Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Beibele Inthaneteng | PHETOLELO YA LEFASE LE LEFSA YA MANGWALO A MAKGETHWA

Lefitiko 13:1-59

13  Jehofa a bolela le Moshe le Arone a re:  “Ge motho a ka garoga mo letlalong la nama ya gagwe goba a tšwa sebabo+ goba a tšwa setswata seo e bago bolwetši bja lephera+ mo letlalong la nama ya gagwe, gona a tlišwe go moperisita Arone goba go yo mongwe wa barwa ba gagwe ba baperisita.+  Moperisita a lekole bolwetši bjoo bja letlalo la nama ya gagwe.+ Ge boya bja moo bolwetši bo mo swerego gona e le bjo bošweu e bile bolwetši bo bonagala bo tseneletše letlalong la nama ya gagwe, gona seo ke bolwetši bja lephera. Moperisita a bo lekole gomme a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka.  Eupša ge e ba setswata e le se sešweu mo letlalong la nama ya gagwe gomme go bonagala se se sa tsenelela letlalong e bile boya bjo bo lego go sona e se bjo bošweu, gona moperisita a bee molwetši yoo a nnoši+ matšatši a šupago.  Moperisita a mo lekole ka letšatši la bošupa gomme ge e ba go bonagala bolwetši bjoo bo fodile e bile bo se bja keka mo letlalong, gona moperisita a mmee a nnoši+ matšatši a mangwe gape a šupago.  “Moperisita a mo lekole ka lekga la bobedi letšatšing la bošupa gomme ge e ba bolwetši bo retetše e bile bo se bja keka letlalong, gona moperisita a tsebiše gore o hlwekile. E be e le sebabo. Motho yoo a hlatswe diaparo tša gagwe gomme a hlweke.  Eupša ge e ba sebabo seo se kekile letlalong ka morago ga ge a iponagaditše pele ga moperisita e le gore go tsebatšwe gore o sekile, gona a buše a iponagatše ka lekga la bobedi pele ga moperisita,+  ke moka moperisita a mo lekole; ge e ba sebabo seo se kekile letlalong, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke lephera.+  “Ge e ba motho a ka tšwa bolwetši bja lephera, gona a tlišwe go moperisita. 10  Moperisita a mo lekole;+ ge e ba mo letlalong go garogile e le mo gošweu, go šweufaditše boya bja gagwe e bile ntho ya nameng ya gagwe+ e bulegile, 11  gona motho yoo o tšwile lephera+ leo le sa folego letlalong la nama ya gagwe; moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. A se ke a mmea a nnoši+ ka gobane ga se a hlweka. 12  Ge e ba lephera le ka tšwa letlalong la motho, gomme lephera leo la aparela letlalo la gagwe ka moka go tloga hlogong go fihla maotong moo e bilego moperisita a ka bonago seo ka botlalo ka mahlo a gagwe, 13  le gona ge moperisita a mo lekotše gomme a bone gore lephera le apareditše nama ya gagwe ka moka, gona a tsebatše gore molwetši o hlwekile. Letlalo ka moka le fetogile le lešweu. O hlwekile. 14  Eupša letšatšing la ge ntho ya letlalong la gagwe e bulega, motho yoo e tla ba yo a sa hlwekago. 15  Moperisita+ a lekole ntho yeo e bulegilego, gomme a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ntho yeo ga se ya hlweka. Ke lephera.+ 16  Goba ge e ba ntho yeo e ka buša ya fetoga ya ba e tšhweu, gona motho yoo a tle go moperisita. 17  Moperisita a mo lekole+ gomme ge e ba ntho ya gagwe e šweufetše, gona moperisita a tsebatše gore molwetši yoo o hlwekile. Motho yoo o hlwekile. 18  “Ge e ba motho a ka tšwa sekaku+ mo letlalong la mmele wa gagwe sa ba sa fola, 19  gomme mo go bego go le sekaku seo go garogile e le mo gošweu goba go na le setswata sa bošweu bjo bo nago le bohwibidu, gona motho yoo a iponagatše go moperisita. 20  Moperisita a mo lekole+ gomme ge e ba bolwetši bjoo bo bonagala bo tseneletše letlalong la gagwe gomme boya bja sona e le bjo bošweu, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke bolwetši bja lephera. Bo tšwile sekakung. 21  Eupša ge moperisita a ka re ge a mo lekola a hwetša gore ga go na boya bjo bošweu ka go sona e bile ga se sa tsenelela mo letlalong gomme se retetše, gona moperisita a mmee a nnoši+ matšatši a šupago. 22  Ge e ba setswata se keka letlalong, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke bolwetši. 23  Eupša ge e ba moo go bego go le lephera go ka tšwa setswata, fela sa se ke sa keka,+ gona go no ba go tšwile sekaku; moperisita a tsebatše gore motho yoo o hlwekile.+ 24  “Goba ge e ba motho a ka ntšhwa lebadi ke mollo mo letlalong la nama ya gagwe, gomme ntho ya moo lebading leo ya ba setswata sa bošweu bjo bo nago le bohwibidu goba ya ba se sešweu, 25  gona moperisita a se lekole; ge e ba boya bja gagwe bo šweufetše moo setswateng gomme setswata seo se bonagala se tseneletše letlalong la gagwe, gona ke lephera. Le tšwile lebading, gomme moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke bolwetši bja lephera. 26  Eupša ge moperisita a ka re ge a se lekola a hwetša gore ga go na boya bjo bošweu mo setswateng, e bile ga se sa tsenelela letlalong la gagwe gomme se retetše, gona moperisita a mmee a nnoši matšatši a šupago. 27  Moperisita a mo lekole ka letšatši la bošupa. Ge e ba se kekile mo letlalong, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke bolwetši bja lephera. 28  Eupša ge e ba setswata se sa le moo se bego se le gona, se se sa keka letlalong e bile se retetše, gona ke go garoga ga lebadi; moperisita a tsebatše gore motho yoo o hlwekile, ka gobane seo ke go ruruga ga lebadi. 29  “Ge e ba monna goba mosadi a ka tšwa bolwetši bja lephera hlogong goba seledung, 30  gona moperisita+ a lekole bolwetši bjoo; ge e ba ntho e bonagala e tseneletše letlalong e bile moriri wa gagwe e le o moserolane gomme o hlaela, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo ga se a hlweka. Ke go hlobega ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago.+ Ke lephera la hlogong goba la seledung. 31  Eupša ge e ba moperisita a ka bona bolwetši bja go hlobega ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago, gomme a bona bolwetši bjoo bo bonagala bo se bja tsenelela letlalong la gagwe e bile bo se na moriri o moso, gona moperisita a bee molwetši yoo a nnoši+ matšatši a šupago ka baka la go hlobega moo ga moriri.+ 32  Moperisita a lekole bolwetši bjoo ka letšatši la bošupa; ge e ba go hlobega moo ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago go se gwa phatlalala e bile go se gwa mela moriri o moserolane moo gomme go bonagala gore go hlobega moo ga moriri+ ga se gwa tsenelela letlalong, 33  gona motho yoo a beole, eupša a se ke a beola+ moo moriri o hlobegago ka tsela e sa tlwaelegago; moperisita a bee molwetši yoo a nnoši matšatši a mangwe gape a šupago. 34  “Ka letšatši la bošupa moperisita a lekole go hlobega moo ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago; ge e ba go hlobega moo ga moriri go se gwa phatlalala letlalong, e bile go bonagala go se gwa tsenelela letlalong, gona moperisita a tsebatše gore motho yoo o hlwekile+ gomme a hlatswe diaparo tša gagwe ke moka a hlweke. 35  Eupša ge e ba go hlobega ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago go phatlalala letlalong ka morago ga gore go tsebatšwe gore motho yoo o sekile, 36  gona moperisita+ a mo lekole; ge e ba go hlobega moo ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago go phatlaletše letlalong, gona ga go nyakege gore moperisita a mo lekole go bona ge e ba a na le moriri o moserolane; motho yoo ga se a hlweka. 37  Eupša ge e ba go bonagala go hlobega moo ga moriri ka tsela e sa tlwaelegago go kgaoditše gomme gona moo go metše moriri o moso, gona go hlobega moo ga moriri go fodile. Motho yoo o hlwekile gomme moperisita a tsebatše gore motho yoo o hlwekile.+ 38  “Ge e ba monna goba mosadi a ka tšwa ditswata+ letlalong la nama ya gagwe, ditswata tše tšhweu, 39  gona moperisita+ a mo lekole; ge e ba ditswata tšeo tša letlalong la nama ya gagwe e le tša bošweu bjo bosehla, gona ke go garoga mo go sa rego selo moo go tšwilego letlalong. Motho yoo o hlwekile. 40  “Ge e ba monna a ka tšwa lefatla hlogong,+ ke lefatla. O hlwekile. 41  Ge e ba hlogo ya gagwe e etšwa lefatla ka pele, ke lefatla la kgauswi le phatla. O hlwekile. 42  Eupša ge a ka tšwa ntho ya mmala wa bošweu bjo bo nago le bohwibidu phogong ya gagwe goba kgauswi le phatla ya gagwe, gona ke lephera le le mo tšwago lefatleng la phogong goba kgauswi le phatla. 43  Moperisita+ a mo lekole; ge e ba go na le ntho ya go garoga ya mmala wa bošweu bjo bo nago le bohwibidu lefatleng la phogo ya gagwe goba kgauswi le phatla ya gagwe gomme moo go bonagala bjalo ka lephera letlalong la nama ya gagwe, 44  gona ke molephera. Ga se a hlweka. Moperisita a tsebatše gore ga se a hlweka. Bolwetši bjoo bo mo tšwile hlogong. 45  Ge e le molephera yo a tšwilego bolwetši bjoo, diaparo tša gagwe di gagolwe+ gomme hlogo ya gagwe e dule e le mahlafarara,+ le gona a khupetše ditedu+ tša gagwe gomme a goeletše a re: ‘Ga se ka hlweka, ga se ka hlweka!’+ 46  Matšatši ka moka ao a swerwego ke bolwetši bjoo e tla ba yo a sa hlwekago. Ga se a hlweka. A dule thokwana. Bodulo bja gagwe bo be ka ntle ga mešaša.+ 47  “Ge e ba seaparo se ka tšwa lephera,* e ka ba e le seaparo sa boya goba sa linene, 48  goba ge e ba lephera le ka tšwa ditlhaleng tše di yago godimo+ goba tše di putlaganyago lešela la linene le la boya goba la tšwa letlalong goba selong le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo,+ 49  gwa tšwa bolwetši bja lephera bjo bo tšweletšago mmala wa botala bjo bo nago le boserolane goba o mohwibidu mo seaparong goba letlalong goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng goba selong le ge e le sefe sa letlalo, seo ke bolwetši bja lephera, se bontšhwe moperisita. 50  Moperisita+ a lekole sepatso seo, gomme a beele selo seo ka thoko+ matšatši a šupago. 51  Ge a lekotše sepatso seo ka letšatši la bošupa, a bona se kekile mo seaparong goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng+ goba selong le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo, gona sepatso seo ke lephera+ le lešoro. Dilo tšeo ga se tša hlweka. 52  A fiše seaparo seo goba ditlhale tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng la linene+ goba selo le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo seo se ka bago le sepatso, ka gobane ke lephera le lešoro.+ Se fišwe ka mollo. 53  “Eupša ge e ba moperisita a se lekola gomme a hwetša gore sepatso seo ga se sa keka seaparong goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng goba selong le ge e le sefe se se dirilwego ka letlalo,+ 54  gona moperisita a laele gore go hlatswiwe selo seo se nago le sepatso gomme a se beele ka thoko matšatši a mangwe gape a šupago. 55  Moperisita a lekole sepatso seo ka morago ga ge seaparo seo se hlatswitšwe gomme ge e ba ponagalo ya sona e se ya fetoga le ge se se sa keka, gona ga se sa hlweka. O se fiše ka mollo. Sepatso seo se jele selo seo ka gare goba ka ntle. 56  “Eupša ge e ba moperisita a se lekotše, a hwetša sepatso seo se retetše ka morago ga gore se hlatswiwe, gona a se gagole mo seaparong goba letlalong goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng. 57  Eupša ge e ba se dutše se tšwelela seaparong goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng+ goba selong le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo, gona go ra gore se boa gape. Selo le ge e le sefe seo sepatso seo se lego go sona o se fiše ka mollo.+ 58  Ge e le seaparo goba ditlhale tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng goba selo le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo seo o ka se hlatswago, ge sepatso se tlogile go tšona, gona di hlatswiwe la bobedi; e be tšeo di hlwekilego. 59  “Woo ke molao wa bolwetši bja lephera ge bo le seaparong sa boya goba sa linene+ goba ditlhaleng tše di yago godimo goba tše di putlaganyago lešeleng goba selong le ge e le sefe seo se dirilwego ka letlalo, e le gore go tsebatšwe gore se hlwekile goba ga se sa hlweka.”

Mengwalo ya tlase

Lentšu la Seheberu leo le fetoletšwego e le “lephera” le na le tlhaloso e nabilego gomme ga le šupe feela bolwetši bjoo bo swarago batho ba nnoši.