Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Mareka 15:1-47

15  Gateetee ka masa baperisita ba bagolo le banna ba bagolo le bamangwalo gaešita le Sanhedrine* ka moka, ba rerišana,+ ba tlema Jesu ba tloga le yena ba mo gafela Pilato.+  Ka gona Pilato a mmotšiša a re: “Na o Kgoši+ ya Bajuda?” Ge a mo araba a re: “Wena ka noši o re’alo.”+  Eupša baperisita ba bagolo ba be ba mo latofatša ka dilo tše dintši.+  Bjale Pilato a mmotšiša gape a re: “Na ga o arabe ka selo?+ Bona gore ke melato e mentši gakaakang yeo ba go latofatšago ka yona.”+  Eupša Jesu a se sa hlwa a araba, moo Pilato a ilego a makala kudu.+  Bjale monyanyeng o mongwe le o mongwe wa paseka o be a tlwaetše go ba lokollela mogolegwa o tee, yoo ba bego ba mo kgopela.+  Ka nako yeo, monna yo a bitšwago Baraba o be a golegilwe le balwantšhammušo, bao go lwantšheng ga bona mmušo ba ilego ba bolaya batho.+  Ka gona, lešaba la rotoga la thoma go mo kgopela go ya ka moo Pilato a bego a tlwaetše go ba direla ka gona.  Yena a le araba ka gore: “Na le nyaka gore ke le lokollele Kgoši ya Bajuda?”+ 10  Gobane Pilato o be a lemogile gore baperisita ba bagolo ba be ba mo gafetše Yena+ ka baka la mona.+ 11  Eupša baperisita ba bagolo ba hlohleletša lešaba gore le re a ba lokollele Baraba go e na le Jesu.+ 12  Gape Pilato ge a fetola a re go bona: “Bjale ke tla dira’ng ka yo le mmitšago Kgoši+ ya Bajuda?”+ 13  Ba buša ba goeletša ba re: “Mo kokotele koteng!”+ 14  Eupša Pilato a re go bona: “Ka baka la’ng? Ke bobe bofe bjo a bo dirilego?” Lega go le bjalo, ba goeletša kudu ba re: “Mo kokotele koteng!”+ 15  Ge ba re’alo, Pilato ka ge a be a rata go kgotsofatša lešaba,+ a ba lokollela Baraba gomme ka morago ga go re Jesu a itiwe ka sefepi, a mo gafela bona gore a yo kokotelwa koteng.+ 16  Bjale bahlabani ba mo iša ka lapeng leo le lego ka ntlong ya mmuši, ba bitša sehlopha ka moka sa bahlabani,+ 17  ba mo apeša seaparo sa mmala o mophepolo* gomme ba loga mphapahlogo wa meetlwa ba mo rweša wona.+ 18  Ba thoma go mo dumediša ba re: “Dumela,+ wena Kgoši ya Bajuda!” 19  Le gona, ba be ba mo itia hlogo ka lehlaka, ba mo tshwela ka mare gomme ba thinya matolo pele ga gagwe ba mo khunamela.+ 20  Mafelelong ge ba dirile metlae ka yena, ba mo apola seaparo sa mmala o mophepolo ba mo apeša diaparo tša gagwe tša ka ntle. Ba mo ntšha gore ba yo mo kokotela koteng.+ 21  Le gona ba gapeletša monna yo mongwe yo a bego a feta ka tsela, e lego Simone wa Kirene, yo a bego a etšwa magaeng, tatago Aleksandere le Rufose, gore a mo rwalele kota ya tlhokofatšo.+ 22  Ka gona, ba mo tliša lefelong le go thwego ke Gologotha, yeo e bolelago gore “Lefelo la Magata.”+ 23  Gona moo ba leka go mo nea beine yeo e tswakilwego le setagi sa mira,+ eupša a se e nwe.+ 24  Ba mo kokotela koteng gomme ba abaganya diaparo tša gagwe tša ka ntle+ ka go dira matengwa gore ba bone gore mang o tšea eng.+ 25  Bjale e be e le iri ya boraro*+ gomme ba mo kokotela koteng. 26  Mongwalo wa molato wo ba bego ba mo latofatša+ ka wona o be o ngwadilwe ka godimo ga hlogo ya gagwe o re: “Kgoši ya Bajuda.”+ 27  Go feta moo, ba kokotela koteng bahlakodi ba babedi gotee le yena, yo mongwe a le ka go la gagwe la le letona, yo mongwe a le ka go la le letshadi.+ 28  ——* 29  Bao ba bego ba feta ba be ba mo goboša ka mantšu,+ ba šišinya dihlogo ba re: “Kgonee! Wena yo o bego o re o tla phušola tempele wa e aga ka matšatši a mararo,+ 30  iphološe ka gore o theoge moo koteng ya tlhokofatšo.”+ 31  Ka mokgwa o swanago, baperisita ba bagolo le bamangwalo ba dira metlae ka yena seng sa bona ba re: “Ba bangwe o ba phološitše; yena ga a kgone go iphološa!+ 32  Anke Kriste Kgoši ya Isiraele bjale a theoge koteng ya tlhokofatšo gore re bone gomme re dumele.”+ Gaešita le ba ba bego ba kokotetšwe koteng gotee le yena ba be ba mo goboša.+ 33  Ge e eba iri ya botshelela* leswiswi la aparela naga ka moka go ba go fihla ka iri ya senyane.*+ 34  Ke moka ka iri ya senyane Jesu a goeletša ka lentšu le le hlabošago a re: “Eli, Eli, lama sabakthani?” Yeo e bolelago gore: “Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletše’ng?”+ 35  Ba bangwe ba bao ba bego ba eme kgauswi, ge ba ekwa seo ba re: “Ekwang! O bitša Eliya.”+ 36  Eupša yo mongwe a kitima a ina sepontšhe ka beineng e bodila, a se hlomela lehlakeng, a mo nweša+ a re: “Mo tlogeleng! A re boneng ge e ba Eliya a tla tla a mo theoša.”+ 37  Eupša Jesu a goeletša ka lentšu le le hlabošago a napa a hwa.+ 38  Ke moka seširo+ sa tempele sa gagoga sa tšwa diripa tše pedi go tloga godimo go ya fase.+ 39  Bjale ge tona ya madira yeo e bego e eme moo e lebane le yena e bone seo se diragetšego nakong ya lehu la gagwe, ya re: “Ka kgonthe motho yo e be e le Morwa wa Modimo.”+ 40  Go be go bile go na le basadi ba ba bego ba lebeletše ba le kgojana;+ gare ga bona go be go na le Maria Magdalena gotee le Maria mmago Jakobo yo Monyenyane* le Jose le Salome+ 41  bao ba bego ba ehlwa ba sepela le yena+ le go mo hlankela ge a be a le Galilea, le basadi ba bangwe ba bantši bao ba bego ba rotogetše Jerusalema le yena.+ 42  Bjale ge šwahlane e be e šetše e swere, le gona ka ge e be e le letšatši la Tokišetšo, ke gore letšatši la pele ga Sabatha, 43  gwa tla Josefa wa Arimathea, e lego setho sa Lekgotla seo se nago le botumo bjo bobotse, yo le yena a bego a letetše Mmušo wa Modimo.+ A beta pelo a ya pele ga Pilato a kgopela setopo+ sa Jesu. 44  Eupša Pilato o be a ipotšiša ge e ba o be a šetše a hwile; a bitša tona ya madira a e botšiša ge e ba a šetše a hwile. 45  Eitše ge a kgonthišeditše go tona ya madira, a nea Josefa setopo seo.+ 46  Ka gona, Josefa a reka lešela le lebotse la leokodi gomme a mo theoša, a mo phuthela ka lona ke moka a mmoloka+ ka lebitleng+ leo le bego le epilwe letlapeng, a kgokološetša leswika molomong wa lebitla.+ 47  Eupša Maria Magdalena le Maria mmago Jose ba fela ba lebeletše moo a bego a beilwe gona.+

Mengwalo ya tlase

Sanhedrine e be e le kgorokgolo ya Bajuda.
Mmala wo o be o tswalanywa le bohumi, kgodišo le bogoši.
Mo e ka bago ka iri ya senyane mesong, ge go balwa go tloga ge letšatši le hlaba.
Dingwalwa tša bogologolo le tšeo di botwago di tlošitše temana ye. Eupša dingwalwa tše dingwe di beile temana yeo e balegago ka gore, “Go ile gwa phethega lengwalo le le rego: ‘O ile a balwa le bao ba se nago molao.’”
Mo e ka bago ka iri ya lesomepedi mosegare, ge go balwa go tloga ge letšatši le hlaba.
Mo e ka bago ka iri ya boraro thapama.
Goba, “yo Mokopana.”