kgonthe yo e be e le Morwa wa Modimo.”+ 55  Godimo ga moo, basadi ba bantši ba be ba le moo ba lebeletše ba le kgojana,+ e lego bao ba bego ba felegeditše Jesu go tšwa Galilea go yo mo hlankela;+ 56  bao gare ga bona go bego go na le Maria Magdalena, Maria mmago Jakobo le Jose, gotee le mmago barwa ba Tsebedeo.+ 57  Bjale ge šwahlane e swere, gwa tla monna wa mohumi wa Arimathea, yo a bitšwago Josefa, yoo le yena e bego e le morutiwa wa Jesu.+ 58  Monna yo o ile a ya go Pilato a kgopela setopo sa Jesu.+ Ke moka Pilato a laela gore a se newe.+ 59  Ke moka Josefa a tšea setopo, a se phuthela ka lešela le lebotse le le hlwekilego la leokodi,+ 60  a se bea lebitleng la gagwe le lefsa,+ leo a bego a le epile letlapeng. Ka morago ga go kgokološetša leswika le legolo molomong wa lebitla, a tloga.+ 61  Eupša Maria Magdalena le Maria yola yo mongwe ba šala ba le moo, ba dutše pele ga lebitla.+ 62  Dilo tše di diregile letšatšing la ge go be go lokišeletšwa Sabatha.+ Letšatšing le le latelago, baperisita ba bagolo le Bafarisei ba kgobokana pele ga Pilato, 63  ba re: “Mohlomphegi, re gopotše gore moikgakanyi yola ge a be a sa phela o ile a re: ‘Ke tla tsošwa ka morago ga matšatši a mararo.’+ 64  Ka gona laela gore lebitla le hlapetšwe go fihlela letšatšing la boraro, gore le ka mohla barutiwa ba gagwe ba se ke ba tla ba mo utswa+ gomme ba re go batho: ‘O tsošitšwe bahung!’ Ke moka boikgakanyo bjo bja mafelelo e tla ba bjo bobe go feta bja pele.” 65  Pilato a re go bona: “Le na le baleti.+ Eyang go le hlapetša kamoo le tsebago ka gona.” 66  Ka gona, ba tloga ba yo šireletša lebitla ka go bea leswao leswikeng+ le go bea baleti.

Mengwalo ya tlase

Mo e ka bago ka iri ya boraro thapama.